بررسی کاندیداهای هشتمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران

ترتیب نمایش کاندیداها براساس امتیاز اخذ شده می باشد. ( نحوه امتیازدهی )

تذکر مهم : مطمئنا، این گزینه ها و این رده بندی ضامن و نشان دهنده یک کاندیدای اصلح نیست و موارد کیفی مانند اخلاق کاندیدا، روحیه کار گروهی، پیگیر بودن، توانایی کار اجرایی و . . . نیز باید ملاک انتخاب قرار گیرند.

این صفحه درحال بروزرسانی (براساس رزومه کاندیداها) می باشد.

در صورت تکمیل رزومه ها، تغییرات به سرعت اعمال خواهد شد.

معرفی کاندیداهای نظام مهندسی
بررسی تخصصی کاندیداهای نظام مهندسی
تعهدنامه مبارزه با فساد
اخبار انتخابات
نظرسنجی

نام و نام خانوادگیکدرشتهتعهد به مبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیدعلی صدر واقفی۴۰۱۶مکانیک
بیژن خطیبی۳۰۴۱عمران
نوید گنجیان۳۰۱۷عمران
الهام امینی۲۰۰۲شهرسازی
قدرت الله کاظمی۳۰۳۲عمران
محمدرضا بهمئی۳۰۰۷عمران
سیدمحمد غرضی۵۰۰۸برق
نادر ترکمن۳۰۶۷عمران
عباس اکبر نیک قلب رشتی۳۱۱۶عمران
بهروز عسگریان۳۱۱۳عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیروس صدر نفیسی۳۰۳۵عمران
سیامک الهی فر۳۰۰۹عمران
فرید حیاتی۳۰۲۸عمران
الهه رادمهر۱۰۲۴معماری
حسین لطفی۳۰۰۵عمران
محمد حسن پور۳۰۲۷عمران
رحیم شاکی باهر۳۰۵۹عمران
بیژن ثابتی مطلق۱۰۲۸معماری
محسن جعفری فشارکی۴۰۱۳مکانیک
علیرضا اسماعیل نژاد شمالی۳۱۱۷عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیدوحیدرضا میرلوحی فلاورجانی۳۰۰۱عمران
حسن عیوضی۳۰۲۴عمران
بابک جاوید آهنگرچی۳۰۴۲عمران
مجتبی صابر۳۰۴۴عمران
علیرضا رازقی۳۰۶۸عمران
مسعود صداقتی۱۰۴۱معماری
عیسی محدث مجتهدی۳۰۸۵عمران
امیر اسماعیل دربانی۳۰۵۵عمران
کریم صلاحی مهر۳۰۶۳عمران
مهران سلطانی راد۳۱۲۰عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
علی اکبر نبی ئی۱۰۰۵معماری
سعید سعیدیان۱۰۱۵معماری
علی ملکی۱۰۳۷معماری
حسن زیاری۷۰۰۳ترافیک
غلامرضا آزاد منجیری۲۰۰۵شهرسازی
محبوبه شرکاء۳۰۰۲عمران
سیداحمد میرجعفری تفتی۳۱۱۴عمران
عامر ملکیان۳۱۰۲عمران
بهروز محمدی۳۰۸۸عمران
سید علیرضا هندی۴۰۰۸مکانیک
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
علیرضا نفریه۳۰۳۶عمران
فرزاد حاتمی برق۳۰۴۹عمران
شمس نوبخت دودران۶۰۰۲نقشه برداری
مرتضی عنایت۵۰۱۳برق
سید علیرضا میر جعفری۴۰۰۴مکانیک
ایرج رهبر۳۰۶۵عمران
احمد خرم۳۰۷۱عمران
عباس زرکوب۳۰۹۸عمران
داود مجد نیا۱۰۳۵معماری
فرهاد فرحناک۱۰۳۸معماری
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
محمود مقدم۴۰۱۴مکانیک
افشین فیروزی بویاغچی۳۰۸۰عمران
نیک نام شاکر منتظر۳۰۵۰عمران
شهرام پیمان۱۰۲۹معماری
فرشاد سرائی۴۰۰۶مکانیک
فرشاد فرهادی۴۰۱۵مکانیک
محسن مردانی۴۰۲۱مکانیک
سید مجید محسنی سهی۳۰۳۸عمران
هاشم مولایی قلیچی۳۰۹۷عمران
سعید آسویار۳۱۲۵عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سیدعلی موسوی۵۰۰۵برق
کامبیز رضوی۷۰۰۱ترافیک
سیمین حناچی۲۰۰۱شهرسازی
مهدی سلیمی فر۳۰۱۶عمران
امیرحسین فتوحی۳۰۱۸عمران
امیر حسین مفید۳۰۳۴عمران
مهدی محرمی شام اسبی۳۰۶۲عمران
پیمان صباحی۳۰۷۲عمران
مهرداد نوعی۳۱۲۶عمران
سیدصادق قرشی۴۰۲۰مکانیک
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
شهرام یعقوبی۵۰۰۴برق
محسن محمودیه دهکردی۶۰۰۳نقشه برداری
مجید گودرزی۳۰۱۵عمران
پویا رهنمائی ذکاوت۳۰۵۷عمران
علی عطوفیان۳۰۸۴عمران
مهدی رشیدزاده ممقانی۳۰۹۳عمران
محسن قالیچه باف یزدی۴۰۲۲مکانیک
مهدی احمدی نژاد۳۰۲۹عمران
محمود سردار۳۰۴۵عمران
محمد مهدوی فر۳۰۵۳عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حمزه شکیب۳۰۵۴عمران
