قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت توالت فرنگی

تاریخ بروزرسانی : 1395/07/10
ردیفکد کالانام کالابرندقیمت (تومان)
درجه 1
قیمت (تومان)
درجه 2
 1 72 توالت فرنگی مروارید/ طرح پارمیدا (توربوجت)مروارید558.000
 270 توالت فرنگی مروارید/ طرح رومینا (توربوجت)مروارید492.000
 366 توالت فرنگی مروارید/ طرح تانیا (توربوجت)مروارید473.000
 469 توالت فرنگی مروارید/ طرح موندیال (واترجت)مروارید454.000
 567 توالت فرنگی مروارید/ طرح الگانت (واترجت)مروارید446.000
 663 توالت فرنگی مروارید/ طرح ورونا(توربوجت)مروارید440.000
 763 توالت فرنگی مروارید/ طرح ویستا (واترجت)مروارید429.000
 8 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هنگ ارینت گلسار فارس 623.000
 9 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل آستر گلسار فارس567.000
 10 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل لوسیا گلسار فارس550.000
 11 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیا 70 گلسار فارس516.000
 12 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل الیت گلسار فارس490.000
 13 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیا 60 گلسار فارس419.000
 14 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل پارمیس گلسار فارس432.000
 15 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیانتوس 70 گلسار فارس423.000
 16 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل هلیانتوس 60 گلسار فارس369.000
 17 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل ماراتنا گلسار فارس406.000
 18 توالت فرنگی گلسار فارس/ مدل وال هنگ آستر گلسار فارس-
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت فلاش تانک

تاریخ بروزرسانی : 1395/07/10
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
درجه 1
 1فلاش تانک طناب آبدیس/ مدل اریسآبدیس 62.000
 2فلاش تانک محک/ مدل 820محک 61.000
 3فلاش تانک محک/ مدل 815محک 52.000
4فلاش تانک ایران/ مدل یاسفلاش تانک ایران 66.000
5فلاش تانک ایران/ مدل آبشارفلاش تانک ایران 62.000
6فلاش تانک ایران/ مدل صدففلاش تانک ایران 56.000
7فلاش تانک ایران/ مدل پارسفلاش تانک ایران 56.000
8فلاش تانک ایران/ مدل بارانفلاش تانک ایران 53.000
9فلاش تانک ایران/ مدل اکوپارسفلاش تانک ایران 47.000
10فلاش تانک ایران/ مدل ساحلفلاش تانک ایران 42.000
11فلاش تانک ایران/ مدل گالوانیزهفلاش تانک ایران0