قیر و آسفالت

آزمایش افت وزنی قیر

توسط |2019-07-19T14:05:04+04:3019th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش افت وزنی قیر طبق استاندارد (ASTM D6) مقدمه افت وزنی قیر عبارت است از درصد افت وزنی نمونه قیری که در مدت 5 ساعت در درجه حرارت 163 درجه سانتیگراد در دستگاه مجهز به تهویه قرار می گیرد. این آزمایش به آزمایش لعاب نازک نیز معروف است. در حقیقت آزمایش [...]

آزمایش تجزیه آسفالت

توسط |2019-07-19T14:05:05+04:3019th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش تجزیه آسفالت مقدمه جهت تعیین پارامترهای مهم آسفالت ساخته شده از جمله دانه بندی مصالح ، درصد قیر ، نوع قیر به کار رفته در آسفالت و غیره می توان از آزمایش های تجزیه آسفالت استفاده نمود. تفکیک قیر و مصالح سنگی از یکدیگر در مخلوط آسفالت را تجزیه [...]

آزمایش فضای خالی آسفالت

توسط |2019-07-19T14:05:06+04:3019th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش فضای خالی آسفالت (رایس) بر اساس استاندارد (ASTM D2041) مقدمه فضای خالی در یک نمونه متراکم شده به حباب های هوای درون نمونه اطلاق می شود که به صورت درصد حجمی نسبت به حجم نمونه کوبیده شده بیان می گردد. حد مجاز فضای خالی با توجه به نوع آسفالت [...]

آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت

توسط |2019-07-19T14:05:06+04:3019th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش تعیین وزن مخصوص آسفالت بررسی مقاومت فشاری و تغییر شکل نسبی (Bulk specific gravity – Stability- Flow) مقدمه روش های مختلفی برای طرح آسفالت وجود دارد که یکی از این روش ها، روش مارشال می باشد. در هر طرح آسفالت باید معیارهایی تعیین و مشخص گردد. که بر اساس [...]

آزمایش مارشال قیر

توسط |2019-07-19T14:05:07+04:3019th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش مارشال قیر  بر اساس استاندارد (ASTM D1559)‌ مقدمه یکی از انواع آسفالت ، بتن آسفالتی نام دارد كه با استفاده از مصالح شكسته با دانه بندي پيوسته و قير خالص با درجه نفوذ بين 60 الي 100 تهیه می شود. جهت تولید بتن آسفالتی و طرح آسفالت روشهای گوناگونی وجود [...]

آزمایش تعیین کندروانی قیر

توسط |2019-07-19T14:05:09+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش تعیین کندروانی قیر  براساس استاندارد (ASTM D88) مقدمه مقاومت داخلی مایعات را که مانع حرکت و جریان آنها می شود ، ویسکوزیته یا گرانروی و یا کندروانی می نامند. این کندروانی برای مایعات برحسب پوآز سنجیده می شود که همان پاسکال- ثانیه (Pa×s) می باشد. از آنجایی که قیرهایی [...]

آزمایش درجه اشتعال قیر

توسط |2019-07-19T14:05:09+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش درجه اشتعال قیر براساس استاندارد (ASTM D95) مقدمه درجه اشتعال قیر به درجه حرارتی اطلاق می شود که وقتی دمای قیر به آن می رسد، با نزدیک نمودن شعله به سطح آزاد آن ، جرقه ای در سطح آن دیده شود. همان طور که می دانید قیرهای خالص، قطران [...]

آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر

توسط |2019-07-19T14:05:10+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش تعیین وزن مخصوص قیر بر اساس استاندارد (ASTM D70) مقدمه روش های مختلفی برای تعیین وزن مخصوص قیر وجود دارد که مبنای همه این روش ها، قانون ارشمیدس می باشد. طبق تعریف، وزن مخصوص قیر عبارت است از نسبت وزن حجم معینی از قیر به وزن آب هم حجم آن [...]

آزمایش تعیین درجه نرمی قیر

توسط |2019-07-19T14:05:10+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش تعیین درجه نرمی قیر بر اساس استاندارد (ASTM D36) مقدمه: نقطه نرمی قیر عبارت است از درجه حرارتی که در آن قیر حالت نرمی پیدا می کند. به طور کلی می توان گفت که همه قیرها در این درجه حرارت به یک گرانروی مشخص می رسند. نقطه نرمی قیر [...]

آزمایش خاصیت انگمی قیر

توسط |2019-07-19T14:05:11+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش خاصیت انگمی قیر  مقدمه در رابطه با علت استفاده از قیر در راهسازی مواردی چون نفوذ ناپذیری در برابر آب، ارزان قیمت بودن، خاصیت چسبندگی و غیره مطرح شده است. بنابراین چسبندگی قیرها که بارزترین ویژگی مثبت آنها به شمار می آید، باید برای انواع قیرها تعیین شود و [...]

آزمایش درجه نفوذ قیر

توسط |2019-07-19T14:05:12+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش درجه نفوذ قیر بر اساس استاندارد (ASTM D5) مقدمه آزمایش درجه نفوذ قیر برای تعیین سختی نسبی قیرهای دمیده و قیرهای خالص استفاده می شود. یکی از کاربردهای درجه نفوذ در نامگذاری قیرهای خالص و قیرهای دمیده است. قیرهای خالص تنها بر این اساس نامگذاری می شوند اما معیار نامگذاری [...]

آزمایش دانه بندی قیر و آسفالت

توسط |2019-07-19T14:05:12+04:3018th, نوامبر 2018|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت, مقالات|

آزمایش دانه بندی قیر و آسفالت براساس استاندارد (ASTM C136) مقدمه عواملی چون نوع قیر، مقدار آن، نوع مصالح سنگی، دانه بندی مصالح، نحوه تهیه آسفالت و غیره بر روی استقامت و ظرفیت باربری آسفالت تولید شده تاثیر می گذارند. همان گونه که بیان شد، یکی از این عوامل، دانه بندی [...]