بررسی کاندیداهای هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران

ترتیب نمایش کاندیداها براساس امتیاز اخذ شده می باشد. ( نحوه امتیازدهی )

تذکر مهم : مطمئنا، این گزینه ها و این رده بندی ضامن و نشان دهنده یک کاندیدای اصلح نیست و موارد کیفی مانند اخلاق کاندیدا، روحیه کار گروهی، پیگیر بودن، توانایی کار اجرایی و . . . نیز باید ملاک انتخاب قرار گیرند.

این صفحه درحال بروزرسانی (براساس رزومه کاندیداها) می باشد.

در صورت تکمیل رزومه ها، تغییرات به سرعت اعمال خواهد شد.

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداهای نظام مهندسی
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

نام و نام خانوادگیکدرشتهتعهد به مبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیدعلی صدر واقفی4016مکانیک
بیژن خطیبی3041عمران
نوید گنجیان3017عمران
الهام امینی2002شهرسازی
قدرت الله کاظمی3032عمران
محمدرضا بهمئی3007عمران
سیدمحمد غرضی5008برق
نادر ترکمن3067عمران
عباس اکبر نیک قلب رشتی3116عمران
بهروز عسگریان3113عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیروس صدر نفیسی3035عمران
سیامک الهی فر3009عمران
فرید حیاتی3028عمران
الهه رادمهر1024معماری
حسین لطفی3005عمران
محمد حسن پور3027عمران
رحیم شاکی باهر3059عمران
بیژن ثابتی مطلق1028معماری
محسن جعفری فشارکی4013مکانیک
علیرضا اسماعیل نژاد شمالی3117عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیدوحیدرضا میرلوحی فلاورجانی3001عمران
حسن عیوضی3024عمران
بابک جاوید آهنگرچی3042عمران
مجتبی صابر3044عمران
علیرضا رازقی3068عمران
مسعود صداقتی1041معماری
عیسی محدث مجتهدی3085عمران
امیر اسماعیل دربانی3055عمران
کریم صلاحی مهر3063عمران
مهران سلطانی راد3120عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
علی اکبر نبی ئی1005معماری
سعید سعیدیان1015معماری
علی ملکی1037معماری
حسن زیاری7003ترافیک
غلامرضا آزاد منجیری2005شهرسازی
محبوبه شرکاء3002عمران
سیداحمد میرجعفری تفتی3114عمران
عامر ملکیان3102عمران
بهروز محمدی3088عمران
سید علیرضا هندی4008مکانیک
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
علیرضا نفریه3036عمران
فرزاد حاتمی برق3049عمران
شمس نوبخت دودران6002نقشه برداری
مرتضی عنایت5013برق
سید علیرضا میر جعفری4004مکانیک
ایرج رهبر3065عمران
احمد خرم3071عمران
عباس زرکوب3098عمران
داود مجد نیا1035معماری
فرهاد فرحناک1038معماری
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
محمود مقدم4014مکانیک
افشین فیروزی بویاغچی3080عمران
نیک نام شاکر منتظر3050عمران
شهرام پیمان1029معماری
فرشاد سرائی4006مکانیک
فرشاد فرهادی4015مکانیک
محسن مردانی4021مکانیک
سید مجید محسنی سهی3038عمران
هاشم مولایی قلیچی3097عمران
سعید آسویار3125عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیدعلی موسوی5005برق
کامبیز رضوی7001ترافیک
سیمین حناچی2001شهرسازی
مهدی سلیمی فر3016عمران
امیرحسین فتوحی3018عمران
امیر حسین مفید3034عمران
مهدی محرمی شام اسبی3062عمران
پیمان صباحی3072عمران
مهرداد نوعی3126عمران
سیدصادق قرشی4020مکانیک
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
شهرام یعقوبی5004برق
محسن محمودیه دهکردی6003نقشه برداری
مجید گودرزی3015عمران
پویا رهنمائی ذکاوت3057عمران
علی عطوفیان3084عمران
مهدی رشیدزاده ممقانی3093عمران
محسن قالیچه باف یزدی4022مکانیک
مهدی احمدی نژاد3029عمران
محمود سردار3045عمران
