درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت میکسر بتن (بتونیر)
لیست قیمت میکسر بتن (بتونیر)

لیست قیمت میکسر بتن (بتونیر)

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸

ردیفعکسنام کالاحجم (لیتر)توضیحاتقیمت (تومان)
۱میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۱۲۰-۲۹۰۰۰۰۰
۲میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۲۵۰دو چرخ برقی تک فاز و ۳ فاز دنده کمر۴۱۰۰۰۰۰
۳میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۲۵۰دو چرخ برقی تک فاز و ۳ فاز دنده زیر۴۲۵۰۰۰۰
۴میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۲۵۰دو چرخ بنزینی دنده کمر۴۱۰۰۰۰۰
۵میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۲۵۰دو چرخ بنزینی دنده زیر۴۲۵۰۰۰۰
۶میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۲۵۰دو چرخ گازوئیلی دنده کمر۵۴۰۰۰۰۰
۷میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۲۵۰دو چرخ گازوئیلی دنده زیر۵۵۵۰۰۰۰
۸میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۴۵۰چهار چرخ برقی ۳ فاز دنده کمر۵۹۰۰۰۰۰
۹میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۴۵۰چهار چرخ برقی ۳ فاز دنده زیر۶۱۵۰۰۰۰
۱۰میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۴۵۰ چهار چرخ گازوئیلی دنده کمر۹۱۰۰۰۰۰
۱۱میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۴۵۰چهار چرخ گازوئیلی دنده زیر۹۳۰۰۰۰۰
۱۲میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۷۵۰باکت دار۲۶۰۰۰۰۰۰
۱۳میکسر بتن (بتونیر)میکسر بتن (بتونیر)۱۰۰۰باکت دار۳۶۰۰۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.