آزمایش فتوالاستیسیته

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۵:۰۰:۱۵ ۱۵ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

فتوالاستیسیته هدف آزمايش:  هدف از آزمایش فتوالاستیسیته ، بررسی بصری (وضع نمونه به کمک نور از درون قطعات) توزيع تنش در اجزای ساختمانی وسايل آزمايش:  دستگاه فتوالاستيسيته، کوليس، متر، فيلترهای نور، نمونه ها، وزنه، لامپ سديمی، لامپ فلورسنت. شرح آزمايش:  پس از تنظيم فيلترهای آناليزور و نيز پلاريزور و برقراری [...]

آزمایش سختی

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۴:۵۴:۴۵ ۱۴ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمایش سختی تقريبا غير ممكن است كه بتوان سختي را آنطور كه مورد نظر مهندسي است در مصالح صنعتي تعريف نمود . ممكن است تعريفي براي جامد بودن يا محكم بودن براي سختي بيان داشت مثلا در رشته هاي مختلف تعاريف ذيل در مورد سختي ذكر گرديده است : 1. [...]

آزمایش خستگی (fatigue)

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳:۴۳:۰۱ ۱۳ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمایش خستگی (fatigue) هدف آزمايش : هدف از انجام آزمایش خستگی ، تعيين ميزان طاقت بارگذاری درحد مجاز بصورت نوبه ای يا متفاوت تا مرحله گسيختگی نمونه های فلزی وسايل آزمايش : دستگاه خستگی ، کوليس ، قطعات استاندارد و ساخته شده آزمايشی ، عقربه توليد نيرو شرح آزمايش : [...]

مرکز برش (shearing center)

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳:۲۵:۰۷ ۱۲ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

مرکز برش (shearing center) هدف آزمايش :  هدف از انجام این آزمایش تعيين مختصات نقطه ای که به ازای بارگذاری در آن نقطه بصورت برشی ، در سطح مقطع عضو پيچش رخ ندهد . وسايل آزمايش : دستگاه مرکز برش ، کوليس ، متر ، قطعات نمونه فلزی و وزنه [...]

آزمایش پیچش

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۳:۰۴:۱۶ ۱۱ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمایش پیچش مقدمه : قطعاتي نظير گاردانها يا شفتها در ماشينها و يا لاپه ها يا تيرهاي طره اي در ساختمانها ممكن است تحت پيچش كار كنند. لذا تعيين مقاومت آنها در برابر پيچش اهميت مي يابد .از عواملي كه در مقاومت عضو در برابر پيچش مؤثرند ضريب الاستيسيته پيچشي [...]

آزمایش کشش

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۲:۳۴:۱۷ ۱۰ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمایش کشش مقدمه : از جمله خواص مهم در انتخاب مصالح ، مقاومت كششي و ضريب الاستيسيته آن است كه بيشترين كاربرد را در محاسبات مهندسي دارد . بطوريكه در گذشته مهندسين كلا مبناي محاسبات خود را مقاومت كششی قرار مي دادند زيرا براي مصالحي كه آنان بكار مي بردند [...]

آزمايش برش ضربه ای

توسط | ۱۳۹۷/۳/۷ ۱۱:۳۲:۵۰ ۹ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمايش برش ضربه ای مقدمه : مقاومت اجسام در برابر نيروهاي ناگهاني يا متحرك ، در بسياري از موارد با اعمال نيروهاي تدريجي فرق مي كند. موقعيكه جسم متحركي با جسم ساكني برخورد مي كند ، عمل انتقال انرژي بوجود مي آيد كه انرژي مربوطه ممكن است به روشهاي مختلف [...]

آزمايش خیز فلزات

توسط | ۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۴:۵۲:۵۷ ۸ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمایش خیز فلزات هدف آزمايش : آزمایش خیز فلزات جهت تعيين ميزان تغيير شكل ارتجاعي تيرهاي ساده ويكسر گيردار _ تعيين ضريب ارتجاعي فلزات وتعيين اثر وزن تيرهاي فلزي در ميزان خيز حاصل از بارگذاريی می باشد. وسايل آزمايش: قطعات يا نمونه هاي آزمايشي ، دستگاه يا وزنه هاي اعمال [...]

آزمايش فشار

توسط | ۱۳۹۷/۲/۲۵ ۱۰:۱۴:۵۳ ۷ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, فولاد|

آزمایش فشار مقدمه :  آزمايشهاي فشاری در صنايع، بخصوص فلز كاري يا فولاد سازي مورد استفاده زيادي دارد زيرا در آنها عملياتي انجام مي شود كه كرنشهاي خميري زيادي بوجود مي آيد اين عمليات در حالت گرم يا سرد ورقكاري ( نورد ورقهاي فلزي جهت نازك كردن آنها ) ، [...]