نرم افزار تولید شتاب نگاشت های مصنوعی زلزله SEISMO ARTIF

نرم افزار SEISMO ARTIF V1.0.0
۶MbSEISMO ARTIF V1.0.0

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com