لیست قیمت چکش برقی (پیکور)

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت چکش برقی (پیکور)
لیست قیمت چکش برقی (پیکور)

لیست قیمت چکش برقی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفعکسنام کالاقیمت (تومان)
۱چکش برقی (پیکور)دستگاه تخریب ۷ کیلیویی ۶ گوش دنلکس مدل DX-3407۱۱۹۹۰۰۰
۲چکش برقی (پیکور)چکش تخریب (۵.۵ کیلویی) مدل ۶۰۰۵DH توسن پلاس۱۳۵۹۰۰۰
۳چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۰ کیلویی مدل GSH11E بوش۶۸۹۱۰۰۰
۴چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۱ کیلویی ۶۰۱۱DH توسن پلاس برقی۲۸۰۱۱۰۰
۵چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۱ کیلویی رونیکس مدل ۲۸۱۱۳۰۹۷۰۰۰
۶چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۲.۳ کیلویی ۵ شیار مدل HM1214 ماکیتا۵۷۴۷۰۰۰
۷چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۴ کیلویی مدل ۲۸۱۴ رونیکس برقی۳۷۹۷۰۰۰
۸چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۵ کیلویی توسن پلاس مدل ۶۰۱۵DH۳۰۱۹۶۰۰
۹چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۵ کیلویی مدل HM1304 ماکیتا برقی۷۵۱۱۰۰۰
۱۰چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۶ کیلویی ۶۰۱۶DH توسن پلاس برقی۳۸۹۳۶۰۰
۱۱چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۶ کیلویی مدل ۱۵۵۱ نک۲۴۹۷۰۰۰
۱۲چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۳۰ کیلویی فوق صنعتی مدل ۲۸۳۰ رونیکس (تاپ لاین)۷۹۷۹۰۰۰
۱۳چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۳۰ کیلویی مدل GSH27VC بوش برقی۱۲۶۵۰۰۰۰
۱۴چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۳۲ کیلویی مدل HM1810 ماکیتا۰
۱۵چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۴ شیار ۷ کیلویی آنکور مدل DH1۹۱۴۲۰۰
۱۶چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۵ شیار ۷.۵ کیلویی آنکور مدل DH6۹۳۵۰۰۰
۱۷چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۶ کیلویی MH5G آاگ برقی۴۲۵۵۰۰۰
۱۸چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۶.۲ کیلویی مدل GSH5CE بوش برقی۵۸۳۱۰۰۰
۱۹چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۶.۵ کیلویی مدل ۲۸۰۶ رونیکس۱۴۴۷۰۰۰
۲۰چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۹ کیلویی HM1203C ماکیتا برقی۴۵۱۰۰۰۰
۲۱چکش برقی (پیکور)چکش تخریب برقی ۱۱ کیلویی مدل CT18021 کرون۲۴۹۵۰۰۰
۲۲چکش برقی (پیکور)چکش تخریب برقی ۱۷ کیلویی مدل CT18024 کرون۳۱۴۹۰۰۰
۲۳چکش برقی (پیکور)چکش تخریب برقی ۶ کیلویی مدل CT18057 کرون۱۴۴۷۰۰۰
۲۴چکش برقی (پیکور)چکش تخریب سفیر مدل ۳۸۴۸۲۲۰۳۰۰۰
۲۵چکش برقی (پیکور)چکش تخریب سفیر مدل ۳۹۶۱۱۱۸۲۰۰۰
۲۶چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۰ کیلویی مدل D25899K دیوالت۸۸۰۰۰۰۰
۲۷چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۱۶ کیلویی D25960K دیوالت برقی۱۵۱۵۰۰۰۰
۲۸چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۳۰ کیلویی مدل D25980 دیوالت۱۸۵۰۰۰۰۰
۲۹چکش برقی (پیکور)چکش تخریب ۶ کیلویی مدل D25820K دیوالت۹۸۰۰۰۰۰
۳۰چکش برقی (پیکور)چکش تخریب(پیکور) ۱۶ کیلویی DEH-1540 محک۱۹۵۷۰۰۰
۳۱چکش برقی (پیکور)چکش تخریب(پیکور) ۳۲ کیلویی DEH-2200 محک۵۸۶۱۰۰۰
۳۲چکش برقی (پیکور)چکش تخریب(پیکور) ۶ کیلویی DEH-1200 محک۱۴۶۵۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.