تست غیر مخرب جوش

تست غیر مخرب جوش

 Non Destructive Test

تست غیر مخرب: هدف از انجام تست غیر مخرب NDT شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متأثر از حرارت و فالز پایه (با کدهائی است که مدتها مورد باستفاده قرار دارند) می‌‌باشد روشی است برای تائید صحت جوش این نوع تست به چند گروه تقسیم می‌‌شود که شامل رادیوگرافی RT امواج فراصوتی UT ذرات مغناطیسی MT، مایعات نافذ PT می‌‌باشد.

اپ آزمایشگاه مهندس

تست غیرمخرب جوشکاری

تست غیرمخرب جوشکاری

توسط |2019-01-01T16:16:24+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه