غلطنامه مبحث 10 مقررات ملی ساختمان

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاحات مبحث ۱۰ مقررات ملّی ساختمان

به آگاهی میرساند در چاپ هشتم از ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث دهم مقررات ملّی ساختمان اصلاحات زیر انجام گردیده و در دسترس همگان قرار گرفته است. ضمناً آن دسته از مهندسان که ویرایش سال ۱۳۹۲ مبحث یادشده را در اختیار دارند، می توانند فایل اصلاحات را از طریق لینک زیر دریافت نمایند.

دانلود اصلاحات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

منبع : وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان