اطلاعیه وام نظام مهندسی

ثبت نام متقاضیان بار اول بانک قرض الحسنه رسالت(آبان ۹۷)

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم می رساند افرادی که تاکنون از تسهیلات وام بانک قرض الحسنه رسالت استفاده ننموده اند میتوانند از روز سه شنبه مورخ ۹۷/۸/۱ از طریق سایت سازمان بخش رفاه ، وام برای این تسهیلات ثبت نام نمایند.

با توجه به اعتبار ایجاد شده این دوره از ثبت نام تسهیلات بصورت محدود می باشد. همچنین دوره های بعدی ثبت نام تسهیلات از طریق سایت سازمان ازاطلاع رسانی خواهد شد.

توضیح:

۱. ثبت نام تنها با وارد نمودن کد ملی و شماره عضویت صورت میپذیرد.

۲. افرادی که تا کنون از تسهیلات استفاده ننموده اند و فاقد بدهی عضویت می باشد، میتوانند در این دوره ثبت نام نمایند.