تست خمش جوش

تست خمش جوش – Bend Test

هدف: برای پیدا کردن عیوب در فلز جوش منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه انجام می‌‌شود این تست ممکن است برای پیدا کردن تورق در منطقه جوش مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تست به دو روش خمش طولی و خمش عرضی(FACE & ROOT) مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
توضیح استفاده از دو نوع تست طولی و عرضی برای یک قطعه ثابت معمول نمی‌‌باشد.
تست خمش

روش کار:

قطعه کار توسط یک فرم دهنده با قطر مشخص خم می‌‌شود می‌‌بایست طرف مناسبی از قطعه کار برای انجام تست آماده شود قطر سمبه و زاویه خمش می‌‌بایست مطابق استاندارد انتخاب شود.
تست خمش
تست خمش
اپ آزمایشگاه مهندس

مطالبی که می‌‌بایست گزارش داده شود: 

۱) ضمانت قطعه کار
۲) جهت خمش
۳) زاویه خمش
۴) قطر سمبه
۵) مشخصات قطعه کار پس از انجام تست خمش(شامل نوع و محل عیوب)
تست خمش
تست خمش
توسط |2019-01-01T16:13:15+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه