درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت آجر
لیست قیمت آجر

لیست قیمت آجر

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵

نام کالادرجهواحدنوع
بسته بندی
توضیحاتمحل تولیدقیمت (ت)
درب کارخانه
قیمت (ت)
تهران
ظرفیت
تک
ظرفیت
۱۰ چرخ
ظرفیت
تریلی
   
 آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۲۲۰*۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۲۲۰۰۰
 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۲۲۰*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
 آجر لفتون ۷*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۳۰۰*۷۰۰۰۱۰۸۰۰۱۵۷۰۰
 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبشرینگ پلاستیکیسه طرف نمااصفهان۲۶۵*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵دوقالبفلهسه طرف نمااصفهان۱۹۰*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
 آجر لفتون ۵*۱۰*۲۰یکقالبفلهآجر قالب کوچکاصفهان۱۸۰*۹۰۰۰۱۳۵۰۰۲۰۰۰۰
آجر لفتون قرمز ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۲۴۰*۱۰۰۰۰۱۵۰۰۰۲۲۰۰۰
آجر زبرهیکتنفله-اصفهان۷۴۹۸۰****
آجر زبرهیکتنفله-اصفهان۹۵۰۰۰****
آجر عراقی ۱۱*۷*۲۳یکقالبفلهسه طرف نمااصفهان۳۸۰****
آجر عراقی ۱۱*۷*۲۳یکقالبشرینگ پلاستیکیسه طرف نمااصفهان۴۳۰****
آجر عراقی ۱۱*۷*۲۳یکقالبپالتسه طرف نمااصفهان۴۴۵****

توضیحات مهم :

– برای محاسبه قیمت دقیق تحویل در تهران، کرایه حمل اصفهان تهران را بر ظرفیت تقسیم کرده و به قیمت درب کارخانه اضافه کنید.
– حداقل تیراژ قابل سفارش یک کامیون تک می باشد.
– تعداد مصرف حدودی آجر لفتون در یک مترمربع ۷۲ قالب می باشد.
– آجرهای تولیدی بالاترین کیفیت را در بین کارخانه های آجر اصفهان دارا می باشد.
– برای تهیه آجرهای صادراتی خصوصا سایزهای عراقی تماس بگیرید.
– هزینه شیرینگ جهت صادرات ۵۰ تومان به ازای هر عدد می باشد.
– هزینه پالت جهت صادرات ۵۵ تومان به ازای هر عدد می باشد.
– هزینه شیرینگ و پالت به صورت همزمان جهت صادرات ۱۰۵ تومان به ازای هر عدد می باشد.

لیست قیمت سفال
لیست قیمت سفال

لیست قیمت سفال

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵

نام کالادرجهواحدنوع
بسته بندی
محل تولیدقیمت (ت)
درب کارخانه
قیمت (ت)
تهران
ظرفیت
تک
ظرفیت
۱۰ چرخ
ظرفیت
تریلی
سفال تیغه ۷*۲۰*۲۰ یک قالبفلهاصفهان۳۳۰۰۵۳۰۰۸۰۰۰۱۱۷۰۰
سفال تیغه ۱۰*۲۰*۲۰ یک قالب فلهاصفهان۳۳۰۰۴۷۰۰۷۰۰۰۱۰۳۰۰
سفال تیغه ۱۵*۲۰*۲۰ یک قالب فلهاصفهان۴۵۰۰۳۳۰۰۵۰۰۰۷۰۰۰
آجر سفال فوم دار یک قالب فلهاصفهان۶۰۰۰۳۳۰۰۵۰۰۰۷۰۰۰

توضیحات مهم :
برای محاسبه قیمت دقیق تحویل در تهران کرایه حمل اصفهان تهران را بر ظرفیت تقسیم کرده و به قیمت درب کارخانه اضافه کنید.
حداقل تیراژ قابل سفارش یک کامیون تک می باشد.
آجرهای تولیدی بالاترین کیفیت را در بین کارخانه های آجر اصفهان دارا می باشد.

