درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت دستگاه فرز
لیست قیمت دستگاه فرز

لیست قیمت دستگاه فرز

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفعکسنام کالامدلقیمت (تومان)
۱دستگاه فرزاور فرز رونیکس۷۱۰۶۹۹۷۵۰۰
۲دستگاه فرزاور فرز نجاری رونیکس۷۱۱۲۱۴۳۵۰۰۰
۳دستگاه فرزاورفرز نجاری رونیکس۷۱۰۸۷۴۷۵۰۰
۴دستگاه فرزاُور فرز نجاری OF2050E آاگ برقی۵۰۲۳۰۰۰
۵دستگاه فرزاُوِر فرز نجاری ماکیتا۳۶۰۱B۱۶۵۹۰۰۰
۶دستگاه فرزبیسکوئیت زنDW682K دیوالت۳۳۵۰۰۰۰
۷دستگاه فرزسنگ فرز آنکورA10۴۴۶۲۰۰
۸دستگاه فرزسنگ فرز آنکورA11۳۷۹۰۰۰
۹دستگاه فرزسنگ فرز آنکورA2۲۶۹۴۰۰
۱۰دستگاه فرزسنگ فرز آنکورA21۷۲۷۰۰۰
۱۱دستگاه فرزسنگ فرز آنکورA22۷۴۷۸۰۰
۱۲دستگاه فرزسنگ فرز آنکورA23۷۹۹۸۰۰
۱۳دستگاه فرزفرز آهنگری AG180b ای پی ان۹۷۵۰۰۰
۱۴دستگاه فرزفرز آهنگری MT92A مک تک ماکیتا۵۹۷۰۰۰
۱۵دستگاه فرزفرز آهنگری W22-180 برقی متابو۱۹۵۷۹۰۰
۱۶دستگاه فرزفرز آهنگری آروا۵۵۰۱۷۱۸۰۰۰
۱۷دستگاه فرزفرز آهنگری آروا۵۵۰۲۷۹۸۸۰۰
۱۸دستگاه فرزفرز آهنگری آروا۵۵۰۴۷۹۹۸۰۰
۱۹دستگاه فرزفرز آهنگری آروا۵۵۳۴۷۹۹۰۰۰
۲۰دستگاه فرزفرز آهنگری اکتیوAC2118۱۰۹۸۳۰۰
۲۱دستگاه فرزفرز آهنگری برقیCT13069۸۴۹۰۰۰
۲۲دستگاه فرزفرز آهنگری سفیر۲۹۵۴۸۹۲۰۰۰
۲۳دستگاه فرزفرز آهنگری۱۸۰/BT-AG 2350۶۸۷۰۰۰
۲۴دستگاه فرزفرز آهنگری۳۰۶۱A۹۵۸۲۰۰
۲۵دستگاه فرزفرز آهنگری۳۸۲۰A توسن۷۹۹۷۰۰
۲۶دستگاه فرزفرز آهنگری DWE4597 دیوالت۲۳۰۰۰۰۰
۲۷دستگاه فرزفرز آهنگری DWE493 دیوالت۱۵۵۰۰۰۰
۲۸دستگاه فرزفرز آهنگری DX-2123 دنلکس۸۸۷۰۰۰
۲۹دستگاه فرزفرز آهنگری DX-2126 دنلکس۹۴۳۰۰۰
۳۰دستگاه فرزفرز آهنگری GA7040 ماکیتا۱۱۸۹۰۰۰
۳۱دستگاه فرزفرز آهنگری پی ام۱۳۳۱۷۲۷۹۰۰
۳۲دستگاه فرزفرز انگشتی آنکورD1۳۴۲۰۰۰
۳۳دستگاه فرزفرز انگشتی آنکورD5۳۷۹۶۰۰
۳۴دستگاه فرزفرز انگشتی آنکورD6۳۵۲۶۰۰
۳۵دستگاه فرزفرز انگشتی آنکورS1۵۸۱۴۰۰
۳۶دستگاه فرزفرز انگشتی بادیDSL250/2 آینهل۲۱۷۸۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.