نرم افزار تحلیل، طراحی و ارزیابی سازه ها (PERFORM)

نرم افزار CSI Perform 3D برنامه‌ا‌ی خاص با تمرکز ویژه روی طراحی مقاوم لرزه‌ای است. با استفاده از این برنامه می‌توان سازه‌های پیچیده‌ شامل سازه‌های با دیوار برشی را به صورت غیر خطی و بر اساس حالت های حدی مختلف مقاومت و تغییر شکل، تحلیل کرد. هندسه‌ی مدل را می‌توان از برنامه‌ی SAP2000 یا ETABS بازخوانی کرد. در برنامه‌ از انواع مختلفی از المان‌ها شامل: تیرها، مهاربندها، دیوارهای برشی(با بازشو)، دال کف، میراگرها و جداساز‌ها می‌توان استفاده کرد. تحلیل‌های غیر خطی می‌توانند به صورت استاتیکی و یا دینامیکی روی یک مدل انجام شوند. بارها می‌توانند در مراحل متفاوت بر سازه اعمال گردند. به عنوان مثال، بار دینامیکی زلزله می‌تواند پس از بار استاتیکی غیر خطی وارد شود. این برنامه قابلیت‌های قدرتمندی برای طراحی بر اساس عملکرد داشته و می‌تواند نسبت های ظرفیت‌ نیاز را برای تمام اجزاء و برای حالت‌های حدی محاسبه کند. ارزیابی عملکرد بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440 به صورت خودکار انجام می‌شود. خروجی‌های برنامه شامل نسبت ظرفیت/ نیاز، نمودارهای غیر خطی استاتیکی، نمایش‌های بالانس انرژی، اشکال مودی، هندسه‌ی تغییر شکل یافته و پاسخ های نیرو و تغییر مکان تاریخچه زمانی هستند.

قابلیت های کلیدی نرم افزار CSI Perform 3D:

مدلسازی:

– بازخوانی هندسه‌ مدل از برنامه‌ی SAP 2000 و ETABS
– امکان مدلسازی با هر تعداد المان
– المان‌های خطی و غیر خطی
– سهولت استفاده از محیط گرافیکی برنامه
– المان‌های تیر، ستون و مهاربند
– لینک‌های برشی و Panel Zone
– دیوارهای برشی پیچیده با بازشو
– گسیختگی اتصالات
– دال کف
– میراگرهای سیال
– جداسازهای اصطکاکی
– مفاصل پلاستیک با اندرکنش PMM
– اثرات P-Delta

تحلیل غیرخطی:

– تحلیل استاتیکی غیر خطی سه بعدی (Pushover)
– تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی سه بعدی
– استفاده از مقاطع مسلح به الیاف برای مصالح مختلف
– تعیین ظرفیت‌های غیر خطی بر اساس تغییر شکل و یا مقاومت
– انجام تحلیل دینامیکی غیر خطی پس از تحلیل استاتیکی غیر خطی
– در نظر گرفتن تحلیل استاتیکی غیر خطی چرخه‌ای

تحلیل خودکار:

– در نظر گرفتن رابطه‌ی نیرو- تغییر مکان سه خطی
– در نظر گرفتن کاهش سختی تحت بارهای چرخه‌ای
– محاسبه‌ی اتلاف انرژی
– تحلیل P-Delta
– بارگذاری ناشی از زلزله‌های مختلف
– امکان تغییر مقاومت اعضا بدون تغییر مدل
– موتور تحلیل کارا برای سازه‌های بزرگ

عملکرد بر اساس ارزیابی:

– تحلیل استاتیکی غیر خطی بر اساس ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
– حالت‌های حدی بر اساس تغییر شکل، مقاومت و یا تغییر شکل نسبی
– نسبتهای ظرفیت/‌ نیاز
– محاسبه‌ی نسبت‌های ظرفیت/ نیاز برای زلزله‌های متعدد
– محاسبه‌ی ظرفیت‌های تغییر شکل یا مقاومت برای انواع المانها
– محاسبه‌ی بالانس انرژی برای افت انرژی

خروجی‌ها:

– ترسیم نمودارهای رنگی نسبتهای ظرفیت / نیاز
– نمودارهای پاسخ برای ATC-40، FEMA-356 و ATC-440
– نتایج تاریخچه زمانی مربوط به تغییر شکل، تغییر شکل نسبی و نیروها
– نمایش تاریخچه زمانی پاسخ نیروها برای گروهی از المانها
– نمودارهای برش و خمش
– نمایش نیرو برای گروهی از المانها
– نمایش هندسه‌ی تغییر شکل یافته به صورت متحرک
– نمایش اشکال مودی به صورت متحرک
– نمودارهای چرخه‌ی هیستریزیس
– نمودارهای بالانس انرژی

نرم افزار Perform
۲۰۰MbPERFORM 3D V5.0.0

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم

  کرک:  دانلود

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com