سنگدانه

تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۹ ۱۳:۲۱:۴۶ ۶ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

تعیین ضریب تطویل و تورق سنگدانه ها طبق استاندارد BS812-75 و دت 220  هدف: تعیین درصد وزنی سنگدانه های معیوب در پر کننده ها (سوزنی یا پولکی بودن) اهمیت کاربرد: دانه های سنگی معمولا 60 الی 75 درصد حجم بتن را اشغال می کنند و روی خواص بتن، نسبتهای اختلاط، [...]

تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۹ ۱۲:۵۵:۰۶ ۵ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

تعیین درصد سائیدگی در مصالح سنگی به وسیله دستگاه لوس آنجلس بر مبنای استاندارد ASTM C131-89 و ASTM C 535 و دت 215 و استاندارد ملی ایران شماره 448  هدف:  تعیین درصد سائیدگی و مقایسه آن با استاندارد اهمیت و کاربرد:  یک نشانگر کلی از کیفیت مصالح سنگی بتن مقاومت [...]

روش تعیین خاک رس لای و گرد وخاک

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۹ ۱۱:۳۶:۴۹ ۴ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعیین خاک رس لای و گرد وخاک ذرات کوچکتر از 75 میکرون بر طبق استاندارد ASTM C117-69 و دت 218 استاندارد ملی ایران شماره 446  هدف: تعیین خاک رس لای و گرد وخاک (ذرات کوچکتر از 0.075 میکرون) اهمیت کاربرد:  سنگدانه ها به عنوان پر کننده در بتن در [...]

روش آزمون کلوخه های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۹ ۱۱:۱۲:۴۲ ۳ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش آزمون كلوخه‌های رسی و ذرات خرد شونده در سنگدانه‌ها بر اساس استاندارد ملي ايران 4978 و دت 221 و ASTM C142-90  هدف:  تعيين مقادر وزني سنگدانه‌های خرد شونده و کلوخه های رسی و سست در بتن اهميت و كاربرد:  سنگدانه‌هاي ريز و درشت مصرفي در بتن بايد سخت و [...]

روش تعيين خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۹ ۱۰:۴۳:۲۱ ۲ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعيين خاک رس لای و گرد و خاک در ماسه به روش SE بر طبق استاندارد ASTM D2419 – AASHTO T176  هدف:  تعيين مقدار ذرات ريزتر از 0.06mm در ماسه ايكه در بتن بكار برده مي‌شود. اهميت و كاربرد:  اغلب، خاک رس بصورت پوشش بر روي سنگدانه‌ها موجود مي‌باشد [...]

روش تعيين وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۳:۱۵:۵۲ ۱ام, خرداد ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعيين وزن مخصوص ظاهری و وزن مخصوص انبوهی شن و ماسه بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 4980 و 4982 و دت 210 و دت 209 و  128-88 ASTM C و ASTM C127-88  هدف:  تعيين وزن سنگدانه‌ها نسبت به حجم مواد، به نحوي كه شامل منافذ غير قابل نفوذ [...]

روش تعيين وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۲:۲۴:۲۲ ۲۱ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعيين وزن واحد و فضای خالی سنگدانه‌ها بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 4981 و دت 209 و M90- ASTM C29/C29  هدف:  تعيين وزن جامد سنگدانه‌ها نسبت به حجم كل اشغال شده اهميت و كاربرد:  شناخت اثر مجموعه سنگدانه‌ها با اندازه گوناگون نسبت به كاهش حجم فضاي بين دانه‌ها [...]

روش دانه بندی ماسه توسط الک و تعيين ضريب نرمی

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۱:۱۰:۲۱ ۲۰ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش دانه بندی ماسه توسط الک و تعيين ضريب نرمی بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 300 و دت 206 و 136-848 ASTM C  هدف: تعيين ويژگيهاي مصالح سنگي ريزدانه (ماسه) كه در بتن مسلح بكار برده مي‌شوند. اهميت و كاربرد:  الف) دانه بندي ماسه: مناسبترين دانه بندي ماسه، به [...]

روش تعيين درصد رطوبت كلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۰:۲۳:۳۲ ۱۹ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش تعيين درصد رطوبت كلی سنگدانه‌ها و درصد جذب آب بر اساس دت 207 و دت 210 و ASTM C566-89 - ASTM C127-88  هدف:  الف) تعيين ميزان آبي كه در حالت طبيعي، با توجه به شرايط محيطي در سنگدانه‌ها موجود است. ب) تعيين درصد رطوبت دانه‌ها بر پايه حالت «داخل [...]

روش دانه بندی شن به وسيله الک

توسط | ۱۳۹۷/۲/۱۸ ۱۰:۱۳:۴۶ ۱۸ام, اردیبهشت ۱۳۹۷|آزمایش های مهندسی, سنگدانه|

روش دانه بندی شن به وسيله الک بر اساس استاندارد ملي ايران شماره 302 و دت 206 و ASTM C 136-848  هدف: تعيين اندازه بزرگترين دانه شن و نحوه توزيع دانه‌های سنگی در اندازه‌های گوناگون جهت مقايسه و تطبيق با منحنی استاندارد. اهميت و كاربرد:  دانه بندی و بزرگترين اندازه [...]