راهنمای جامع مهندسان ناظر

فهرست مطالب

 

وظایف مهندس ناظر

مهندس ناظر در تمام مراحل زیر می بایست کنترل های لازم را انجام دهد :

 • قبل از عملیات اجرایی پروژه
 • حین عملیات اجرایی پروژه
 • بعد از عملیات اجرایی پروژه

جهت مطالعه وظایف مهندس ناظر کلیک نمایید.

مراحل گزارش مهندس ناظر

حداقل گزارش های مرحله ای که مهندس ناظر می بایست در دفاتر خدمات الکترونیک شهر تحویل دهد عبارت است از :

 1. تخریب
 2. گودبرداری
 3. فونداسیون
 4. اجرای اسکلت
  1. اسکلت بتنی : هر سقف به صورت جداگانه
  2. اسکلت فولادی : اسکلت و سپس سقف ها
 5. سفت کاری
 6. نازک کاری
 7. نما ساختمان
 8. اتمام عملیات

دانلود نمونه گزارش مرحله ای نظارت

تذکر: گزارش مرحله ای باید توسط مهندس ناظر در دفاتر خدمات الکترونیک یا از طریق کارتابل ثبت گردد و حتما در گزارش ها تاریخ گزارش درج شود.

راهنمای عمومی مهندسین ناظر

۱. آشنایی با گام های عملیاتی در نظارت موثر پروژه ها

۱-۲. آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای ایمن تر سازه های نگهبان خرپایی

۲-۲. آشنایی با برخی نکات موثر در اجرای پایدارسازی به روش نیلینگ و انکراژ

۳. راهنمای کاربردی در نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی

۴. راهنمای مهندسین ناظر و هماهنگ کننده

۱-۴. راهنمای مهندسین ناظر معماری

۵. نکات مهم در نظارت بر ساختمان های اسکلت فلزی

۶. راهنمای عمومی ویژه مهندسین مجری، ناظر و کارفرمایان در حوزه ایمنی حین اجرای کارگاه های ساختمانی

۸. راهنمای مهندسین ناظر هماهنگ کننده

راهنمای مهندسین ناظر در زمینه ایمنی تاور کرین ها (جرثقیل های برجی)

راهنمای فنی و حقوقی مهندسان ناظر

چک لیست های عملیاتی

چک لیست می تواند بهترین راهنما برای کنترل ها باشد در نتیجه به شدت توصیه میشود از چک لیست های عملیاتی و نظارتی استفاده نمایید.

لیست چک لیست های کلی نظام مهندسی به شرح زیر می باشد :

در صورتی که برای هر عملیات خاص نیاز به چک لیست دارید می توانید از چک لیست های زیر استفاده نمایید :

نحوه انصراف، تعویض مهندس ناظر

مهندس ناظر نمی تواند مانند مجری صاحب صلاحیت، از کار خود استعفاء یا انصراف دهد، و تنها راه جدا شدن ناظر از پروژه ساختمانی، همان تعویض ناظر می باشد .

شرایط مورد نیاز جهت جایگزینی مهندس ناظر به شرح زیر می باشد:

 • درصورتی که قرارداد نظارت ناظر و مالک تمام شده باشد.
 • برقراری شرایط: فوت مهندس ناظر، حجر، ناتوانی ناظر حقیقی در انجام وظایف ، مسافرت به خارج از کشور یا صلب صلاحیت قانونی.
 • توافق بین مالک و ناظر

تکمیل فرم تعهدنامه تعویض مهندس ناظر توسط مالک یا وکیل ساختمان اولین قدم برای تعویض مهندس ناظر است و به منزله اتمام تغییر مهندس ناظر نمی باشد

جهت مطالعه کامل به مقاله انصراف، تعویض مهندس ناظر مراجعه نمایید.

تعرفه خدمات نظارت و پرداخت حق الزحمه مهندس ناظر

جهت محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر در سال های مختلف می توانید به صفحه زیر مراجعه فرمایید

محاسبه حق الزحمه مهندس ناظر

مراحل پرداخت حق الزحمه به شرح زیر می باشد :
۵۰% : صدور مجوز
۱۰% : اتمام فونداسیون
۱۰% : اتمام اسکلت
۱۰% : اتمام سفت کاری
۱۰% : اتمام نازک کاری
۱۰% : پایان کار