آزمایش فتوالاستیسیته فولاد

///آزمایش فتوالاستیسیته فولاد

فتوالاستیسیته

هدف آزمایش: 

هدف از آزمایش فتوالاستیسیته ، بررسی بصری (وضع نمونه به کمک نور از درون قطعات) توزیع تنش در اجزای ساختمانی

وسایل آزمایش: 

دستگاه فتوالاستیسیته، کولیس، متر، فیلترهای نور، نمونه ها، وزنه، لامپ سدیمی، لامپ فلورسنت.

اپ آزمایشگاه مهندس

شرح آزمایش: 

پس از تنظیم فیلترهای آنالیزور و نیز پلاریزور و برقراری نور سفید کامل و استقرار نمونه آزمایشی به ازای کالیبره کردن ضریب حساسیت مطابق ذیل.
وضعیت گسترش تنش و لایه بندی تنشها در جسم مثالی (مدل) آورده شده است.

فتوالاستیسیته

توسط |2019-01-01T16:27:04+04:305th, ژوئن 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه