تست مخرب جوش

تست مخرب جوش – Destructive Test

تست مخرب:

تست مخرب معمولا” بر روی یک قطعه مورد قبول که توسط یک پروسه خاص با یک جوشکار زبده انجام شده است اعمال می‌‌گردد.

اپ آزمایشگاه مهندس

قطعه مورد آزمایش از محل‌‌های خاصی از قطعه اصلی مطابق با استاندارد بریده می‌‌شود.

تست مخرب جوشکاری

توسط |2019-01-01T16:13:35+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه