تست آلتروسونیک جوش

///تست آلتروسونیک جوش

تست آلتروسونیک جوش – Ultrasonic Test

هدف: پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فلز پایه و فلز جوش.

روش کار: 

۱) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم.
۲) مرحله دوم: کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می‌‌گردد.
۳) مرحله سوم: در این مرحله با استفاده از تمیزکنننده شیمیائی مواد موجود در سطح جوش را پاک می‌‌نمائیم.

اپ آزمایشگاه مهندس

سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف آن به وسیله پرآب التراسونیک را انجام می‌‌دهیم. اصول کار این روش شکست و باز تابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش و فلز پایه که به صورت علائمی در روی صفحه دستگاه(CRT) قابل رویت می‌‌گردند می‌‌باشد.

تست آلتروسونیک

توسط |2019-01-01T16:15:55+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه