گروه مهندس پلاس با تکیه بر مهارت های مهندسی تیم خود در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای فنی و مهندسی در زمینه ساخت و ساز از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف اصلی شرکت، بالا بردن کیفیت زندگی و فضای زیستی به کمک ارتقاء کیفیت طراحی و ساخت و ساز برای بالا بردن کیفیت فضای کاری و زندگی تمام اقشار جامعه است و در راستای فعالیت حرفه ای مهندسی تاکنون ارائه گر پروژه های موفقی بوده است. مهندس پلاس با بهره گیری از توان بالای هنری، علمی و فنی تیم طراحی مهندسی دانش آموخته و آشنا به روشهای مدرن جهان و نیز برخورداری از تمامی امکانات اجرایی و عمرانی توانسته فضاهایی متنوع و کارآمد در پروژه های تجاری، فرهنگی، مسکونی، اداری و … ارائه دهد.