لیست قیمت پکیج

پکیج شوفاژ دیواری، پکیج زمینی، پکیج استخری، پکیج دیواری، پکیج موتورخانه

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی
لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی

لیست قیمت پکیج

تاریخ بروزرسانی : 1397/11

ردیفنام کالاتوضیحاتظرفیت
(kCal/hr) ; (kW)
برندقیمت (تومان)
1پکیجپکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 24i-بوتان4436300
2پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 24RSi-بوتان4796000
3پکیجپکیج شوفاژ دیواری Perla Pro 28i-بوتان4556200
4پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 28RSi-بوتان5035800
5پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Perla Pro 32RSi-بوتان5395500
6پکیجپکیج شوفاژ دیواری Verona 24i-بوتان
7پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Verona 24RSi-بوتان
8پکیجپکیج شوفاژ دیواری Parma 22i-بوتان3597000
9پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Parma 22RSi-بوتان3896750
10پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Parma 24RSi-بوتان3956700
11پکیجپکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro 28-بوتان
12پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Pavia 24RSi-بوتان4436300
13پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Benessere Pro 30KIS-بوتان
14پکیجپکیج شوفاژ دیواری چگالشی (محفظه احتراق بسته) Optima Alta 35C (+ دودکش)-بوتان
15پکیجپکیج شوفاژ دیواری Bita 22 Open-بوتان3093420
16پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احتراق بسته) Bita 22 Sealed-بوتان3345210
17پکیجپکیج شوفاژ دیواری (محفظه احرتاق بسته) Bita 24 Sealed-بوتان3441130
18پکیجدودکش دوجداره مخصوص پکیج های فن دار (محفظه احتراق بسته)-بوتان177500
19پکیجپکیج شوفاژ دیواری Eco22FFدو مبدل - 22 کیلوواتایران رادیاتور3808857
20پکیجپکیج شوفاژ دیواری Eco22FF-PLدو مبدل - 22 کیلوواتایران رادیاتور3456185
21پکیجپکیج شوفاژ دیواری Eco24FFدو مبدل - 24 کیلوواتایران رادیاتور4178369
22پکیجپکیج شوفاژ دیواری ES28FFدو مبدل - 28 کیلوواتایران رادیاتور5242138
23پکیجپکیج شوفاژ دیواری M24CFدو مبدل - 24 کیلوواتایران رادیاتور3729506
24پکیجپکیج شوفاژ دیواری M24FFدو مبدل - 24 کیلوواتایران رادیاتور4020460
25پکیجپکیج شوفاژ دیواری L24CFدو مبدل - 24 کیووات - دیجیتالایران رادیاتور4275266
26پکیجپکیج شوفاژ دیواری L24FFدو مبدل - 24 کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور4669377
27پکیجپکیج شوفاژ دیواری L28CFدومبدل - 28 کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور4970360
28پکیجپکیج شوفاژ دیواری L28FFدو مبدل - 28 کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور5492094
29پکیجپکیج شوفاژ دیواری L36FFدومبدل - 36 کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور6012837
30پکیجپکیج شوفاژ دیواری K24FFدومبدل - 24 کیلووات - دیجیتالایران رادیاتور3854705
31پکیجپکیج شوفاژ دیواری E24FFدو مبدل - 24 کیلوواتایران رادیاتور3946399
32پکیجپکیج شوفاژ دیواری E24CFفقط گرمایشی - 24 کیلوواتایران رادیاتور
33پکیجپکیج شوفاژ دیواری BM24CFتک مبدل - 24 کیلوواتایران رادیاتور
34پکیجپکیج شوفاژ دیواری BM24FFتک مبدل - 24 کیلوواتایران رادیاتور3512613
35پکیجپکیج زمینی 4 پره کوتاه - گاز31,4 ; 27000شوفاژکار4647600
36پکیجپکیج زمینی 4 پره بلند - گاز31,4 ; 27000شوفاژکار5043100
37پکیجپکیج زمینی 5 پره کوتاه - گاز41,9 ; 36000شوفاژکار4907200
38پکیجپکیج زمینی 5 پره بلند - گاز41,9 ; 36000شوفاژکار5339800
39پکیجپکیج زمینی 5 پره بلند گرمایش ار کف - گاز41,9 ; 36000شوفاژکار5772400
40پکیجپکیج زمینی 6 پره بلند - گاز52,3 ; 45000شوفاژکار6205000
41پکیجپکیج زمینی 6 پره بلند گرمایش از کف - گاز52,3 ; 45000شوفاژکار6637600
42پکیجپکیج زمینی 7 پره بلند - گاز62,8 ; 54000شوفاژکار7070200
43پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش 5 - گاز / گازوئیل51 ; 43700شوفاژکار7818100
44پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش 6 - گاز / گازوئیل62 ; 53600شوفاژکار8103600
45پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش 7 - گاز / گازوئیل74 ; 63400شوفاژکار8375500
46پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش 8 - گاز / گازوئیل85 ; 73300شوفاژکار8661100
47پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش 9 - گاز / گازوئیل97 ; 83200شوفاژکار8946600
48پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 5 بدون مبدل - گاز / گازوئیل51 ; 43700شوفاژکار5996100
49پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 6 بدون مبدل - گاز / گازوئیل62 ; 53600شوفاژکار6281700
50پکیجپکیچ موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 بدون مبدل - گاز / گازوئیل74 ; 63400شوفاژکار6567200
51پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 8 بدون مبدل - گاز / گازوئیل85 ; 73300شوفاژکار6839100
52پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 بدون مبدل - گاز / گازوئیل97 ; 83200شوفاژکار7124600
53پکیجپکیج موتورخانه ا ی آذرخش کوتاه 5 مبدل دار - گاز / گازوئیل51 ; 43700شوفاژکار6567200
54پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 6 مبدل دار - گاز / گازوئیل62 ; 53600شوفاژکار6839100
55پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 7 مبدل دار - گاز / گازوئیل74 ; 63400شوفاژکار7124600
56پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 8 مبدل دار - گاز / گازوئیل85 ; 73300شوفاژکار7410200
57پکیجپکیج موتورخانه ای آذرخش کوتاه 9 مبدل دار - گاز / گازوئیل97 ; 83200شوفاژکار7695700
58پکیجرعد 5 - گاز / گازوئیل138 ; 120000شوفاژکار8171600
59پکیجرعد 6 - گاز / گازوئیل170 ; 148000شوفاژکار8878600
60پکیجهورخش 4 پره کوتاه - گاز / گازوئیل36 ; 30960شوفاژکار4840400
61پکیجهورخش 4 پره بلند - گاز / گازوئیل36 ; 30960شوفاژکار5777200
62پکیجهورخش 5 پره کوتاه - گاز / گازوئیل45 ; 38700شوفاژکار4990000
63پکیجهورخش 5 پره بلند - گاز / گازوئیل45 ; 38700شوفاژکار6106300
64پکیجپکیج زمینی گازسوز35000ایران رادیاتور
65پکیجپکیج زمینی گازوئیل سوز35000ایران رادیاتور
66پکیجپکیج زمینی گازسوز فن دار30960ایران رادیاتور5480000
67پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM2424kWآلزان1490000
68پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM24F24kWآلزان1595000
69پکیجپکیج دیواری تک مبدل - بدون فن - مدل SGM24S24kWآلزان1490000
70پکیجپکیج دیواری تک مبدل - فن دار - مدل SGM24SF24kWآلزان1595000
71پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM3030kWآلزان1685000
72پکیجپکیج دیواری مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM30F30kWآلزان1880000
73پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن -  دودکش از بالا - مدل SGM24PB24kWآلزان1695000
74پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - دودکش از پشت - مدل SGM24P24kWآلزان1725000
75پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM24PF24kWآلزان1885000
76پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - دودکش از بالا - مدل SGM35PB35kWآلزان1945000
77پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - دودکش از پشت - مدل SGM35P35kWآلزان1970000
78پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - فن دار - مدل SGM35PF35kWآلزان2080000
79پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM4040kWآلزان2375000
80پکیجپکیج زمینی بدون برق با شیر سیت ایتالیا - مدل AGR4040kWآلزان2190000
81پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM4242kWآلزان2475000
82پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - مدل SGM4545kWآلزان2635000
83پکیجپکیج زمینی مخزین دو مبدل - بدون فن - بدون مشعل (گاز یا گازوئیل) - مدل SGM5050kWآلزان2575000
84پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - بدون مشعل (گاز یا گازوئیل) - مدل SGM7070kWآلزان2880000
85پکیجپکیج زمینی مخزنی دو مبدل - بدون فن - بدون مشعل - بدون پمپ - (گاز یا گازوئیل) - مدل SGM100100kWآلزان3985000
86پکیجپکیج استخری با مبدل 30 کیلووات - مدل S3030kWآلزان3480000
87پکیجپکیج استخری زمینی با مبدل 40 کیلووات - مدل S4545kWآلزان4170000
88پکیجپکیج استخری زمینی با مبدل 70 کیلووات - مدل S7070kWآلزان4880000

توضیحات مهم :

 – به قیمت های فوق 9% عوارض و مالیات قانونی اضافه شده است.
هزینه حمل به قیمت های فوق افزوده خواهد شد.

اندیس CF در انتهای نام مدل پکیج های ایران رادیاتور معرف پکیج های بدون فن و اندیس FF معرف پکیج های فن دار می باشد.

پکیج های بلند مجهز به منبع کوئلی جهت تولید و ذخیره آبگرم مصرفی هستند و پکیج های کوتاه مجهز به مبدل صفحه ای می باشند.

پکیج های مدل مخزنی (دو مبدل) به صورت شوفاژ تنها نیز قابل عرضه می باشند.
میزان مشخص شده به عنوان مساحت گرمایش تقریبی بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی ساختمان و نوع ساختمان قابل تغییر می باشد.

کلیه پکیج های تولیدی شرکت صنایع گرمایشی آلزان دارای یکسال گارانتی می باشد. هزینه نصب و اتصالات لازم بر عهده خریدار است.