خرید از سایت تخفیفان با ۷درصد تخفیف اضافه

پیرو توافقات به عمل آمده با شرکت تخفیفان، اعضا و کارکنان محترم سازمان می‌توانند پس از عضویت در سایت آن مجموعه از طریق لینک زیر و با استفاده از آدرس اختصاصی ویژه نظام مهندسی در کلیه خرید ها از۷ درصد تخفیف اضافه استفاده نمایند.

آدرس اختصاصی سایت تخفیفان ویژه نظام مهندسی: https://tceo.takhfifan.com                              

لینک ثبت نام در سایت تخفیفان: https://tceo.takhfifan.com/customer/account/create