فیلم مراحل ساخت ساختمان ۲۰ – محورها و صفحه

/, ویدیو/فیلم مراحل ساخت ساختمان ۲۰ – محورها و صفحه

مراحل ساخت ساختمان ۲۰ – ترسیم محورها و نصب صفحه ستون ها در موارد مورد نیاز طبقه ۲

توسط |۱۳۹۷/۸/۸ ۱۲:۰۰:۱۸۸ام, آبان ۱۳۹۷|مقالات, ویدیو|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه