تست شکست جوش

توسط |2019-01-01T16:12:33+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست شکست جوش - Fracture Test هدف: شکست دو قطعه جوش شده به صورت موازی با خط جوش برای پیدا کردن عیوب سطح شکسته شده. روش کار:  قطعه جوش شده می‌‌باست در طول بریده شده(به اندازه مورد قبول در استاندارد) سپس در وسط جوش یک شیار به عمق تقریبی 2 [...]

تست ضربه جوش

توسط |2019-01-01T16:12:56+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست ضربه جوش- Charpy V Notch Impact Test هدف:  برای پیدا کردن میزان انرژی جذب شده در شکست یک قطعه استاندارد در دمای معین روش کار:  در روی قطعه مورد آزمایش به وسیله دستگاه تراش یک شیار ایجاد می‌‌نمائیم سپس فطعه مورد آزمایش را به وسیله ضربه یک پاندول می‌‌شکنیم برای [...]

تست کشش جوش

توسط |2019-01-01T16:13:06+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست کشش جوش - Transverse Tensile Test هدف: برای اندازه‌‌گیری کشش عرضی جوش در زیر بار استاتیکی(در مورد یک جوش با نفوذ کامل) در این روش ما نمی‌‌توان میزان حداکثر نیروی کششی جوش را معین نمائیم. روش کار: دو طرف قطعه مورد آزمایش را تسط دو فک به صررت کاملا" [...]

تست خمش جوش

توسط |2019-01-01T16:13:15+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست خمش جوش - Bend Test هدف: برای پیدا کردن عیوب در فلز جوش منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه انجام می‌‌شود این تست ممکن است برای پیدا کردن تورق در منطقه جوش مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تست به دو روش خمش طولی و خمش عرضی(FACE & ROOT) [...]

تست مخرب جوش

توسط |2019-01-01T16:13:35+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست مخرب جوش - Destructive Test تست مخرب: تست مخرب معمولا" بر روی یک قطعه مورد قبول که توسط یک پروسه خاص با یک جوشکار زبده انجام شده است اعمال می‌‌گردد. قطعه مورد آزمایش از محل‌‌های خاصی از قطعه اصلی مطابق با استاندارد بریده می‌‌شود.

تست رادیوگرافی جوش

توسط |2019-01-01T16:13:47+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست رادیوگرافی جوش - Radiography Test هدف: • اهداف پیدا کردن عیوبی نظیر • Prosity in clusion , lackof pentration , hackof fusion و انواع ترکها روش کار:  • ابتدا سطح جوش مورد نظر را کاملاً تمیز می‌‌نمایم این تست شبیه عکس برداری‌‌های پزشکی است که با قراردادن منطقۀ جوش [...]

تست مایعات نافذ جوش

توسط |2019-01-01T16:13:54+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست مایعات نافذ جوش - Paint Test هدف: پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متأثر از حرارت (H.A.Z) روش کار:  1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم. در این مرحله از تمیزکاری می‌‌بایست کلیه مواد اضافی جوش از قبیل گل جوش جرقه ها و [...]

تست ذرات مغناطیسی جوش

توسط |2019-01-01T16:14:02+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست ذرات مغناطیسی جوش - Magnetic Test اهداف: پیداکردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت(H.A.Z) و عیوب زیر سطحی شامل ترکها(CRACK) و سوراخهای کرمی راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح(WORM HOLS). روش کار:  1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم.سپس با [...]

تست آلتروسونیک جوش

توسط |2019-01-01T16:15:55+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست آلتروسونیک جوش - Ultrasonic Test هدف: پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فلز پایه و فلز جوش. روش کار:  1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم. 2) مرحله دوم: کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می‌‌گردد. 3) مرحله [...]

بازرسی چشمی جوش

توسط |2019-01-01T16:16:04+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

بازرسی چشمی جوش اهداف:  پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل:  * تخلخل(PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه وفلز جوش (L.O.F)، * زیر برش(UNDERCUT)، * پرنشدگی(UNDERFIL)، * سر رفتگی جوش(OVER LOP)، * سرباره محبوس (SLAG INCLUSION)، * تحدب و تقعر(CONCAVITG_AND_XONVEXITY)، * اثر جوش(ARC [...]

تست غیر مخرب جوش

توسط |2019-01-01T16:16:24+04:3020th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, جوش|

تست غیر مخرب جوش  Non Destructive Test تست غیر مخرب: هدف از انجام تست غیر مخرب NDT شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متأثر از حرارت و فالز پایه (با کدهائی است که مدتها مورد باستفاده قرار دارند) می‌‌باشد روشی است برای تائید صحت جوش این نوع تست [...]