درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت آجر
لیست قیمت آجر

لیست قیمت آجر

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

نام کالادرجهواحدنوع
بسته بندی
توضیحاتمحل تولیدقیمت (ت)
درب کارخانه
قیمت (ت)
تهران
ظرفیت
تک
ظرفیت
۱۰ چرخ
ظرفیت
تریلی
   
 آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۱۹۵*۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۲۲۰۰۰
 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۱۹۵*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
 آجر لفتون ۷*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۲۵۰*۷۰۰۰۱۰۸۰۰۱۵۷۰۰
 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبشرینگ پلاستیکیسه طرف نمااصفهان۲۴۵*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵دوقالبفلهسه طرف نمااصفهان۱۶۰*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
 آجر لفتون ۵*۱۰*۲۰یکقالبفلهآجر قالب کوچکاصفهان۱۸۰*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
آجر لفتون قرمز ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۲۴۰*۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۲۲۰۰۰
آجر زبرهیکتنفله-اصفهان۷۴۹۸۰****
آجر زبرهیکتنفله-اصفهان۹۵۰۰۰****
آجر عراقی ۱۱*۷*۲۳یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۳۸۰****
آجر عراقی ۱۱*۷*۲۳یکقالبشرینگ پلاستیکیسه طرف نمااصفهان۴۳۰****
آجر عراقی ۱۱*۷*۲۳یکقالبپالتسه طرف نمااصفهان۴۴۵****

توضیحات مهم :

– برای محاسبه قیمت دقیق تحویل در تهران، کرایه حمل اصفهان تهران را بر ظرفیت تقسیم کرده و به قیمت درب کارخانه اضافه کنید.
– حداقل تیراژ قابل سفارش یک کامیون تک می باشد.
– تعداد مصرف حدودی آجر لفتون در یک مترمربع ۷۲ قالب می باشد.
– آجرهای تولیدی بالاترین کیفیت را در بین کارخانه های آجر اصفهان دارا می باشد.
– برای تهیه آجرهای صادراتی خصوصا سایزهای عراقی تماس بگیرید.
– هزینه شیرینگ جهت صادرات ۵۰ تومان به ازای هر عدد می باشد.
– هزینه پالت جهت صادرات ۵۵ تومان به ازای هر عدد می باشد.
– هزینه شیرینگ و پالت به صورت همزمان جهت صادرات ۱۰۵ تومان به ازای هر عدد می باشد.

لیست قیمت سفال
لیست قیمت سفال

لیست قیمت سفال

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

نام کالادرجهواحدنوع
بسته بندی
محل تولیدقیمت (ت)
درب کارخانه
قیمت (ت)
تهران
ظرفیت
تک
ظرفیت
۱۰ چرخ
ظرفیت
تریلی
سفال تیغه ۷*۲۰*۲۰ یک قالبفلهاصفهان۳۱۰۳۴۵۵۳۰۰۸۰۰۰۱۱۷۰۰
سفال تیغه ۱۰*۲۰*۲۰ یک قالب فلهاصفهان۳۱۰۳۶۵۴۷۰۰۷۰۰۰۱۰۳۰۰
سفال تیغه ۱۵*۲۰*۲۰ یک قالب فلهاصفهان۴۳۰۵۴۰۳۳۰۰۵۰۰۰۷۰۰۰
آجر سفال فوم دار یک قالب فلهاصفهان۶۰۰۷۸۰۳۳۰۰۵۰۰۰۷۰۰۰

توضیحات مهم :
برای محاسبه قیمت دقیق تحویل در تهران کرایه حمل اصفهان تهران را بر ظرفیت تقسیم کرده و به قیمت درب کارخانه اضافه کنید.
حداقل تیراژ قابل سفارش یک کامیون تک می باشد.
آجرهای تولیدی بالاترین کیفیت را در بین کارخانه های آجر اصفهان دارا می باشد.

لیست قیمت آجر نسوز
لیست قیمت آجر نسوز

لیست قیمت آجر نسوز

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸

کد کالاعکسنام کالاابعادوزن هر
قالب (گرم)
تعداد در
مترمربع
کارخانهواحدقیمت (ت)
AB-Bآجر نسوز AB-Bپلاک ۷ نسوز شاموتی کد B۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۹۰۰
AB-Cآجر نسوز AB-Cپلاک ۷ نسوز شاموتی کد C۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۹۰۰
AB-Tآجر نسوز AB-Tپلاک ۷ نسوز شاموتی کد T۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۹۰۰
AB-Zآجر نسوز AB-Zپلاک ۷ نسوز قرمز (انگلیسی) کد Z۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۹۰۰
AB-GZآجر نسوز AB-GZپلاک ۷ نسوز قرمز (انگلیسی) کد GZ۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۹۰۰
AB-Hآجر نسوز AB-Hپلاک ۷ نسوز قهوه ای کد H۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۱۰۰۰
AB-Sآجر نسوز AB-Sپلاک ۷ نسوز صدفی۳۱*۷*۲.۵۱۱۰۰۴۰قالب۱۰۰۰
AB-Bآجر نسوز AB-Bپلاک ۶/۵ نسوز شاموتی کد B۲۶.۵*۶*۲.۵۸۰۰۵۰قالب۷۲۰
AB-Cآجر نسوز AB-Cپلاک ۶/۵ نسوز شاموتی کد C۲۶.۵*۶*۲.۵۸۰۰۵۰قالب۷۲۰
AB-Tآجر نسوز AB-Tپلاک ۶/۵ نسوز شاموتی کد T۲۶.۵*۶*۲.۵۸۰۰۵۰قالب۷۲۰
AB-Zآجر نسوز AB-Zپلاک ۶/۵ نسوز قرمز (انگلیسی) کد Z۲۶.۵*۶*۲.۵۸۰۰۵۰قالب۷۲۰
AB-Sآجر نسوز AB-Sپلاک ۶/۵ نسوز صدفی۲۶.۵*۶*۲.۵۸۰۰۵۰قالب۸۰۰
AB-Bآجر نسوز AB-Bپلاک ۵/۵ نسوز شاموتی کد B۲۱.۵*۵.۵*۲.۵۵۵۰۷۰قالب۵۲۰
AB-Cآجر نسوز AB-Cپلاک ۵/۵ نسوز شاموتی کد C۲۱.۵*۵.۵*۲.۵۵۵۰۷۰قالب۵۲۰
AB-Tآجر نسوز AB-Tپلاک ۵/۵ نسوز شاموتی کد T۲۱.۵*۵.۵*۲.۵۵۵۰۷۰قالب۵۲۰
AB-Zآجر نسوز AB-Zپلاک ۵/۵ نسوز قرمز (انگلیسی) کد Z۲۱.۵*۵.۵*۲.۵۵۵۰۷۰قالب۵۲۰
AB-Sآجر نسوز AB-Sپلاک نسوز صدفی کرکره ای۳۱*۳.۵*۲.۵۵۵۰۷۵قالب۷۵۰
AB-Bآجر نسوز AB-Bپلاک ۷ نسوز شاموتی کد B/ ال۲۶.۵*۱۳*۷*۲.۷۱۴۸۰۱۲ (مترطول)قالب۱۴۰۰
AB-Cآجر نسوز AB-Cپلاک ۷ نسوز شاموتی کد C/ ال۲۶.۵*۱۳*۷*۲.۷۱۴۸۰۱۲ (مترطول)قالب۱۴۰۰
AB-Tآجر نسوز AB-Tپلاک ۷ نسوز شاموتی کد T/ال۲۶.۵*۱۳*۷*۲.۷۱۴۸۰۱۲ (مترطول)قالب۱۴۰۰
AB-Zآجر نسوز AB-Zپلاک ۷ نسوز قرمز (انگلیسی) کد Z/ ال۲۶.۵*۱۳*۷*۲.۷۱۴۸۰۱۲ (مترطول)قالب۱۴۰۰
AB-Sآجر نسوز AB-Sپلاک ۷ نسوز صدفی/ال۲۶.۵*۱۳*۷*۲.۷۱۴۸۰۱۲ (مترطول)قالب۱۵۰۰
AB-Bآجر نسوز AB-Bپلاک ۶/۵ نسوز شاموتی کد B/ ال۲۶.۵*۱۳*۶.۵*۲.۷۱۱۰۰۱۳ (مترطول)قالب۱۳۰۰
AB-Cآجر نسوز AB-Cپلاک ۶/۵ نسوز شاموتی کد C/ ال۲۶.۵*۱۳*۶.۵*۲.۷۱۱۰۰۱۳ (مترطول)قالب۱۳۰۰
AB-Tآجر نسوز AB-Tپلاک ۶/۵ نسوز شاموتی کد T/ال۲۶.۵*۱۳*۶.۵*۲.۷۱۱۰۰۱۳ (مترطول)قالب۱۳۰۰
AB-Zآجر نسوز AB-Zپلاک ۶/۵ نسوز قرمز (انگلیسی) کد Z/ ال۲۶.۵*۱۳*۶.۵*۲.۷۱۱۰۰۱۳ (مترطول)قالب۱۳۰۰
AB-Bآجر نسوز AB-Bپلاک ۵/۵ نسوز شاموتی کد B/ ال۲۶.۵*۱۳*۵.۵*۲.۷۱۰۰۰۱۵ (مترطول)قالب۱۱۵۰
AB-Cآجر نسوز AB-Cپلاک ۵/۵ نسوز شاموتی کد C/ ال۲۶.۵*۱۳*۵.۵*۲.۷۱۰۰۰۱۵ (مترطول)قالب۱۱۵۰
AB-Tآجر نسوز AB-Tپلاک ۵/۵ نسوز شاموتی کد T/ال۲۶.۵*۱۳*۵.۵*۲.۷۱۰۰۰۱۵ (مترطول)قالب۱۱۵۰
AB-Zآجر نسوز AB-Zپلاک ۵/۵ نسوز قرمز (انگلیسی) کد Z/ ال۲۶.۵*۱۳*۵.۵*۲.۷۱۰۰۰۱۵ (مترطول)قالب۱۱۵۰
AB-Sآجر نسوز AB-Sپلاک ۵/۵ نسوز صدفی/ال۲۶.۵*۱۳*۵.۵*۲.۷۱۰۰۰۱۵ (مترطول)قالب۱۲۵۰
AP58آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۶۱۰
AP56آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۲۳۰
AP60آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۶۵۰
AP61آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۵۷۰
AP59آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۸۰۰
AP151آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۵۰۰
AP154آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۶۲۰
AP153آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۵۹۰
AP152آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۵۹۰
AP465آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۵۵آجر آذرخشقالب۴۹۵
AP464آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۵۵آجر آذرخشقالب۶۲۰
AP460آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۵۵آجر آذرخشقالب۲۶۰
AP29آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۸۲۵
AP32آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۱۰۴۰
AP31آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۵۹۴
