وبلاگ – شبکه ای

/وبلاگ – شبکه ای/
۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

بلوکهای گچی سوراخدار

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۱:۰۲:۳۶ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

بلوكهای گچی سوراخدار ضوابط و الزامات 1) به طور كلی كاربرد عمد ه بلوك های گچی در ساخت تیغه های غیرباربر یا پوشش مستقل دیوار و محافظت ستو نها، چاه آسانسور و غیره در برابر آتش است. 2) استفاده از بلوك های گچی سوراخدار با رعایت الزامات زیر، به عنوان [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

پانلهای دیواری غیر باربر Ercolith

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۱:۰۰:۳۳ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

پانلهای دیواری غیر باربر Ercolith ضوابط و الزامات 1) استفاده از این پانلها صرفاً به عنوان دیوارهای جداکننده غیرباربر داخلی ساختمانهای مجاز است. 2) در نصب و اجرا، این پانلها باید برای تحمل بارهای حین اجرا کنترل شوند. 3) اتصال این دیوارهای غیرباربر به سیستم سازه­ای باید به نحوی باشد [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

پانلهای ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۵۸:۰۲ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

پانلهای ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج ضوابط و الزامات 1) لازم است مصالح ساخته شده از رزین و ساقه گندم و برنج، در تمامی موارد از جمله خورندگی، شار تابشی بحرانی، مقاومت در برابر قارچ، جذب بخار آب، انتشار بودی ناخوشایند، پنهان سوزی و مقاومت حرارتی، [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

پانلهای دیواری الیاف بتن

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۵۶:۲۸ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

پانلهای دیواری الیاف بتن ضوابط و الزامات 1) این پانل ها از مجموعه فرآورده های پشم چوب كارخانه ای محسوب می شود و استفاده از آن به عنوان پانل غیرباربر در جداكننده‌های داخلی و یا دیوارهای بین واحدهای مسكونی مجاور و نمای ساختمان، به شرط رعایت الزامات زیر مجاز میباشد. [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

پانلهای دیواری ساخته شده از بتن سبک با دانه های لیکا

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۵۳:۱۲ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

پانلهای دیواری ساخته شده از بتن سبك با دانه های لیكا ضوابط و الزامات 1) كاربرد پانل های ساخته شده با بتن سبك با دانه های لیكا، در دیوارهای غیر باربر داخلی مجاز میباشد. 2) اتصال این پانل ها به یكدیگر و به عناصر سازه ای باید به گونه ای [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

تخته های سیمانی الیافی

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۵۱:۰۳ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

تخته های سیمانی الیافی ضوابط و الزامات بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده، رعایت ضوابط زیر برای تخت ههای سیمانی الیافی الزامی است 1) این محصول قابلیت استفاده برای احداث دیوارهای داخلی و خارجی غیر سازه ای، نما و ورق پوشش بام شیبدار را دارا است. 2) رعایت الزامات [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

خرپای تیرچه ماشینی با فوندوله پلیمری

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۴۹:۲۳ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

خرپای تیرچه ماشینی با فوندوله پلیمری ضوابط و الزامات 1) با توجه به مدارک ارائه شده كه مبتنی بر نظریه فنی CSTB از كشور فرانسه می باشد، استفاده از تیرچه با پاشنه پلیمری صرفاً در پهنه های لرزه خیزی با خطر نسبی كم و متوسط كشور مطابق استاندارد 2800 ایران [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

دیوارهای غیرباربر نیمه پیش ساخته صفحات ساندویچی

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۴۶:۵۰ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

دیوارهای غیرباربر نیمه پیش ساخته صفحات ساندویچی ضوابط و الزامات 1) رعایت الزامات زیر و استاندارد ملی ایران به شماره 7143 در خصوص پانل های ساندویچی سبك سه بعدی الزامی است. 2) در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت عدم مشاركت این پانلها در سختی جانبی سازه الزامی است. 3) طراحی [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

سیستم مدولار دسترسی نوین

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۴۵:۱۰ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

سیستم مدولار دسترسی نوین ضوابط و الزامات 1) طرح موردنظر نوعی داربست و سکوی کار موقت می باشد که در هنگام اجرای ساختمان مورد استفاده قرار می­گیرد. لذا در رده ابزار کار اجرای ساختمان قرار می­گیرد. 2) در استفاده از این تجهیزات مسئله ایمنی حین کار حائز اهمیت می باشد [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

سیستم خانه های چوبی

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۴۳:۱۷ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

سیستم خانه های چوبی ضوابط و الزامات 1) استفاده از سیستم پیشنهادی در صورت رعایت تمامی ضوابط و محدودیت های ساز‌ه‌های چوبی مندرج در آخرین ویرایش آئین نامه IBC از قبیل: نحوه طراحی، جزئیات اجرایی و …، بسته به لرزه خیزی منطقه تا حداكثر 3 طبقه مجازاست. همچنین رعایت مقررات [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

صفحات روکش دار گچی

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۴۱:۵۵ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

صفحات روكش دار گچی (تخته های گچی) ضوابط و الزامات 1) استفاده از صفحات روكش دار گچی با رعایت الزامات زیر، به عنوان پوشش داخلی دیوارهای غیر باربر خارجی و داخلی، برای مناطق با شرایط اقلیمی مختلف كشور مجاز میباشد. 2) كلیه مشخصات فیزیكی و مكانیكی مربوط به این نوع [...]

۱۷ ۰۹, ۱۳۹۷

صفحات عایق حرارتی

توسط | ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰:۳۹:۱۶ ۱۷ام, آذر ۱۳۹۷|مقالات|بدون ديدگاه

صفحات عایق حرارتی ضوابط و الزامات 1) در كاربرد XPS به عنوان عایق حرارتی ، رعایت مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان "حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق " و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مركز تحقیقات ساختمان و مسكن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق [...]