آزمایش تعیین سلامت سیمان

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۲:۱۹:۲۶۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان, مقالات|

روش تعیین انبساط سیمان سلامت سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 391 و دت 123 و ASTM C151-84 1- هدف:  سلامت سیمان 2- اهمیت و کاربرد: سلامت سیمان به ثبات حجم خمیر سیمان سخت شده بعد از گیرش اطلاق می‌شود معمولا عدم سلامت سیمان یا انبساط مخرب معوق به [...]

آزمایش تعیین زمان گیرش سیمان

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۱:۵۲:۲۶۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان, مقالات|

روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 392 و دت 113 و 191-82 ASTM C 1- هدف: تعیین زمان شروع گیرش خمیر سیمان و تغییر وضعیت آن به حالت جامد 2- اهمیت و کاربرد: زمان گیرش اولیه مدت زمان سپری شده از [...]

آزمایش تعیین غلظت نرمال خمیر سیمان

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۱:۲۹:۰۵۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان, مقالات|

روش تعیین غلظت نرمال خمیر سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 319 و دت 116 و 187-86 ASTM C 1- هدف: تعیین مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال 2- اهمیت و کاربرد: چون میزان آب خمیر نمی تواند اختیاری انتخاب گردد و از طرفی برای [...]

آزمایش تعیین درجه نرمی سیمان

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۱:۰۹:۰۸۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان, مقالات|

روش تعیین درجه نرمی سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 390 و دت 109 و C204-89 ASTM و DIN-1164-85 1- هدف: تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند 2- اهمیت و کاربرد: یکی از عوامل موثر بر میزان هیدراتاسیون ریزی دانه‌های سیمان می‌باشد. هر قدر که ذرات سیمان ریزتر باشد میزان [...]

آزمایش تعیین جرم حجمی سیمان

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۰:۳۹:۱۳۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان, مقالات|

روش تعیین جرم حجمی سیمان بر اساس استاندارد ASTM C188-89 1- هدف: تعیین جرم حجمی سیمان 2- اهمیت و کاربرد: جرم حجمی سیمان هیدرولیکی به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعریف میگردد. برای تعیین وزن مخصوص یک جسم باید حجم وزن معینی از آنرا پیدا کرد. در کلیه مصالح [...]