AP34آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۱۶۶۰
AP33آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۱۰۲۰
AP36آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۱۰۲۰
AP38آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۷۰ * ۳۳۰آجر آذرخشقالب۱۴۰۰
AP41آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۷۰ * ۳۳۰آجر آذرخشقالب۱۸۱۰
AP40آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۷۰ * ۳۳۰آجر آذرخشقالب۶۴۰۱
AP155آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۹۹۰
AP68آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۴۰۰آجر آذرخشقالب۶۱۳۰
AP70آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۴۰۰آجر آذرخشقالب۹۲۸۰
AP52آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۲.۵ * ۲۵۰آجر آذرخشقالب۳۲۸۰
AP65آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۲۰۰ * ۴۰۰آجر آذرخشقالب۴۹۰۰
AP85آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۱.۵ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۲۲۱۰
AP88آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۱.۵ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۳۳۷۰
AP47آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۲.۵ * ۲۵۰آجر آذرخشقالب۱۶۴۰
AP49آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۲.۵ * ۲۵۰آجر آذرخشقالب۱۹۶۰
AP83آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۱۴ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۹۱۰
AP86آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۱۱.۵ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۲۲۱۰
AP43آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۷۰ * ۳۳۰آجر آذرخشقالب۲۶۹۰
AP42آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۲۷ * ۷۰ * ۳۳۰آجر آذرخشقالب۱۷۳۰
AB01001آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۱۹ * ۶۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۱۷۶۰
AB11001آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۱۹ * ۶۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۱۵۲۰
AB21001آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۱۹ * ۶۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۱۱۲۰
AB31001آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۱۹ * ۶۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۱۱۸۰
AB41001آجر نسوزآجر نسوز نما پلاک۱۹ * ۶۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۹۶۰
AR43آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۸۷۵
AR44آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۱۶۰
AR46آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۷۵
AR27آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۲۰۱۰
AR53آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۷۵۰
AR51آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۷۵۰
AR52آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۷۹۰
AR42آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۱۰۰
AR39آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۲۵۰
AR35آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۲۵
AR06آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۲۱۶۰
AR04آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۲۱۶۰
AR02آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۹۰۰
AR83آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۵۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۱۱۶۰
AR81آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۵۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۱۱۸۰
AR80آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۵۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۹۹۵
AR21آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۲۱۶۰
AR19آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۲۲۵۰
AR20آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۱۸۴۰
AR88آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۵۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۸۰
