قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت توالت فرنگی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
ردیفکد کالانام کالابرندقیمت (تومان)
درجه ۱
قیمت (تومان)
درجه ۲
 ۱ ۷۲ توالت فرنگی مروارید/ طرح پارمیدا (توربوجت)مروارید۵۵۸.۰۰۰
 ۲۷۰ توالت فرنگی مروارید/ طرح رومینا (توربوجت)مروارید۴۹۲.۰۰۰
 ۳۶۶ توالت فرنگی مروارید/ طرح تانیا (توربوجت)مروارید۴۷۳.۰۰۰
 ۴۶۹ توالت فرنگی مروارید/ طرح موندیال (واترجت)مروارید۴۵۴.۰۰۰
 ۵۶۷ توالت فرنگی مروارید/ طرح الگانت (واترجت)مروارید۴۴۶.۰۰۰
 ۶۶۳ توالت فرنگی مروارید/ طرح ورونا(توربوجت)مروارید۴۴۰.۰۰۰
 ۷۶۳ توالت فرنگی مروارید/ طرح ویستا (واترجت)مروارید۴۲۹.۰۰۰
 ۸ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هنگ ارینت گلسار فارس ۶۲۳.۰۰۰
 ۹ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل آستر گلسار فارس۵۶۷.۰۰۰
 ۱۰ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل لوسیا گلسار فارس۵۵۰.۰۰۰
 ۱۱ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیا ۷۰ گلسار فارس۵۱۶.۰۰۰
 ۱۲ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل الیت گلسار فارس۴۹۰.۰۰۰
 ۱۳ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیا ۶۰ گلسار فارس۴۱۹.۰۰۰
 ۱۴ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل پارمیس گلسار فارس۴۳۲.۰۰۰
 ۱۵ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیانتوس ۷۰ گلسار فارس۴۲۳.۰۰۰
 ۱۶ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیانتوس ۶۰ گلسار فارس۳۶۹.۰۰۰
 ۱۷ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل ماراتنا گلسار فارس۴۰۶.۰۰۰
 ۱۸ توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل وال هنگ آستر گلسار فارس-
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت فلاش تانک

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
درجه ۱
 ۱فلاش تانک طناب آبدیس/ مدل اریسآبدیس ۶۲.۰۰۰
 ۲فلاش تانک محک/ مدل ۸۲۰محک ۶۱.۰۰۰
 ۳فلاش تانک محک/ مدل ۸۱۵محک ۵۲.۰۰۰
۴فلاش تانک ایران/ مدل یاسفلاش تانک ایران ۶۶.۰۰۰
۵فلاش تانک ایران/ مدل آبشارفلاش تانک ایران ۶۲.۰۰۰
۶فلاش تانک ایران/ مدل صدففلاش تانک ایران ۵۶.۰۰۰
۷فلاش تانک ایران/ مدل پارسفلاش تانک ایران ۵۶.۰۰۰
۸فلاش تانک ایران/ مدل بارانفلاش تانک ایران ۵۳.۰۰۰
۹فلاش تانک ایران/ مدل اکوپارسفلاش تانک ایران ۴۷.۰۰۰
۱۰فلاش تانک ایران/ مدل ساحلفلاش تانک ایران ۴۲.۰۰۰
۱۱فلاش تانک ایران/ مدل گالوانیزهفلاش تانک ایران۰