تست شکست جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۸:۴۳:۱۹۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست شکست جوش - Fracture Test هدف: شکست دو قطعه جوش شده به صورت موازی با خط جوش برای پیدا کردن عیوب سطح شکسته شده. روش کار:  قطعه جوش شده می‌‌باست در طول بریده شده(به اندازه مورد قبول در استاندارد) سپس در وسط جوش یک شیار به عمق تقریبی 2 [...]

تست ضربه جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۸:۲۸:۱۷۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست ضربه جوش- Charpy V Notch Impact Test هدف:  برای پیدا کردن میزان انرژی جذب شده در شکست یک قطعه استاندارد در دمای معین روش کار:  در روی قطعه مورد آزمایش به وسیله دستگاه تراش یک شیار ایجاد می‌‌نمائیم سپس فطعه مورد آزمایش را به وسیله ضربه یک پاندول می‌‌شکنیم برای [...]

تست کشش جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۸:۱۸:۳۳۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست کشش جوش - Transverse Tensile Test هدف: برای اندازه‌‌گیری کشش عرضی جوش در زیر بار استاتیکی(در مورد یک جوش با نفوذ کامل) در این روش ما نمی‌‌توان میزان حداکثر نیروی کششی جوش را معین نمائیم. روش کار: دو طرف قطعه مورد آزمایش را تسط دو فک به صررت کاملا" [...]

تست خمش جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۸:۰۰:۳۷۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست خمش جوش - Bend Test هدف: برای پیدا کردن عیوب در فلز جوش منطقه متأثر از حرارت و فلز پایه انجام می‌‌شود این تست ممکن است برای پیدا کردن تورق در منطقه جوش مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تست به دو روش خمش طولی و خمش عرضی(FACE & ROOT) [...]

تست مخرب جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۷:۳۱:۰۷۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست مخرب جوش - Destructive Test تست مخرب: تست مخرب معمولا" بر روی یک قطعه مورد قبول که توسط یک پروسه خاص با یک جوشکار زبده انجام شده است اعمال می‌‌گردد. قطعه مورد آزمایش از محل‌‌های خاصی از قطعه اصلی مطابق با استاندارد بریده می‌‌شود.

تست رادیوگرافی جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۷:۱۱:۵۱۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست رادیوگرافی جوش - Radiography Test هدف: • اهداف پیدا کردن عیوبی نظیر • Prosity in clusion , lackof pentration , hackof fusion و انواع ترکها روش کار:  • ابتدا سطح جوش مورد نظر را کاملاً تمیز می‌‌نمایم این تست شبیه عکس برداری‌‌های پزشکی است که با قراردادن منطقۀ جوش [...]

تست مایعات نافذ جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۶:۴۷:۱۰۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست مایعات نافذ جوش - Paint Test هدف: پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متأثر از حرارت (H.A.Z) روش کار:  1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم. در این مرحله از تمیزکاری می‌‌بایست کلیه مواد اضافی جوش از قبیل گل جوش جرقه ها و [...]

تست ذرات مغناطیسی جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۶:۳۱:۳۵۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست ذرات مغناطیسی جوش - Magnetic Test اهداف: پیداکردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت(H.A.Z) و عیوب زیر سطحی شامل ترکها(CRACK) و سوراخهای کرمی راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح(WORM HOLS). روش کار:  1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم.سپس با [...]

تست آلتروسونیک جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۶:۱۰:۴۱۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست آلتروسونیک جوش - Ultrasonic Test هدف: پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فلز پایه و فلز جوش. روش کار:  1) ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله برس سیمی تمیز می‌‌نمائیم. 2) مرحله دوم: کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می‌‌گردد. 3) مرحله [...]

بازرسی چشمی جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۵:۵۶:۱۵۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

بازرسی چشمی جوش اهداف:  پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل:  * تخلخل(PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه وفلز جوش (L.O.F)، * زیر برش(UNDERCUT)، * پرنشدگی(UNDERFIL)، * سر رفتگی جوش(OVER LOP)، * سرباره محبوس (SLAG INCLUSION)، * تحدب و تقعر(CONCAVITG_AND_XONVEXITY)، * اثر جوش(ARC [...]

تست غیر مخرب جوش

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۹ ۱۵:۳۹:۲۹۲۹ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, جوش, مقالات|

تست غیر مخرب جوش  Non Destructive Test تست غیر مخرب: هدف از انجام تست غیر مخرب NDT شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متأثر از حرارت و فالز پایه (با کدهائی است که مدتها مورد باستفاده قرار دارند) می‌‌باشد روشی است برای تائید صحت جوش این نوع تست [...]