قیمت آجر و سفال

لیست قیمت آجر

لیست قیمت آجر

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

کد کالانام کالادرجهواحدنوع بسته بندیتوضیحاتمحل تولیدقیمت (تومان)
درب کارخانه
قیمت (تومان)
تهران
Br-1 آجر لفتون ۴*۱۰*۲۱/۵ یکقالبفله سه طرف نما اصفهان ۹۰ -
Br-2 آجر لفتون ۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفله سه طرف نمااصفهان۹۰-
Br-3 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفله سه طرف نمااصفهان۹۰-
Br-4 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵ قرمزیکقالبفله چهار طرف نمااصفهان--
Br-5 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبفله چهار طرف نمااصفهان--
Br-6 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵یکقالبشرینگ پلاستیکی سه طرف نمااصفهان۱۲۰-
Br-7 آجر لفتون ۷*۱۱*۲۳یکقالبفله سه طرف نما سفارش عراقاصفهان--
Br-8 آجر لفتون ۷*۱۱*۲۳یکقالبشرینگ پلاستیکی سه طرف نما سفارش عراقاصفهان--
Br-9 آجر لفتون ۱۰*۱۰*۲۰یکقالبفله آجر دوقلواصفهان--
Br-10 آجر لفتون ۵/۵*۱۰*۲۱/۵دوقالبفلهاصفهان--
Br-11 آجر لفتون ۵*۱۰*۲۰یکقالبفله آجر قالب کوچکاصفهان۶۵-
Br-12 آجر زبرهدوتنفلهاصفهان۵۴۰۰۰-

لیست قیمت سفال

لیست قیمت سفال

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

نام کالادرجهواحدنوع بسته بندیمحل تولیدقیمت (تومان)
درب کارخانه
قیمت (تومان)
تهران
تیغه ۷*۲۰*۲۰ یک قالبفلهاصفهان ۱۴۰ ۲۱۵
 تیغه ۱۰*۲۰*۲۰ یک قالب فلهاصفهان ۱۴۰ ۲۲۵
 تیغه ۱۵*۲۰*۲۰ یک قالب فلهاصفهان ۲۰۵ ۳۴۰
تیغه ۱۵*۲۰*۳۰ یک قالب فلهاصفهان ۳۶۰ ۴۹۰
 تیغه ۱۵*۲۰*۲۰ فوم دار یک قالب فلهاصفهان - -

۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۵:۳۷:۱۲

ثبت ديدگاه

2 × 1 =