راهنمای مهندس ناظر

/راهنمای مهندس ناظر

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : فونداسیون

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۱۰:۳۹ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مسائل مربوط به اجرای فونداسیون] - درخصوص حجم لازم برای خاكبرداری تا رسیدن به كد ارتفاعی زیر فونداسیون ، دقت كافی صورت پذیرد. - درصورتیكه پس از عملیات خاكبرداری (یا گودبرداری) به خاك دستی ، طبقه زیرزمین ، مغایرت در شیب گذرهای مجاور پروژه با كد صفر مندرج در نقشه، [...]

نظارت بر اجرای ساختمان ها با اسکلت بتنی : مقدمه

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۳:۰۷:۲۶ ۲۱ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[مقدمه] در اجرای ساختمان ها با اسكلت بتن مسلح لازم است كلیه اصول اجرایی مندرج در مباحث مقررات مرتبط با این نوع ساختمانها از جمله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و مدارك فنی و ئجزیات ارائه شده در .نقشه های مصوب سازه رعایت شود.نظر به اشكالات متداول در اجرای این [...]

پایدار سازی به روش نیلینگ و انکراژ

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۲:۰۸:۰۷ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[ضرورت موضوع] در اغلب پروژه‌های ساختمانی، فعالیت‌های اجرایی با عملیات خاک‌برداری/ گود برداری در زمین محل اجرا آغاز می‌گردد. این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به خود اختصاص می‌دهد بی‌شک یکی از مهم‌ترین مراحل اجرایی پروژه محسوب می‌گردد. اهمیت مرحله گودبرداری پروژه [...]

سازه نگهبان خرپایی

توسط | ۱۳۹۷/۷/۷ ۱۸:۴۶:۳۶ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

سازه نگهبان خرپایی در اغلب پروژه های ساختمانی ، فعالیت های اجرایی با عملیات خاکبرداری / گود برداری در زمین محل اجرا آغاز می گردد.این بخش از عملیات اجرایی که اغلب سهم کمی از پیشرفت فیزیکی پروژه را به خود اختصاص می دهد بی شک یکی از مهمترین مراحل اجرایی [...]

سازه نگهبان : تعاریف و اصلاحات

توسط | ۱۳۹۷/۷/۷ ۱۸:۲۳:۰۱ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

سازه نگهبان : تعاریف و اصلاحات گودبرداری: گودبرداری به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح زمین یا در تراز پایین تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می گردد. صاحب کار : صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی [...]

گام های عملیاتی در نظارت : پیوست

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۵:۵۳ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

مواردی که انتظار می رود مهندسین ناظر به صورت اجمالی بر اساس شرایط و محدودیت های پروژه توجه و رعایت نمایند به تفصیل در زیر آورده شده است: [پیوست شماره 1] اقدامات قبل از تایید کار ارجاع شده - شناسایی سایت از لحاظ موقعیت و دسترسی در نقشه - هماهنگی [...]

گام های عملیاتی در نظارت : شروع عملیات اجرایی پروژه ها

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۳:۰۴ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[شروع عملیات اجرایی پروژه] پس از تایید برگه شروع عملیات، آغاز عملیات اجرایی ممکن می گردد. عملیات اجرایی با تخریب ساختمان قدیمی آغاز گردیده و با عملیات گود برداری و اجرای اسکلت ادامه می یابد. اهم موارد قابل توجه توسط مهندس ناظر در این مرحله به شرح زیر می باشد: [...]

گام های عملیاتی در نظارت : ابلاغ خدمات مهندسی پروژه

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۱:۰۳:۰۷ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[ابلاغ خدمات مهندسی پروژه] پس از بررسی کلی پروژه ارجاع شده مهندس ناظر نسبت به تائید یا عدم تائید کار ظرف مدت 48 ساعت اقدام می نماید. در صورت تائید کار لازم است مهندس ناظر در گام نخست نسبت به طی روال اداری لازم تا مرحله انعقاد قرار داد اقدام [...]

گام های عملیاتی در نظارت : شناسایی کیفی پروژه ها

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۲۳:۱۵:۳۳ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[شناسایی کیفی پروژه] خدمات نظارت فنی مهندسین ناظر، بر اساس قانون ارجاع کار (موضوع ....) و پس از انعقاد قرارداد فیما بین مالک و ناظر و تایید برگ شروع به عملیات توسط ناظر، آغاز می گردد. مهندس ناظر پس از ارجاع اولیه کار از سوی سازمان، لازم است نسبت به [...]

گام های عملیاتی در نظارت : تعاریف و اصطلاحات

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۰:۵۷:۱۸ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

[تعاریف و اصطلاحات] گودبرداری: گودبرداری به هرگونه حفاری و خاکبرداری در تراز پایین تر از سطح زمین یا در تراز پایین تراز زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می گردد. صاحب کار : صاحب کار شخص حقیقی یا حقوقی مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی است که انجام عملیات [...]

شرح وظایف مهندسان ناظر

توسط | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۱۰:۵۶:۱۰ ۱۴ام, دی ۱۳۹۶|راهنمای مهندس ناظر|

این مجموعه شرح خدمات در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوب 1374 و آئین نامه اجرائی آن (مصوب 1375) و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) تدوین شده است و تا زمان تصویب و ابلاغ شرح خدمات مهندسان توسط وزارت راه و شهرسازی ملاك عمل قرار [...]