لیست قیمت قالب بتن

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت قالب بتن
لیست قیمت قالب بتن

لیست قیمت قالب بتن

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفنام کالاواحدقیمت (تومان)
۱قالب فلزیکیلوگرم۶۳۰۰
۲اسکافلدکیلوگرم۴۹۰۰
۳پین و گوه ۴ میلیمتریجفت۶۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.

جدول وزنی قالب های فلزی بتن خم دوبل ، تسمه ای لبه ۵ و لبه ۶

ردیفابعاد قالب های فلزی بتن
(cm)
قالب فلزی خم دوبل
(kg)
قالب فلزی تسمه ای لبه ۵
(kg)
قالب فلزی تسمه ای لبه ۶
(kg)
۱۱۰۰۵.۶۶.۳۷.۵
۲۱۰۰ * ۱۵۷۷.۵۹.۲
۳۱۰۰ * ۲۰۸.۵۹.۵۱۰.۴
۴۱۰۰ * ۲۵۱۰.۱۱۰.۵۱۲.۵
۵۱۰۰ * ۳۰۱۱.۵۱۲.۲۱۴.۱
۶۱۰۰ * ۳۵۱۲.۵۱۴۱۶.۴
۷۱۰۰ * ۴۰۱۵.۱۱۶.۵۱۸.۲
۸۱۰۰ * ۴۵۱۷.۱۱۸۲۰.۵
۹۱۰۰ * ۵۰۱۸.۶۲۰۲۱.۵
۱۰۱۵۰ * ۱۰۷.۹۹.۵۱۱
۱۱۱۵۰ * ۱۵۱۰.۲۱۱.۳۱۲.۵
۱۲۱۵۰ * ۲۰۱۲.۴۱۴۱۶.۱
۱۳۱۵۰ * ۲۵۱۵.۴۱۵   ۱۹.۷
۱۴۱۵۰ * ۳۰۱۷.۳۱۸.۵۲۲
۱۵۱۵۰ * ۳۵۲۰.۳۲۱.۸۲۵.۵
۱۶۱۵۰ * ۴۰۲۲.۵۲۴.۸۲۸.۲
۱۷۱۵۰ * ۴۵۲۵.۲۲۷.۵۳۱.۵
۱۸۱۵۰ * ۵۰۲۷۳۰۳۳.۶
۱۹۲۰۰ * ۱۰۱۰۱۲۱۳.۲
۲۰۲۰۰ * ۱۵۱۲.۸۱۵۱۶.۶
۲۱۲۰۰ * ۲۰۱۶۱۷.۵۲۰.۵
۲۲۲۰۰ * ۲۵۲۰.۳۲۰.۵۲۵.۶
۲۳۲۰۰ * ۳۰۲۱۲۴.۵۲۸
۲۴۲۰۰ * ۳۵۲۶.۱۲۸.۵۳۲.۵
۲۵۲۰۰ * ۴۰۲۹۳۲۳۶
۲۶۲۰۰ * ۴۵۳۲.۶۳۴۴۰.۵
۲۷۲۰۰ * ۵۰۳۵.۱۲۳۹۴۳.۵