درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت میکسر بتن (بتونیر)
لیست قیمت میکسر بتن (بتونیر)

لیست قیمت میکسر بتن (بتونیر)

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸

ردیفنام کالارده بتنعیار سیمان
(Kg/M3)
مقاومت فشاری بتن
(kg/cm2)
واحدقیمت (تومان)
۱بتن آمادهC20۲۵۰۲۰مترمکعب۲۲۷۰۰۰
۲بتن آمادهC25۳۰۰۲۵مترمکعب۲۳۷۰۰۰
۳بتن آمادهC30۳۵۰۳۰مترمکعب۲۴۷۰۰۰
۴بتن آمادهC35۴۰۰۳۵مترمکعب۲۵۷۰۰۰
۵بتن آمادهC40۴۵۰۴۰مترمکعب۲۶۷۰۰۰
۶بتن آمادهC45۵۰۰۴۵مترمکعب۲۷۷۰۰۰
۷بتن آمادهC50۵۵۰۵۰مترمکعب۲۸۷۰۰۰

توضیحات مهم :

– برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.