وبلاگ – شبکه ای

/وبلاگ – شبکه ای/
۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

آزمایش خاصیت انگمی قیر

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۵:۰۹:۲۱ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت|بدون ديدگاه

آزمایش خاصیت انگمی قیر  مقدمه در رابطه با علت استفاده از قیر در راهسازی مواردی چون نفوذ ناپذیری در برابر آب، ارزان قیمت بودن، خاصیت چسبندگی و غیره مطرح شده است. بنابراین چسبندگی قیرها که بارزترین ویژگی مثبت آنها به شمار می آید، باید برای انواع قیرها تعیین شود و [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

آزمایش درجه نفوذ قیر

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳:۵۶:۵۸ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت|بدون ديدگاه

آزمایش درجه نفوذ قیر بر اساس استاندارد (ASTM D5) مقدمه آزمایش درجه نفوذ قیر برای تعیین سختی نسبی قیرهای دمیده و قیرهای خالص استفاده می شود. یکی از کاربردهای درجه نفوذ در نامگذاری قیرهای خالص و قیرهای دمیده است. قیرهای خالص تنها بر این اساس نامگذاری می شوند اما معیار نامگذاری [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

آزمایش دانه بندی قیر و آسفالت

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳:۱۷:۰۹ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, قیر و آسفالت|بدون ديدگاه

آزمایش دانه بندی قیر و آسفالت براساس استاندارد (ASTM C136) مقدمه عواملی چون نوع قیر، مقدار آن، نوع مصالح سنگی، دانه بندی مصالح، نحوه تهیه آسفالت و غیره بر روی استقامت و ظرفیت باربری آسفالت تولید شده تاثیر می گذارند. همان گونه که بیان شد، یکی از این عوامل، دانه بندی [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

آزمایش ‌های پیچ، مهره و واشر

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۳:۱۷:۲۱ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, پیچ و مهره|بدون ديدگاه

آزمایش ‌های پیچ، مهره و واشر به طور کلی آزمایش‌های زیر برای ست پیچ و مهره و واشر انجام می‌شود: آزمایش‌های ابعادی آزمایش‌های متالورژیکی آزمایش‌های مکانیکی آزمایش‌های پوشش مقاوم خوردگی آزمایش‌های ابعادی و نیز متالورژیکی در هنگام تولید پیچ و مهره و واشر، در کارخانه‌ی سازنده انجام می‌شود. آزمایش‌های مکانیکی [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

روش تعیین سلامت سیمان

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۲:۱۹:۲۶ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان|بدون ديدگاه

روش تعیین انبساط سیمان سلامت سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 391 و دت 123 و ASTM C151-84 1- هدف:  سلامت سیمان 2- اهمیت و کاربرد: سلامت سیمان به ثبات حجم خمیر سیمان سخت شده بعد از گیرش اطلاق می‌شود معمولا عدم سلامت سیمان یا انبساط مخرب معوق به [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

روش تعیین زمان گیرش سیمان

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۱:۵۲:۲۶ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان|بدون ديدگاه

روش تعیین زمان گیرش اولیه و نهایی خمیر سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 392 و دت 113 و 191-82 ASTM C 1- هدف: تعیین زمان شروع گیرش خمیر سیمان و تغییر وضعیت آن به حالت جامد 2- اهمیت و کاربرد: زمان گیرش اولیه مدت زمان سپری شده از [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

روش تعیین غلظت نرمال خمیر سیمان

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۱:۳۲:۰۸ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان|بدون ديدگاه

روش تعیین غلظت نرمال خمیر سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 319 و دت 116 و 187-86 ASTM C 1- هدف: تعیین مقدار آب لازم جهت تهیه خمیر سیمان با غلظت نرمال 2- اهمیت و کاربرد: چون میزان آب خمیر نمی تواند اختیاری انتخاب گردد و از طرفی برای [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

روش تعیین درجه نرمی سیمان

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۱:۰۹:۰۸ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان|بدون ديدگاه

روش تعیین درجه نرمی سیمان بر اساس استاندارد ملی ایران شماره 390 و دت 109 و C204-89 ASTM و DIN-1164-85 1- هدف: تعیین درجه نرمی سیمان پرتلند 2- اهمیت و کاربرد: یکی از عوامل موثر بر میزان هیدراتاسیون ریزی دانه‌های سیمان می‌باشد. هر قدر که ذرات سیمان ریزتر باشد میزان [...]

۲۷ ۰۸, ۱۳۹۷

روش تعیین جرم حجمی سیمان

توسط | ۱۳۹۷/۸/۲۷ ۱۰:۳۹:۱۳ ۲۷ام, آبان ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سیمان|بدون ديدگاه

روش تعیین جرم حجمی سیمان بر اساس استاندارد ASTM C188-89 1- هدف: تعیین جرم حجمی سیمان 2- اهمیت و کاربرد: جرم حجمی سیمان هیدرولیکی به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعریف میگردد. برای تعیین وزن مخصوص یک جسم باید حجم وزن معینی از آنرا پیدا کرد. در کلیه مصالح [...]