مصالح-و-تجهیزات-ساختمانی-۱۲۰۰.jpg" width="" height="" alt="لیست قیمت آجر نسوز" title="قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی – ۱۲۰۰" class="img-responsive wp-image-18017"/>
لیست قیمت آجر نسوز

لیست قیمت آجر نسوز

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۵

کد کالاعکسنام کالاابعاد
(میلیمتر)
تعداد در
کارتن
تعداد در
مترمربع
قیمت قالب
(تومان)
قیمت متر مربع
(تومان)
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۷۷۵۴۴۱۷۵
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۵۵×۲۶۵×۵۰۱۶۵۷۱۰۵۰۵۹۸۵۰
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۸۹۵۶۷۱۲۵
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۱۴۲۰۵۶۸۰۰
AS051آجر نما پلاک نسوز شاموتی تیره (گرانیتی)۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۶۳۰۵۳۵۵۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۱۰۰×۵۰۲۳۸۵۸۵۰۷۲۲۵۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۲۰۰×۲۷۲۵۴۴۱۶۷۰۷۳۴۸۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۲۰۰×۵۰۱۲۴۴۲۲۷۰۹۹۸۸۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۱۰۰×۶۰۰×۲۷۷۱۶۴۲۵۰۶۸۰۰۰
AS052آجر نما پلاک نسوز شاموتی روشن (گرانیتی)۲۰۰×۲۰۰×۲۷۱۱۲۳۱۹۶۰۴۵۰۸۰
AS053آجر نما پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی)۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۷۷۵۴۴۱۷۵
AS053آجر نما پلاک نسوز شاموتی رندوم (گرانیتی)۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۶۹۰۳۹۳۳۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۵۵×۲۶۵×۵۰۱۶۵۷۱۰۵۰۵۹۸۵۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۸۲۵۶۱۸۷۵
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۱۶۳۰۶۵۲۰۰
AS061آجر نما پلاک نسوز انگلیسی تیره۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۶۰۰۵۱۰۰۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۱۰۰×۵۰۲۳۸۵۸۵۰۷۲۲۵۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۲۰۰×۲۷۲۵۴۴۱۶۷۰۷۳۴۸۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۲۰۰×۵۰۱۲۴۴۲۲۷۰۹۹۸۸۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۱۰۰×۶۰۰×۲۷۷۱۶۴۰۰۰۶۴۰۰۰
AS062آجر نما پلاک نسوز انگلیسی روشن۲۰۰×۲۰۰×۲۷۱۱۲۳۱۹۶۰۴۵۰۸۰
AS063آجر نما پلاک نسوز انگلیسی رندوم۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۶۹۰۳۹۳۳۰
AS063آجر نما پلاک نسوز انگلیسی رندوم۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۲۱۰۴۸۴۰۰
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۸۹۵۵۱۰۱۵
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۰۷۵۸۰۶۲۵
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۴۵۰۵۸۰۰۰
AS013آجر نما پلاک نسوز سفید صدفی۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۲۹۰۰۱۱۶۰۰۰
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۵۵×۲۶۵×۲۷۳۲۵۷۸۹۵۵۱۰۱۵
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۰۷۵۸۰۶۲۵
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۴۵۰۵۸۰۰۰
AS023آجر نما پلاک نسوز سفید طوسی۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۲۹۰۰۱۱۶۰۰۰
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۰۹۵۸۲۱۲۵
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۱۶۹۰۶۷۶۰۰
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۷۰×۳۱۰×۵۰۱۲۴۰۳۳۰۰۱۳۲۰۰۰
AS083آجر نما پلاک نسوز قهوه ای۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۸۹۵۷۶۰۷۵
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۳۵×۳۱۰×۲۷۴۲۷۵۱۵۵۰۱۱۶۲۵۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۷۰×۳۱۰×۲۷۲۱۴۰۳۹۹۰۱۵۹۶۰۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۱۰۰×۱۰۰×۲۷۴۶۸۵۹۵۰۸۰۷۵۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۱۰۰×۶۰۰×۲۷۷۱۶۷۰۵۰۱۱۲۸۰۰
AS033آجر نما پلاک نسوز مشکی۲۰۰×۲۰۰×۲۷۱۱۲۳۳۹۹۰۹۱۷۷۰
AL051آجر نما آجر ال شاموتی تیره۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۳۰۰۲۰۸۰۰
AL052آجر نما آجر ال شاموتی روشن۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۱۹۵۰۲۵۳۵۰
AL061آجر نما آجر ال انگلیسی تیره۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۳۰۰۲۰۸۰۰
AL062آجر نما آجر ال انگلیسی روشن۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۱۹۵۰۲۵۳۵۰
AL013آجر نما آجر ال سفید صدفی۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۷۵۰۲۸۰۰۰
AL013آجر نما آجر ال سفید صدفی۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۲۳۰۰۲۹۹۰۰
AL023آجر نما آجر ال سفید طوسی۵۵*۱۳۰*۲۶۰۲۴۱۶۱۷۵۰۲۸۰۰۰
AL023آجر نما آجر ال سفید طوسی۷۰*۱۳۰*۲۶۰۱۸۱۳۲۳۰۰۲۹۹۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۱۰۰*۱۰۰*۲۷۴۴۸۵۱۱۰۰۹۳۵۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۱۰۰*۱۰۰*۵۰۲۲۸۵۲۲۰۰۱۸۷۰۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۱۰۰*۲۰۰*۲۷۴۰۴۴۲۷۰۰۱۱۸۸۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۲۰۰*۲۰۰*۲۷۱۰۲۳۳۵۰۰۸۰۵۰۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۵۰*۲۲۰*۲۷۴۰۷۶۱۶۶۰۱۲۶۱۶۰
KAH053آجر نما آجر دستی (ستنی) شاموتی۶۵*۲۶۰*۲۷۳۶۵۰۳۰۰۰۱۵۰۰۰۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۱۰۰*۱۰۰*۲۷۴۴۸۵۱۰۵۰۸۹۲۵۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۱۰۰*۱۰۰*۵۰۲۲۸۵۲۱۵۰۱۸۲۷۵۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۱۰۰*۲۰۰*۲۷۴۰۴۴۲۱۲۷۹۳۵۸۸
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۲۰۰*۲۰۰*۲۷۱۰۲۳۳۳۰۰۷۵۹۰۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۵۰*۲۲۰*۲۷۴۰۷۶۱۴۷۰۱۱۱۷۲۰
KAH063آجر نما آجر دستی (ستنی) انگلیسی۶۵*۲۶۰*۲۷۳۶۵۰۲۸۵۰۱۴۲۵۰۰

مشخصات فنی انواع آجر و سفال

آجر فشاریآجر فشاری ، از قدیمی ترین انواع تولیدات آجر می باشد که از آن به  آجر های گری یا آجر زبره یا آجر فشاری یاد می شود که به ابعاد ۲۲ × ۱۰ × ۵/ ۵ یا با همین طول و عرض ولى به ضخامت ۴ یا ۳ سانتی متری تهیه مى شود. آجرهای فشاری در کرسی چینی (فونداسیون)، دیوارچینی طبقات زیر همکف، دیوار های باربر  کاربردی هستند. این آجرها دارای قابلیت بازیابی بوده و از مصالح دوستدار محیط زیست نام برده می شود. امروزه آجرهای فشاری در دیوارچینی و نمای ساختمان به دلیل وزن زیاد آنها کاربرد چندانی ندارند.

آجر فشاری چیست؟

آجر آلفتوناجر لفتون یا همان بهمنی، زبره، ده سوراخ یکی از اجرهای متداول در زمینه ساخت و ساز می باشد؛ این اجر در دو رنگ قرمز و زرد از خاک رس تولید می شود. داشتن سوراخ باعث کاهش وزن و افزایش عایق بندی می شود. سایزبزرگ در دیوارچینی محوطه ها، حصار باغ ها، ویلاها سوله ها و حیاط منازل به کار می رود و سایز کوچک در چیدن دیوار اتاق ها، تراس ها و زدن سقف در اسکلت های اهنی و دیوارهای حمال کاربرد دارد. از نوع مرغوب ان در کار نما و بندکشی نیز می توان استفاده کرد.

آجر لفتون چیست؟

آجر نما

یکی از انواع آجرها، آجر نما است که برای ایجاد نمای زیبا در ساختمان‌ها و خانه‌ها به کار می‌رود. این نوع آجرنمای ساختمان که به نسبت آجر معمولی سبک تر است، نصب آسان تری داشته و به صرفه تر است در رنگ ها و طرح های متنوع و زیبایی(رنگ های مشابه آجر معمولی) در دسترس و قابل تهیه هستند. دوام و بقای این نوع آجر ها نیز بالاتر بوده و دچار خوردگی، شوره و لق شدگی نمی شود. از لحاظ شکل ظاهری کاملا مطابق با آجر طبیعی است و تفاوت آن فقط در خصوصیاتی مانند سبکی است. این آجرها با تمامی شرایط اقلیمی و آب و هوایی سازگار است. از آنجایی که سبک است هزینه های حمل و نقل آن نیز مناسب تر است.

آجر نما چیست؟

آجر رسی

آجر رسی به این علت که از خاک رس بعنوان ماده اصلی تولید آن ها استفاده گردیده است به این نام می شناسند، و به آنها آجر رسی یا اختصاراً آجر می گویند و آجرهای رسی برحسب روش تولید آنها به دو دسته آجرهای سنتی (دستی) و آجرهای صنعتی (ماشینی) تقسیم می شود. آجر رسی بسته به مواد اولیه ونحوه تولید دارای تنوع فراوانی هستند برخی از آنها به عنوان مصالح پرکننده مناسب می باشند و بعضی دیگر به علت جلوه ظاهری ومقاومت جهت نماسازی به کار می روند.

آجر رسی چیست؟

آجر شیل جزو آجرهای پست مدرن محصوب می شود چون هم طرح کاملا مدرن را دارد هم حالت سنتی. آجرهای شیل دارای طول عمر طولانی و بدون تغییر رنگ می باشد. در تولید آجر نمای شیل از هیچ گونه مواد رنگی استفاده نمیشود و رنگی کاملا طبیعی دارد و به دلیل وجود شیل مانع از نفوذ دود و گرد وغبار به بطن اجرا شده می شود. از دیگر مزایای اجرنمای شیل جلوه فوق العاده زیبا و چشم نوازی است که بعد از اتمام نماکاری به نمای ساختمان‌‌ می‌دهد که هر چشمی را دست کم برای دقایقی محو خود مینماید.

آجر شیل چیست ؟

آجر نسوز

آجر نسوز نوعی آجر است که از خاکهای چینی و نسوز تولید شده و با ساختار مولکولی متراکم و ظریف در دمای بالای ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد ساخته میشود. همانطور که از اسم آن برمی آید این آجر با مقاومت حرارتی بالایی که دارد در کوره ها و پاتیل ها و عایقکاری صنعتی کاربرد فراوان دارد. البته از نوع معمولی آن نیز امروزه در نماهای آجر ساختمانها استفاده میشود. مواد پایه آجر های نسوز کانیهای معدنی خیلی خاص و پوکه های معدنی میباشند که نسوز هستند. یعنی مقاومت دمایی بالایی دارند.

آجر نسوز چیست ؟

بلوک سفالی

بلوک سفالی ، نوعی بلوک است که برای ساخت آن از خاک رس و افزودنی های دیگر مانند آهک و … استفاده می‌شود. پس از تهیه گل و قالب‌زدن و برش‌زدن، بلوک‌ها را خشک می‌کنند و سپس در کوره در دمای ۹۰۰ درجه سانتی گراد می پزند. این عملیات به صورت صنعتی است و با ماشین‌آلات انجام می‌شود.بلوک‌های سفالی در بخش‌های غیر باربر ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. بلوک‌های سفالی در انواع دیواری و سقفی (سقف تیرچه بلوک) مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بلوک سفالی چیست؟

آجر سفالخاک رسی و خاک سفال مواد خام اولیه مورد استفاده در ساخت آجر است، که در اصطلاح عام به طور کلی به این نوع آجر، آجر سفال می گویند. آجر سفالی بخشی از مصالح ساختمانی می باشد که بیش از دیر باز افراد برای دیوار چینی و دیوار کشی ساختمان ها و منازل خود از آن استفاده می کردند.توصیه می شود در اجرای دیوار های آجری از ملات مرغوب استفاده گردد. چرا که در ۸۰ درصد موارد علت شوره زدن آجر استفاده از ملات بی کیفیت در پشت کار می باشد. علت این موضوع چیزی نیست جز نمک و آهک محلول در اینگونه از ملاتها.

از جمله مزیتهای این نوع دیوار چینی می‌توان به سبکی وزن نسبت به آجر فشاری، در دسترس بودن، و همچنین با توجه به وجود فضاهای خالی در قسمت داخلی، تا حدودی عایق حرارتی نیز می‌باشد.

آجر سفال چیست؟

آجر آذرخش

تحقیق و توسعه هلدینگ بین المللی آذرخش به عنوان یکی از برندهای پیشرو در طراحی و تولید آجر در ایران و جهان و همچنین بزرگترین تولید کننده نماهای نمای خشک آجر می‌باشد. در معماری اجزاء ساختمان، نما به عنوان یکی از آیتم های تأثیرگذار در منظر شهری شناخته می شود معماران و طراحان ساختمان به دلیل اهمیت قابل توجه موضوع نما در ساختمان ها از دیرباز به این موضوع توجه ویژه داشته اند و همواره در پروژه ها انتخاب مصالح نما از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.

