نرم افزار تنظیم پرونده زلزله SEISMO MATCH

نرم افزار SEISMO MATCH V2.0.0
۵MbSEISMO MATCH V2.0.0

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com