محمد مهدوی فر3053عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حمزه شکیب3054عمران
محمدرضا نوریان شمیرانی3090عمران
مجید اصل دهقان3095عمران
مهرداد هاشم زاده همایونی1013معماری
فربود سعادت1025معماری
محمد مهدی یوسفی3010عمران
محمد رضا محمد زاده آخی جهانی3061عمران
اباصلت اصغری3083عمران
مجتبی آمری نیا3091عمران
شهزاد علیزاده3006عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
بردیا اکبروند هیر3064عمران
محمدرضا زارع ابراهیم اباد3087عمران
کورش الیاسی بختیاری4019مکانیک
جواد نوری4027مکانیک
سیدمحمدحسین مرتضوی1040معماری
محمود استاد رحیمی3004عمران
علیرضا فتوره چی3008عمران
محمدرضا ادیب رمضانی3011عمران
شاهین جعفر نژاد3014عمران
اصغر دهقان بنادکی3019عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سهیل اسمعیلی دورانی3022عمران
شهرام جابری3023عمران
مجتبی رضایی3025عمران
علی ابراهیمی3030عمران
مجتبی صادقی اشکوری3033عمران
خشایار صادقی3037عمران
رضا آستانه اصل3039عمران
رضا حسنی شیرکوهی3043عمران
بیتا جمالی3046عمران
علیرضا چوب ساز3048عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حمید رضا شامی3051عمران
سید امین یوسفی3052عمران
جهانگیر رستم زاده3058عمران
محسن فخرائی راد3060عمران
سید مهدی اورعی میرزمانی3066عمران
کامبیز صمد زاده3069عمران
علی زاغی حقییقی3070عمران
اسماعیل حسن نژاد کلو3073عمران
اسکندر عباسی3075عمران
حبیب صمد زاد3076عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
محمدرضا عطرچیان3077عمران
سعید کروبی3078عمران
پیام رئیسی اصل3079عمران
عباس هادیان3082عمران
رامین مصباح زاده3094عمران
مهیار فرنیا3096عمران
محمد اسکندری3099عمران
احمد گودرزی3100عمران
نصرالله کاشانی3103عمران
مهنوش نوید3105عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
منصور جسروی ریکائی3107عمران
حامد مشفق شلمانی3108عمران
علیرضا فروغی3110عمران
حمید صابری3111عمران
پژمان وهاب کاشی3115عمران
کریم رشیدی پور3118عمران
آرمان رضا محدث3119عمران
علیرضا مروجی3122عمران
امیرحسین اسمعیلی3123عمران
سعید شاکر3127عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حسن شاه محمدی3128عمران
محمد قمری حبشی3129عمران
امیر رضا روحی زاده1001معماری
محمد کنگانی1008معماری
ارمین گلشاهی1009معماری
علی مقدس حسین زاده1010معماری
داریوش کاوسی1012معماری
یگانگی حسن1018معماری
حسام الدین راقی1019معماری
میر نجم الدین حکمیان1020معماری
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
ولی ایرانی علمداری1022معماری
عبدالرسول نصیری1023معماری
حجت فولاد1026معماری
محمد طاهری1027معماری
مهران قنبری مطلق1030معماری
فخرالدین سلیمانی راد1033معماری
فرامرز صدیق مقدم1036معماری
فرزان شیروان بیگی1039معماری
امیر هوشنگ زاریان1044معماری
مریم تاج حاج محمد رضا تهرانی1045معماری
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حمید رضا جمال آبادی4003مکانیک
رامین قاسمی اصل4007مکانیک
محمد حسین خریدار4010مکانیک
حسین اکبریان راد4011مکانیک
محمود مهروحی4017مکانیک
عباسعلی آرامی4025مکانیک
حمید خوب بخت4026مکانیک
سید محمد هاشمی5001برق
کامران تیموری5003برق
محمود مشهدبان5009برق
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از 65سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
علی کریمی آنچه5010برق
فرامرز گلشنی5011برق
جواد علمائی5015برق
محمد بلوریان5017برق
بهزاد بیهقی7002ترافیک
محسن کوچک زاده2004شهرسازی
بهمن مومنی مقدم6001نقشه برداری
رامین فرزانه پور6004نقشه برداری