بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

5

به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز /

بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

- بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

۱۳۹۸/۰۹/۱۰

دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

سومین جلسه بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با حضور اعضای  گروه تخصصی عمران ، اعضای کارگروه ژئوتکنیک ، تدوین کنندگان دستورالعمل گودبرداری و مدیر اجرایی سازمان روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۹۸   در محل سالن جلسات گروههای تخصصی سازمان برگزار شد.

- بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

- بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

- بررسی دستورالعمل گودبرداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز در جلسه مشترک گروه تخصصی عمران با کارگروه ژئوتکنیک

در این جلسه ضمن طرح نقطه نظرات تخصصی در مورد برخی تغییرات و اصلاحات در متن شیوه نامه و فرم ها و پیوست های آن، کلیات آن مورد توافق قرار گرفت .

قابل ذکر است ، موارد مطرح شده درخصوص اجرایی کردن دستورالعمل گودبرداری به صورت مکتوب به ریاست سازمان تقدیم گردید که رویکرد تخصصی تر به مبحث پر اهمیت گودبرداری و لزوم تبیین اهمیت نظارت ویژه بر پایدارسازی و پایش گودها مورد استقبال و حمایت قرار گرفت.


منبع : نظام مهندسی ساختمان استان البرز

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید