لیست قیمت کولر آبی

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت کولر آبی
لیست قیمت کولر آبی

لیست قیمت کولر آبی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفعکسنام کالاقیمت (تومان)
۱کولر آبیکولر آبی سلولزی انرژی بالازن مدل VC 0380۲۰۱۰۰۰۰
۲کولر آبیکولر آبی آبسال مدل AC 55۲۰۱۰۰۰۰
۳کولر آبیکولر آبی سلولزی انرژی مدل EC 0550۳۰۰۰۰۰۰
۴کولر آبیکولر آبی سلولزی انرژی مدل EC 0350۲۰۰۰۰۰۰
۵کولر آبیکولر آبی سلولزی انرژی بالازن مدل VC 0600۳۲۰۰۰۰۰
۶کولر آبیکولر آبی سلولزی انرژی مدل EC 0700۳۳۰۰۰۰۰
۷کولر آبیکلید لمسی کولر آبی سدنا مدل وستا۱۷۰۰۰۰
۸کولر آبیساب کولر(زیر سقفی) ۱۰۰۰۰ کیان مبتکر پارس۰
۹کولر آبیساب کولر(زیر سقفی) ۸۰۰۰ کیان مبتکر پارس۰
۱۰کولر آبیکلید لمسی کولر آبی سدنا مدل ونوس۱۶۰۰۰۰
۱۱کولر آبیکولر آبی آبسال مدل AC 40۲۰۰۰۰۰۰
۱۲کولر آبیکولر آبی آبسال مدل AC 35۱۸۰۰۰۰۰
۱۳کولر آبیکولر آبی بالازن آبسال مدل AC 48۲۲۰۰۰۰۰
۱۴کولر آبیساب کولر(زیر سقفی) ۶۰۰۰ کیان۰
۱۵کولر آبیساب کولر(زیر سقفی) ۴۰۰۰ کیان مبتکر پارس۰
۱۶کولر آبیکولر آبی بالازن آبسال مدل AC 38۱۹۰۰۰۰۰
۱۷کولر آبیکولر آبی آبسال مدل AC 70۲۶۰۰۰۰۰
۱۸کولر آبیکولر آبی بالازن آبسال مدل AC 58۲۳۰۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.