قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست گاوصندوق های دیواری

تاریخ بروزرسانی : 1395/11/27
ردیفنام کالاوزن (کیلوگرم)ابعاد داخلی
ارتفاع
ابعاد داخلی
عرض
ابعاد داخلی
عمق
ابعاد خارجی
ارتفاع
ابعاد خارجی
عرض
ابعاد خارجی
عمق
قیمت (تومان) 
1گاو صندوق مدل 75 کلید دار/ کاوه  20300240200415352278369.800
2گاو صندوق مدل 75 کلید و رمز دیجیتال/ کاوه  20300240200415352278562.900
3گاو صندوق مدل 150 کلید دار/ کاوه   26370270235472375312448.900
4گاو صندوق مدل 150 کلید و رمزدار/ کاوه   26370270235472375312 588.400
5گاو صندوق مدل 150 کلید و رمز دیجیتال/ کاوه   26370270235472375312 681.500
6گاو صندوق مدل 250 کلید دار/ کاوه   35410300310575408395501.200
7گاو صندوق مدل 250 کلید و رمزدار/ کاوه   35410300310575408395640.800
8گاو صندوق مدل 250 کلید و رمز دیجیتال/ کاوه   35410300310575408395733.800
9گاو صندوق مدل 350 کلید دار/ کاوه   43570340410680455483578.000
10گاو صندوق مدل 350 کلید و رمزدار/ کاوه   43570340410680455483717.500
11گاو صندوق مدل 350 کلید و رمز دیجیتال/ کاوه   43570340410680455483 810.600
12گاو صندوق مدل 550 کلید و رمزدار/ کاوه  716804604200775572495 881.500
13گاو صندوق مدل 550 کلید و رمز دیجیتال/ کاوه  716804604200775572495 974.600