محمدرضا نوریان شمیرانی۳۰۹۰عمران
مجید اصل دهقان۳۰۹۵عمران
مهرداد هاشم زاده همایونی۱۰۱۳معماری
فربود سعادت۱۰۲۵معماری
محمد مهدی یوسفی۳۰۱۰عمران
محمد رضا محمد زاده آخی جهانی۳۰۶۱عمران
اباصلت اصغری۳۰۸۳عمران
مجتبی آمری نیا۳۰۹۱عمران
شهزاد علیزاده۳۰۰۶عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
بردیا اکبروند هیر۳۰۶۴عمران
محمدرضا زارع ابراهیم اباد۳۰۸۷عمران
کورش الیاسی بختیاری۴۰۱۹مکانیک
جواد نوری۴۰۲۷مکانیک
سیدمحمدحسین مرتضوی۱۰۴۰معماری
محمود استاد رحیمی۳۰۰۴عمران
علیرضا فتوره چی۳۰۰۸عمران
محمدرضا ادیب رمضانی۳۰۱۱عمران
شاهین جعفر نژاد۳۰۱۴عمران
اصغر دهقان بنادکی۳۰۱۹عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
سهیل اسمعیلی دورانی۳۰۲۲عمران
شهرام جابری۳۰۲۳عمران
مجتبی رضایی۳۰۲۵عمران
علی ابراهیمی۳۰۳۰عمران
مجتبی صادقی اشکوری۳۰۳۳عمران
خشایار صادقی۳۰۳۷عمران
رضا آستانه اصل۳۰۳۹عمران
رضا حسنی شیرکوهی۳۰۴۳عمران
بیتا جمالی۳۰۴۶عمران
علیرضا چوب ساز۳۰۴۸عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حمید رضا شامی۳۰۵۱عمران
سید امین یوسفی۳۰۵۲عمران
جهانگیر رستم زاده۳۰۵۸عمران
محسن فخرائی راد۳۰۶۰عمران
سید مهدی اورعی میرزمانی۳۰۶۶عمران
کامبیز صمد زاده۳۰۶۹عمران
علی زاغی حقییقی۳۰۷۰عمران
اسماعیل حسن نژاد کلو۳۰۷۳عمران
اسکندر عباسی۳۰۷۵عمران
حبیب صمد زاد۳۰۷۶عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
محمدرضا عطرچیان۳۰۷۷عمران
سعید کروبی۳۰۷۸عمران
پیام رئیسی اصل۳۰۷۹عمران
عباس هادیان۳۰۸۲عمران
رامین مصباح زاده۳۰۹۴عمران
مهیار فرنیا۳۰۹۶عمران
محمد اسکندری۳۰۹۹عمران
احمد گودرزی۳۱۰۰عمران
نصرالله کاشانی۳۱۰۳عمران
مهنوش نوید۳۱۰۵عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
منصور جسروی ریکائی۳۱۰۷عمران
حامد مشفق شلمانی۳۱۰۸عمران
علیرضا فروغی۳۱۱۰عمران
حمید صابری۳۱۱۱عمران
پژمان وهاب کاشی۳۱۱۵عمران
کریم رشیدی پور۳۱۱۸عمران
آرمان رضا محدث۳۱۱۹عمران
علیرضا مروجی۳۱۲۲عمران
امیرحسین اسمعیلی۳۱۲۳عمران
سعید شاکر۳۱۲۷عمران
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حسن شاه محمدی۳۱۲۸عمران
محمد قمری حبشی۳۱۲۹عمران
امیر رضا روحی زاده۱۰۰۱معماری
محمد کنگانی۱۰۰۸معماری
ارمین گلشاهی۱۰۰۹معماری
علی مقدس حسین زاده۱۰۱۰معماری
داریوش کاوسی۱۰۱۲معماری
یگانگی حسن۱۰۱۸معماری
حسام الدین راقی۱۰۱۹معماری
میر نجم الدین حکمیان۱۰۲۰معماری
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
ولی ایرانی علمداری۱۰۲۲معماری
عبدالرسول نصیری۱۰۲۳معماری
حجت فولاد۱۰۲۶معماری
محمد طاهری۱۰۲۷معماری
مهران قنبری مطلق۱۰۳۰معماری
فخرالدین سلیمانی راد۱۰۳۳معماری
فرامرز صدیق مقدم۱۰۳۶معماری
فرزان شیروان بیگی۱۰۳۹معماری
امیر هوشنگ زاریان۱۰۴۴معماری
مریم تاج حاج محمد رضا تهرانی۱۰۴۵معماری
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
حمید رضا جمال آبادی۴۰۰۳مکانیک
رامین قاسمی اصل۴۰۰۷مکانیک
محمد حسین خریدار۴۰۱۰مکانیک
حسین اکبریان راد۴۰۱۱مکانیک
محمود مهروحی۴۰۱۷مکانیک
عباسعلی آرامی۴۰۲۵مکانیک
حمید خوب بخت۴۰۲۶مکانیک
سید محمد هاشمی۵۰۰۱برق
کامران تیموری۵۰۰۳برق
محمود مشهدبان۵۰۰۹برق
نام و نام خانوادگیکدرشتهمبارزه با فسادپاسخگو بودننداشتن تعدد شغلسابقه کار مدیریتیسابقه کار اجراییآشنایی با فناوری نوینسن کمتر از ۶۵سوابق علمیتحصیلاتزبان انگلیسی
علی کریمی آنچه۵۰۱۰برق
فرامرز گلشنی۵۰۱۱برق
جواد علمائی۵۰۱۵برق
محمد بلوریان۵۰۱۷برق
بهزاد بیهقی۷۰۰۲ترافیک
محسن کوچک زاده۲۰۰۴شهرسازی
بهمن مومنی مقدم۶۰۰۱نقشه برداری
رامین فرزانه پور۶۰۰۴نقشه برداری