آجر آذرخش چیست؟

آجر عراقیآجر عراقی، این نوع آجر که در گذشته بنا به درخواست کشور عراق تولید می شده به همین دلیل به نام آجر عراقی یا آجر صادراتی مشهور شده است.  از این آجر برای ساخت دیوارهای سوله و باغ با سه طرف نما و همچنین جهت ساخت و نما کردن دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد . استفاده از این آجر موجب صرفه جویی در زمان و مصالح مصرفی می شود.  انواع آجر عراقی در ۲سایز ۷*۱۱* ۲۳و ۷*۱۰*۲۲ ارائه میشود و دارای ۱۰سوراخ می باشد.

آجر عراقی چیست؟

آجر قزاقی

آجر قزاقی از کهن ترین آجرهای سنتی ایران است. در زمان ورود قزاق ها به ایران ، قزاق ها سربازخانه هایشان را با نوعی آجر با ابعاد ۵*۱۰*۲۰ می ساختند و بعد از آن این آجرها به آجر قزاقی معروف شد. این آجرهای سنتی کاملا به صورت دستی و در رنگ های خاکی٬ زرد٬ پوست پیازی٬ قرمز اخرائی٬ آتشی و حنائی ساخته می شود. این آجرها دارای استحکام بسیار بالای می باشند. در ایران باستان استفاده از خشت های دست ساز برای ساختمان سازی مرسوم بوده است

آجر قزاقی چیست ؟

آجر گری

آجر گری ، از قدیمی ترین انواع تولید آجر می باشد که از آن به نام های آجر زبره یا آجر فشاری نیز یاد می شود که به ابعاد ۲۲× ۱۰× ۵/ ۵ یا با همین طول و عرض ولى به ضخامت ۴ یا ۳ سانتی متری تهیه مى شود از آن جایى که موقع خشت زدن با دست، گوشه هاى گل در قالب با انگشت فشار داده مى شد، این آجر بیشتر  به نام آجر فشارى مشهور شد. این نوع آجر براى گرى چینى ، استفاده مى شود.

آجر گری چیست ؟

آجر مارنی

نوعی آجر رسی است که در فرایند ساخت، کانی مارن به عنوان جز اصلی تشکیل دهنده آجر میباشد. و تمام ویژگی های آجر رسی را داراست. مارن گونهای خاک کلسیم کربنات است که چندین نوع مواد معدنی و آراگونیت در خود دارد. در اصطلاح علمی مارن به خاکهایی اطلاق میشود که حاوی ۳۵ تا ۶۵ درصد رس و ۶۵ تا ۳۵ درصد کربنات‌اند.

آجر مارنی چیست ؟

آجر لعابی

این نوع آجر، مانند آجر معمولی ساخته می‌شود. تنها تفاوت آن این است که روی ان با لعاب کاشی پوشانیده شده و فقط در نما سازی ساختمان به کار می‌رود. لعاب یک نوع شیشه است  با این تفاوت که با ترکیب خاک رس و یک نوع فلز به بار می آید لعاب برای اینکه بتواند سطح شیشه ای خود را روی سطح نگه دارد با اکسید آلومینیوم ترکیب شده و همانطور که گفته شد منبع اصلی آن خاک رس بشمار می رود.

آجر لعابی چیست ؟

آجر جوش

این آجر را با خاکی که در گرمای بیش از هزار درجه و تا زمانی که خمیری نشود می‌پزند و آن را بیشتر در کوره نگه می‌دارند تا دانه‌های خاک کمی عرق کرده و به هم بچسبند و آجر یک تکه شود. این آجر نباید در گرمای کوره خمیر گردد و باید تفاوت درجه عرق کردن و خمیر شدن خاک آجر جوش زیاد باشد. برای آنکه آجر کم عرق کند، به آن گداز آور می‌زنند، که بیشتر از  اکسید آهن استفاده می شود.

آجر جوش چیست ؟

آجر ماسه آهکی

همان‌طور که از نام این نوع آجر پیداست این آجر از ترکیب ماسه سیلیسی و آهک ساخته‌شده است، این ترکیب به‌وسیله فشار و بخار با یکدیگر ترکیب و آجر ماسه آهکی را می‌سازند. پایه تشکیل‌دهنده این آجر سیلیکات کلسیم می‌باشد، مقاومت این آجر در محیط‌های اسیدی و نمک‌های قوی بسیار پایین است و به علت جذب بالای آب برای استفاده در پی‌سازی و کرسی چینی مناسب نیست.

آجر ماسه آهکی چیست؟