لیست قیمت پنجره

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت پنجره
لیست قیمت پنجره

لیست قیمت پنجره

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۱

ردیفنام کالاتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
۱پنجره و لوازم پنجرهپنسامتر طول۰
۲پنجره و لوازم پنجرهویستابست سه چمبر فریممتر طول۶۸۰۰۰
۳پنجره و لوازم پنجرهویستابست پنج چمبر فریممتر طول۸۵۰۰۰
۴پنجره و لوازم پنجرهویستابست کشویی فریم و لنگهمتر طول۷۸۰۰۰
۵پنجره و لوازم پنجرهوینتک w640 قابمتر طول۵۴۰۰۰
۶پنجره و لوازم پنجرهوینتک w700 قابمتر طول۵۹۰۰۰
۷پنجره و لوازم پنجرهوینتک کشویی تک ریلمتر طول۹۸۰۰۰
۸پنجره و لوازم پنجرهVHSتک حالته۹۵۰۰۰
۹پنجره و لوازم پنجرهVHSدو حالته۱۴۵۰۰۰
۱۰پنجره و لوازم پنجرهVHSدرب لولا معمولی۱۶۵۰۰۰
۱۱پنجره و لوازم پنجرهVHSدرب لولا رگلاژی۳۳۰۰۰۰
۱۲پنجره و لوازم پنجرهVHSدرب لولا ۳D۰
۱۳پنجره و لوازم پنجرهVHSفرانسوی دو لنگه۳۲۰۰۰۰
۱۴پنجره و لوازم پنجرهROROتک حالته۲۸۰۰۰۰
۱۵پنجره و لوازم پنجرهROROدو حالته۳۸۰۰۰۰
۱۶پنجره و لوازم پنجرهROROدرب لولا معمولی۳۸۰۰۰۰
۱۷پنجره و لوازم پنجرهROROدرب لولا رگلاژی۴۰۰۰۰۰
۱۸پنجره و لوازم پنجرهROROدرب لولا ۳D۵۰۰۰۰۰
۱۹پنجره و لوازم پنجره۴ * ۴ سادهمترمربع۰
۲۰پنجره و لوازم پنجره۴ * ۶ سادهمترمربع۸۵۰۰۰
۲۱پنجره و لوازم پنجره۴ * ۶ برنز معمولیمترمربع۹۵۰۰۰
۲۲پنجره و لوازم پنجره۴ * ۶ برنز رفلکسمترمربع۹۵۰۰۰
۲۳پنجره و لوازم پنجره۴ * ۶ سیلورمترمربع۹۸۰۰۰
۲۴پنجره و لوازم پنجره۴ * ۶ سکوریتمترمربع۱۵۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.

انواع پنجره

پنجره دوجداره ثابت یا فیکس

پنجره دوجداره ثابت یا فیکس

پنجره دوجداره دو لنگه با یک لنگه بازشو به صورت لولایی

پنجره دوجداره دو لنگه با یک لنگه بازشو به صورت لولایی

پنجره دوجداره دو لنگه بازشو به صورت لولایی

پنجره دوجداره دو لنگه بازشو به صورت لولایی

پنجره دوجداره سه لنگه با دولنگه ثابت و یک لنگه بازشو لولایی

پنجره دوجداره سه لنگه با دولنگه ثابت و یک لنگه بازشو لولایی

پنجره دوجداره سه لنگه با دو لنگه بازشو

پنجره دوجداره سه لنگه با دو لنگه بازشو

پنجره دوجداره کشویی با یک لنگه بازشو

پنجره دوجداره کشویی با یک لنگه بازشو

پنجره دو جداره ریلی با دو لنگه متحرک

پنجره دو جداره ریلی با دو لنگه متحرک

پنجره دوجداره قوسی

پنجره دوجداره قوسی

قیمت پنجره فولکس واگنی

قیمت پنجره فولکس واگنی