نرم افزار طراحی و آنالیز مکانیکی روسازی راه CIRCLY

نرم افزار CIRCLY برای طراحی و آنالیز مکانیکی روسازی راه مورد استفاده قرار می گیرد. این نرم افزار بر مبنای استفاده از مصالحی با ویژگی های نوین و مدل های عملیاتی پیشرفته ایجاد شده و همچنان در حال توسعه و گسترش می باشد. اولین نسخه از نرم افزار CIRCLY در سال ۱۹۷۷ منتشر شد و تا کنون پنج نسخه از آن راهی بازار شده است.

امکانات نرم افزار CIRCLY

نرم افزار CIRCLY میزان خسارت کلی ناشی از ترکیب های مختلف ترافیک، شامل هر ترکیب تعریف شده برای وسایل نقلیه توسط کاربر را محاسبه می نماید. در این نرم افزار می توان از قابلیت آنالیز پارامتریک بر روی محدوده ای از ضخامت ها برای یک یا دو لایه، به صورت همزمان با طراحی سایر لایه ها استفاده نمود.‌

از طریق ترکیب ویژگی فوق با برآورد و تحلیل هزینه ها، می توان طراحی ضخامت لایه های روسازی را به صورت بهینه و با کمترین هزینه ساخت و نگهداری به انجام رسانید.

محاسبات مختلفی در نرم افزار CIRCLY قابل انجام است. به صورت پیش فرض، تنها فاکتور میزان خرابی لایه ها محاسبه می گردد، اما محاسباتی همچون محاسبه ضخامت بهینه برای لایه ها و تعیین نتایج مربوط به میزان جابه جایی، تنش و فشار در هر عمق موردنظر از لایه ها ونیز محاسبۀ هزینه احداث روسازی، با استفاده از هزینۀ هر یک از اجزای آن در این نرم افزار امکان پذیر است.

نرم افزار circly
۱۲MbCIRCLY V5.1

  لینک های دانلود برنامه:

دانلود برنامه

  کرک:  –

  راهنمای نصب:  پسورد:   www.omranpooya.com