نرم افزار طراحی روسازیهای انعطاف پذیر و صلب KENPAVE

نرم افزار KENPAVE شامل دو قسمت KENLAYER و KENSLAB است که به ترتیب برای طراحی روسازیهای انعطاف پذیر  و صلب مورد استفاده قرار می گیرند.

طراحی روسازی انعطاف پذیر:

در نظر گرفتن رفتار مصالح در هر ۳ نوع رفتار لایه ای الاستیک خطی ، الاستیک غیرخطی و ویسکوالاستیک برای انجام طراحی روسازی آسفالتی از مزایا و برجستگی های این نرم افزار در مقایسه با نرم افزارهای دیگر است.
پارامترهای ورودی در برنامه :برخی از مهم‌ترین این پارامتر ها شامل نوع رفتار مصالح منتخب، تعداد دوره‌های مختلف آب و هوایی در یک سال، تعداد گروههای بارگذاری ، تعداد لایه‌های روسازی، نوع رفتار در سطح مشترک بین لایه‌ها، نوع بارگذاری، شعاع تماس، فشار تماسی روی سطح بارگذاری دایره ای، فاصله مرکز به مرکز بین چرخ‌های زوج و فاصله مرکز به مرکز بین دو محور و.. است. پارامترهای خروجی در برنامه: پیشبینیعمر روسازی ، تنش و کرنش، کرنش افقی زیر لایه آسفالتی، کرنش فشاری قائم در بخش فوقانی خاک بستر و حداکثر نسبت آسیب.

طراحی روسازی صلب :

برای طراحی یک روسازی بتنی مقبول نیازمند یکسری داده ها از قبیل :
۱.    نوع پی(مایع،جامد،لایه بندی شده )
۲.    مشخصات دال های بتنی
۳.    تعداد بارهای دارای توزیع یکنواخت در هر گروه بار گذاری
۴.    تعداد بارهای قایم متمرکز و گشتاور
۵.    تعدیل فصل
۶.    درز اتصال و…..
۷.    آنالیز
نتایج حاصل از آنالیز در دو صورت گرافیکی جامع یا تعیین محدوده در راستای x  و y قابل استفاده است و کاربر را از نتیجه نهایی کار در ابتدا باخبر می کند و در صورت نیاز جهت پیشگیری می تواند تغیراتی را در طراحی اعمال کند.

نرم افزار kenpave
۴MbKENPAVE

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود برنامه

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com