آزمایش فتوالاستیسیته فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:44+04:305th, ژوئن 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

فتوالاستیسیته هدف آزمايش:  هدف از آزمایش فتوالاستیسیته ، بررسی بصری (وضع نمونه به کمک نور از درون قطعات) توزيع تنش در اجزای ساختمانی وسايل آزمايش:  دستگاه فتوالاستيسيته، کوليس، متر، فيلترهای نور، نمونه ها، وزنه، لامپ سديمی، لامپ فلورسنت. شرح آزمايش:  پس از تنظيم فيلترهای آناليزور و نيز پلاريزور و برقراری [...]

آزمایش سختی فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:44+04:304th, ژوئن 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش سختی فولاد تقريبا غير ممكن است كه بتوان سختي را آنطور كه مورد نظر مهندسي است در مصالح صنعتي تعريف نمود . ممكن است تعريفي براي جامد بودن يا محكم بودن براي سختي بيان داشت مثلا در رشته هاي مختلف تعاريف ذيل در مورد سختي ذكر گرديده است : [...]

آزمایش خستگی فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:44+04:303rd, ژوئن 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش خستگی (fatigue) هدف آزمايش : هدف از انجام آزمایش خستگی ، تعيين ميزان طاقت بارگذاری درحد مجاز بصورت نوبه ای يا متفاوت تا مرحله گسيختگی نمونه های فلزی وسايل آزمايش : دستگاه خستگی ، کوليس ، قطعات استاندارد و ساخته شده آزمايشی ، عقربه توليد نيرو شرح آزمايش : [...]

آزمایش مرکز برش فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:45+04:302nd, ژوئن 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

مرکز برش (shearing center) هدف آزمايش :  هدف از انجام این آزمایش تعيين مختصات نقطه ای که به ازای بارگذاری در آن نقطه بصورت برشی ، در سطح مقطع عضو پيچش رخ ندهد . وسايل آزمايش : دستگاه مرکز برش ، کوليس ، متر ، قطعات نمونه فلزی و وزنه [...]

آزمایش پیچش فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:45+04:301st, ژوئن 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش پیچش فولاد مقدمه : قطعاتي نظير گاردانها يا شفتها در ماشينها و يا لاپه ها يا تيرهاي طره اي در ساختمانها ممكن است تحت پيچش كار كنند. لذا تعيين مقاومت آنها در برابر پيچش اهميت مي يابد .از عواملي كه در مقاومت عضو در برابر پيچش مؤثرند ضريب الاستيسيته [...]

آزمایش کشش فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:45+04:3031st, می 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش کشش فولاد مقدمه : از جمله خواص مهم در انتخاب مصالح ، مقاومت كششي و ضريب الاستيسيته آن است كه بيشترين كاربرد را در محاسبات مهندسي دارد . بطوريكه در گذشته مهندسين كلا مبناي محاسبات خود را مقاومت كششی قرار مي دادند زيرا براي مصالحي كه آنان بكار مي [...]

آزمایش برش ضربه ای فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:45+04:3030th, می 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش برش ضربه ای فولاد مقدمه : مقاومت اجسام در برابر نیروهای ناگهانی یا متحرک ، در بسیاری از موارد با اعمال نیروهای تدریجی فرق می کند. موقعیکه جسم متحرکی با جسم ساکنی برخورد می کند ، عمل انتقال انرژی بوجود می آید که انرژی مربوطه ممکن است به روشهای [...]

آزمایش خیز فلزات

توسط |2019-07-19T15:19:49+04:3029th, می 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش خیز فلزات هدف آزمايش : آزمایش خیز فلزات جهت تعيين ميزان تغيير شكل ارتجاعي تيرهاي ساده ويكسر گيردار _ تعيين ضريب ارتجاعي فلزات وتعيين اثر وزن تيرهاي فلزي در ميزان خيز حاصل از بارگذاريی می باشد. وسايل آزمايش: قطعات يا نمونه هاي آزمايشي ، دستگاه يا وزنه هاي اعمال [...]

آزمایش فشار فولاد

توسط |2019-07-19T15:19:49+04:3028th, می 2018|آزمایش های مهندسی, فولاد, مقالات|

آزمایش فشار فولاد مقدمه :  آزمایشهای فشاری در صنایع، بخصوص فلز کاری یا فولاد سازی مورد استفاده زیادی دارد زیرا در آنها عملیاتی انجام می شود که کرنشهای خمیری زیادی بوجود می آید این عملیات در حالت گرم یا سرد ورقکاری ( نورد ورقهای فلزی جهت نازک کردن آنها ) [...]