AR300آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۵۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۱۱۵۰
AR301آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۲۲۶۰
AR303آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۵۰ * ۳۵۰آجر آذرخشقالب۱۷۵۰
AR306آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۲۲۶۰
AR308آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۱۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۱۷۲۰
AR309آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۵۰ * ۳۵۰آجر آذرخشقالب۲۱۵۰
AR311آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۶۴۰
AR312آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۲۲۶۰
AR318آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۷۰ * ۲۸۰آجر آذرخشقالب۱۹۴۰
AR319آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۵ * ۵۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۴۰
AR325آجر نسوز آجر نسوز نما رستیک۲۷ * ۵۰ * ۳۵۰آجر آذرخشقالب۲۱۵۰
AP85آجر نسوزآجر نسوز کف۳۲ * ۱۱۴ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۲۲۱۰
AP86آجر نسوزآجر نسوز کف۳۲ * ۱۱۴ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۲۲۱۰
AP49آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۵۰ * ۲۵۰آجر آذرخشقالب۱۹۶۰
AP52آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۷۹۰
AP51آجر نسوزآجر نسوز کف۳۰ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۷۵۰
AP58آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۶۵۰
AP59آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۸۰۰
AP60آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۶۵۰
AP61آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۴۵۷۰
AR44آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۱۶۰
AR46آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۷۵
AR35آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۲۵
AP56آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۲۰۰ * ۲۰۰آجر آذرخشقالب۲۲۳۰
AP155آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۹۹۰
AR43آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۸۷۵
AP151آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۵۰۰
AP152آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۵۹۰
AP153آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۵۹۰
AP154آجر نسوزآجر نسوز کف۲۷ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۶۲۰
AP161آجر نسوزآجر نسوز کف۶۴ * ۲۵۰ * ۲۵۰آجر آذرخشقالب۵۸۳۰
AP127آجر نسوزآجر نسوز کف۶۴ * ۱۱.۵ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۲۷۶۰
AP162آجر نسوزآجر نسوز کف۶۴ * ۲۵۰ * ۲۵۰آجر آذرخشقالب۵۹۹۰
AR102آجر نسوزآجر نسوز کف۵۰ * ۱۰۰ * ۱۰۰آجر آذرخشقالب۱۰۵۰
ASH400آجر نسوز آجر نسوز نما آنتیک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۱۹۶۰
ASH440آجر نسوز آجر نسوز نما آنتیک۲۷ * ۵۵ * ۲۶۰آجر آذرخشقالب۳۱۷۰
AST115آجر نسوز آجر نسوز نما صخره ای۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۳۰۰
AST113آجر نسوز آجر نسوز نما صخره ای۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۳۰۰
AST116آجر نسوز آجر نسوز نما صخره ای۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۳۰۰
AST111آجر نسوز آجر نسوز نما صخره ای۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۳۲۰
AP214آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۲۵ * ۵۵ * ۱۴۰آجر آذرخشقالب۱۱۵۰
AP139آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۳۲۰
AP218آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۲۵ * ۵۵ * ۱۴۰آجر آذرخشقالب۱۱۵۰
AP216آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۲۵ * ۵۵ * ۱۴۰آجر آذرخشقالب۱۱۹۰
AP215آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۲۵ * ۵۵ * ۱۴۰آجر آذرخشقالب۱۳۷۰
AP138آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۱۷۵
AP137آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۲۱۰
AP136آجر نسوزآجر نسوز طرح های خاص۵۰ * ۵۰ * ۲۳۰آجر آذرخشقالب۱۱۷۵

مشخصات فنی انواع آجر و سفال

آجر فشاریآجر فشاری ، از قدیمی ترین انواع تولیدات آجر می باشد که از آن به  آجر های گری یا آجر زبره یا آجر فشاری یاد می شود که به ابعاد ۲۲ × ۱۰ × ۵/ ۵ یا با همین طول و عرض ولى به ضخامت ۴ یا ۳ سانتی متری تهیه مى شود. آجرهای فشاری در کرسی چینی (فونداسیون)، دیوارچینی طبقات زیر همکف، دیوار های باربر  کاربردی هستند. این آجرها دارای قابلیت بازیابی بوده و از مصالح دوستدار محیط زیست نام برده می شود. امروزه آجرهای فشاری در دیوارچینی و نمای ساختمان به دلیل وزن زیاد آنها کاربرد چندانی ندارند.

آجر فشاری چیست؟

آجر آلفتوناجر لفتون یا همان بهمنی، زبره، ده سوراخ یکی از اجرهای متداول در زمینه ساخت و ساز می باشد؛ این اجر در دو رنگ قرمز و زرد از خاک رس تولید می شود. داشتن سوراخ باعث کاهش وزن و افزایش عایق بندی می شود. سایزبزرگ در دیوارچینی محوطه ها، حصار باغ ها، ویلاها سوله ها و حیاط منازل به کار می رود و سایز کوچک در چیدن دیوار اتاق ها، تراس ها و زدن سقف در اسکلت های اهنی و دیوارهای حمال کاربرد دارد. از نوع مرغوب ان در کار نما و بندکشی نیز می توان استفاده کرد.

آجر لفتون چیست؟

آجر نما

یکی از انواع آجرها، آجر نما است که برای ایجاد نمای زیبا در ساختمان‌ها و خانه‌ها به کار می‌رود. این نوع آجرنمای ساختمان که به نسبت آجر معمولی سبک تر است، نصب آسان تری داشته و به صرفه تر است در رنگ ها و طرح های متنوع و زیبایی(رنگ های مشابه آجر معمولی) در دسترس و قابل تهیه هستند. دوام و بقای این نوع آجر ها نیز بالاتر بوده و دچار خوردگی، شوره و لق شدگی نمی شود. از لحاظ شکل ظاهری کاملا مطابق با آجر طبیعی است و تفاوت آن فقط در خصوصیاتی مانند سبکی است. این آجرها با تمامی شرایط اقلیمی و آب و هوایی سازگار است. از آنجایی که سبک است هزینه های حمل و نقل آن نیز مناسب تر است.

آجر نما چیست؟

آجر رسی

آجر رسی به این علت که از خاک رس بعنوان ماده اصلی تولید آن ها استفاده گردیده است به این نام می شناسند، و به آنها آجر رسی یا اختصاراً آجر می گویند و آجرهای رسی برحسب روش تولید آنها به دو دسته آجرهای سنتی (دستی) و آجرهای صنعتی (ماشینی) تقسیم می شود. آجر رسی بسته به مواد اولیه ونحوه تولید دارای تنوع فراوانی هستند برخی از آنها به عنوان مصالح پرکننده مناسب می باشند و بعضی دیگر به علت جلوه ظاهری ومقاومت جهت نماسازی به کار می روند.

