غلطنامه مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاحات دوم مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان

به آگاهی میرساند در ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان اصلاحات زیر انجام گردیده و در قالب چاپ دهم از ویرایش مذکور در دسترس همگان قرار گرفته است.

ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می­توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

دانلود اصلاحات دوم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

منبع : وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان