قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سینک ظرفشویی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
ردیفنام کالاتوضیحاتقیمت (تومان)
 ۱ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۸۴ ابعاد : ۵۲*۱۱۶
جنس صفحه : استیل 
 ۸۱۳.۰۰۰
 ۲سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۸۳ابعاد : ۵۲*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
۸۱۱.۰۰۰
 ۳ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۸۲  ابعاد : ۵۱*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
 ۱.۱۵۶.۰۰۰
 ۴ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۸۱  ابعاد : ۵۱*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
 ۱.۰۴۵.۰۰۰
 ۵سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۸۰ابعاد : ۵۱*۸۰
جنس صفحه : استیل
۶۷۱.۰۰۰
 ۶ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۵۵SP  ابعاد : ۵۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
 ۲۱۱.۰۰۰
 ۷ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۵۴SP  ابعاد : ۶۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
 ۲۳۷.۰۰۰
 ۸ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۵۳SP  ابعاد : ۵۰*
جنس صفحه : استیل۱۲۰
 ۲۱۱.۰۰۰
 ۹سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۵۲SPابعاد : ۶۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
۲۳۷.۰۰۰
 ۱۰ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۵۱SP  ابعاد : ۵۰*
جنس صفحه : استیل۱۲۰
 ۲۱۱.۰۰۰
 ۱۱ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۴۴  ابعاد : ۶۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
 ۴۲۳.۰۰۰
 ۱۲ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۴۳  ابعاد : ۶۰*۸۰
جنس صفحه : استیل
 ۳۹۳.۰۰۰
 ۱۳ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۴۲  ابعاد : ۶۰*۸۰
جنس صفحه : استیل
 ۳۸۶.۰۰۰
 ۱۴ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۴۱  ابعاد : ۵۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
 ۳۹۶.۰۰۰
 ۱۵سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۴۰ابعاد : ۵۰*۸۰
جنس صفحه : استیل
۳۸۶.۰۰۰
 ۱۶ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۳۹  ابعاد : ۵۰*۸۰
جنس صفحه : استیل
 ۳۶۶.۰۰۰
 ۱۷سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۳۸ابعاد : ۵۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
۳۶۸.۰۰۰
 ۱۸ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۳۶SP  ابعاد : ۵۰*۱۱۶
جنس صفحه : استیل
 ۲۶۲.۰۰۰
 ۱۹ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۳۶  ابعاد : ۵۰*۱۱۶
جنس صفحه : استیل
 ۲۴۶.۰۰۰
 ۲۰ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۳۵  ابعاد : ۶۰*۱۵۰
جنس صفحه : استیل
 ۴۸۰.۰۰۰
 ۲۱سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۳۴ابعاد : ۶۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
۴۵۱.۰۰۰
 ۲۲ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۳۳  ابعاد : ۶۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
 ۴۱۳.۰۰۰
 ۲۳ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۳۰  ابعاد : ۵۰*۱۱۶
جنس صفحه : استیل
 ۴۲۳.۰۰۰
 ۲۴سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۲۷ابعاد : ۵۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
۲۵۵.۰۰۰
 ۲۵سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۲۶ابعاد : ۶۰*۸۰
جنس صفحه : استیل
۱۳۲.۰۰۰
 ۲۶ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۲۵  ابعاد : ۶۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
 ۱۵۵.۰۰۰
 ۲۷سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۲۴ابعاد : ۵۰*۸۰
جنس صفحه : استیل
۱۲۴.۰۰۰
 ۲۸سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۲۳ابعاد : ۵۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
۱۴۵.۰۰۰
 ۲۹ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۲۱  ابعاد : ۶۰*۱۲۰
جنس صفحه : استیل
 ۲۳۳.۰۰۰
 ۳۰ سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۱۶  ابعاد : ۶۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
 ۳۷۴.۰۰۰
 ۳۱سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۱۵ابعاد : ۶۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
۳۴۷.۰۰۰
 ۳۲ سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۱۴  ابعاد : ۵۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
 ۳۶۱.۰۰۰
 ۳۳سینک ظرفشویی توکار اخوان - مدل ۱۱۳ابعاد : ۵۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
۳۳۲.۰۰۰
 ۳۴سینک ظرفشویی روکار اخوان - مدل ۱۱۱ابعاد : ۶۰*۱۰۰
جنس صفحه : استیل
۳۴۷.۰۰۰