آجر رسی چیست؟

آجر شیل جزو آجرهای پست مدرن محصوب می شود چون هم طرح کاملا مدرن را دارد هم حالت سنتی. آجرهای شیل دارای طول عمر طولانی و بدون تغییر رنگ می باشد. در تولید آجر نمای شیل از هیچ گونه مواد رنگی استفاده نمیشود و رنگی کاملا طبیعی دارد و به دلیل وجود شیل مانع از نفوذ دود و گرد وغبار به بطن اجرا شده می شود. از دیگر مزایای اجرنمای شیل جلوه فوق العاده زیبا و چشم نوازی است که بعد از اتمام نماکاری به نمای ساختمان‌‌ می‌دهد که هر چشمی را دست کم برای دقایقی محو خود مینماید.

آجر شیل چیست ؟

آجر نسوز

آجر نسوز نوعی آجر است که از خاکهای چینی و نسوز تولید شده و با ساختار مولکولی متراکم و ظریف در دمای بالای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ساخته میشود. همانطور که از اسم آن برمی آید این آجر با مقاومت حرارتی بالایی که دارد در کوره ها و پاتیل ها و عایقکاری صنعتی کاربرد فراوان دارد. البته از نوع معمولی آن نیز امروزه در نماهای آجر ساختمانها استفاده میشود. مواد پایه آجر های نسوز کانیهای معدنی خیلی خاص و پوکه های معدنی میباشند که نسوز هستند. یعنی مقاومت دمایی بالایی دارند.

آجر نسوز چیست ؟

بلوک سفالی

بلوک سفالی ، نوعی بلوک است که برای ساخت آن از خاک رس و افزودنی های دیگر مانند آهک و … استفاده می‌شود. پس از تهیه گل و قالب‌زدن و برش‌زدن، بلوک‌ها را خشک می‌کنند و سپس در کوره در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد می پزند. این عملیات به صورت صنعتی است و با ماشین‌آلات انجام می‌شود.بلوک‌های سفالی در بخش‌های غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بلوک‌های سفالی در انواع دیواری و سقفی (سقف تیرچه بلوک) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بلوک سفالی چیست؟

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصطلاح عام به طور کلی به این نوع آجر، آجر سفال می گویند. آجر سفالی بخشی از مصالح ساختمانی می باشد که بیش از دیر باز افراد برای دیوار چینی و دیوار کشی ساختمان ها و منازل خود از آن استفاده می کردند.توصیه می شود در اجرای دیوار های آجری از ملات مرغوب استفاده گردد. چرا که در ۸۰ درصد موارد علت شوره زدن آجر استفاده از ملات بی کیفیت در پشت کار می باشد. علت این موضوع چیزی نیست جز نمک و آهک محلول در اینگونه از ملاتها.

از جمله مزیتهای این نوع دیوار چینی می‌توان به سبکی وزن نسبت به آجر فشاری، در دسترس بودن، و همچنین با توجه به وجود فضاهای خالی در قسمت داخلی، تا حدودی عایق حرارتی نیز می‌باشد.

آجر سفال چیست؟

آجر آذرخش

تحقیق و توسعه هلدینگ بین المللی آذرخش به عنوان یکی از برندهای پیشرو در طراحی و تولید آجر در ایران و جهان و همچنین بزرگترین تولید کننده نماهای نمای خشک آجر می‌باشد. در معماری اجزاء ساختمان، نما به عنوان یکی از آیتم های تأثیرگذار در منظر شهری شناخته می شود معماران و طراحان ساختمان به دلیل اهمیت قابل توجه موضوع نما در ساختمان ها از دیرباز به این موضوع توجه ویژه داشته اند و همواره در پروژه ها انتخاب مصالح نما از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

آجر آذرخش چیست؟

آجر عراقیآجر عراقی، این نوع آجر که در گذشته بنا به درخواست کشور عراق تولید می شده به همین دلیل به نام آجر عراقی یا آجر صادراتی مشهور شده است.  از این آجر برای ساخت دیوارهای سوله و باغ با سه طرف نما و همچنین جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از این آجر موجب صرفه جویی در زمان و مصالح مصرفی می شود.  انواع آجر عراقی در ۲سایز ۷*۱۱* ۲۳و ۷*۱۰*۲۲ ارائه میشود و دارای ۱۰سوراخ می باشد.

آجر عراقی چیست؟

آجر قزاقی

آجر قزاقی از کهن ترین آجرهای سنتی ایران است. در زمان ورود قزاق ها به ایران ، قزاق ها سربازخانه هایشان را با نوعی آجر با ابعاد ۵*۱۰*۲۰ می ساختند و بعد از آن این آجرها به آجر قزاقی معروف شد. این آجرهای سنتی کاملا به صورت دستی و در رنگ های خاکی٬ زرد٬ پوست پیازی٬ قرمز اخرائی٬ آتشی و حنائی ساخته می شود. این آجرها دارای استحکام بسیار بالای می باشند. در ایران باستان استفاده از خشت های دست ساز برای ساختمان سازی مرسوم بوده است

آجر قزاقی چیست ؟

آجر گری

آجر گری ، از قدیمی ترین انواع تولید آجر می باشد که از آن به نام های آجر زبره یا آجر فشاری نیز یاد می شود که به ابعاد ۲۲× ۱۰× ۵/ ۵ یا با همین طول و عرض ولى به ضخامت ۴ یا ۳ سانتی متری تهیه مى شود از آن جایى که موقع خشت زدن با دست، گوشه هاى گل در قالب با انگشت فشار داده مى شد، این آجر بیشتر  به نام آجر فشارى مشهور شد. این نوع آجر براى گرى چینى ، استفاده مى شود.

آجر گری چیست ؟

آجر مارنی

نوعی آجر رسی است که در فرایند ساخت، کانی مارن به عنوان جز اصلی تشکیل دهنده آجر میباشد. و تمام ویژگی های آجر رسی را داراست. مارن گونهای خاک کلسیم کربنات است که چندین نوع مواد معدنی و آراگونیت در خود دارد. در اصطلاح علمی مارن به خاکهایی اطلاق میشود که حاوی ۳۵ تا ۶۵ درصد رس و ۶۵ تا ۳۵ درصد کربنات‌اند.

آجر مارنی چیست ؟

آجر لعابی

این نوع آجر، مانند آجر معمولی ساخته می‌شود. تنها تفاوت آن این است که روی ان با لعاب کاشی پوشانیده شده و فقط در نما سازی ساختمان به کار می‌رود. لعاب یک نوع شیشه است  با این تفاوت که با ترکیب خاک رس و یک نوع فلز به بار می آید لعاب برای اینکه بتواند سطح شیشه ای خود را روی سطح نگه دارد با اکسید آلومینیوم ترکیب شده و همانطور که گفته شد منبع اصلی آن خاک رس بشمار می رود.

آجر لعابی چیست ؟

آجر جوش

این آجر را با خاکی که در گرمای بیش از هزار درجه و تا زمانی که خمیری نشود می‌پزند و آن را بیشتر در کوره نگه می‌دارند تا دانه‌های خاک کمی عرق کرده و به هم بچسبند و آجر یک تکه شود. این آجر نباید در گرمای کوره خمیر گردد و باید تفاوت درجه عرق کردن و خمیر شدن خاک آجر جوش زیاد باشد. برای آنکه آجر کم عرق کند، به آن گداز آور می‌زنند، که بیشتر از  اکسید آهن استفاده می شود.

آجر جوش چیست ؟

آجر ماسه آهکی

همان‌طور که از نام این نوع آجر پیداست این آجر از ترکیب ماسه سیلیسی و آهک ساخته‌شده است، این ترکیب به‌وسیله فشار و بخار با یکدیگر ترکیب و آجر ماسه آهکی را می‌سازند. پایه تشکیل‌دهنده این آجر سیلیکات کلسیم می‌باشد، مقاومت این آجر در محیط‌های اسیدی و نمک‌های قوی بسیار پایین است و به علت جذب بالای آب برای استفاده در پی‌سازی و کرسی چینی مناسب نیست.

آجر ماسه آهکی چیست؟