قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کلید

تاریخ بروزرسانی : 1394/04/21
ردیفنام کالامدلبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 1 کلید یک پل آسا دلند 200 2.450
 2 کلید یک پل رایان سفید دلند 200 2.250
 3 کلید یک پل رایان مشکی دلند 200 2.550
 4 کلید یک پل آریا (بارانی توکار) دلند 100 3.450
 5 کلید یک پل سیلور (بارانی روکار) دلند 100 2.400
 6 کلید یک پل نسترن (روکار) دلند 100 1.950
 7 کلید دو پل آسا دلند 200 2.550
 8 کلید دو پل رایان سفید دلند 200 2.350
 9 کلید دو پل رایان مشکی دلند 200 2.650
 10 کلید دو پل آریا (بارانی توکار) دلند 100 3.650
 11 کلید دو پل سیلور (بارانی روکار) دلند 100 2.510
 12 کلید دو پل نسترن (روکار) دلند 100 2.050
 13 کلید تبدیل آسا دلند 200 2.500
 14 کلید تبدیل رایان سفید دلند 200 2.300
 15 کلید تبدیل رایان مشکی دلند 200 2.600
 16 کلید تبدیل آریا (بارانی توکار) دلند 100 3.550
 17 کلید تبدیل سیلور (بارانی روکار) دلند 100 2.480
 18 کلید تبدیل نسترن (روکار) دلند 100 2.000
 19 شاسی زنگ آسا دلند 200 2.480
 20 شاسی زنگ رایان سفید دلند 200 2.280
 21 شاسی زنگ رایان مشکی دلند 200 2.580
 22 شاسی زنگ آریا (بارانی توکار) دلند 100 3.600
 23 شاسی زنگ سیلور (بارانی روکار) دلند 100 2.480
 24 شاسی زنگ نسترن (روکار) دلند 100 1.980
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پریز

تاریخ بروزرسانی : 1394/04/21
ردیفنام کالامدلبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 1 پریز برق محافظ دار آسادلند 200 2.250
 2 پریز برق محافظ دار رایان سفیددلند 200 2.050
 3 پریز برق محافظ دار رایان مشکیدلند 200 2.350
 4 سوکت تلفن آسادلند 200 2.550
 5 سوکت تلفن رایان سفیددلند 200 2.350
 6 سوکت تلفن رایان مشکیدلند 200 2.650
 7 فیش آنتن آسادلند 200 2.550
 8 فیش آنتن رایان سفیددلند 200 2.320
 9 فیش آنتن رایان مشکیدلند 200 2.620
 10 پریز محافظ دار آسادلند 100 2.700
 11 پریز محافظ دار رایان سفیددلند 100 2.500
 12 پریز محافظ دار رایان مشکیدلند 100 2.800
 13 پریز ارت با پایه چینی آسادلند 100 2.950
 14 پریز ارت با پایه چینی رایان سفیددلند 100 2.750
 15 پریز ارت با پایه چینی رایان مشکیدلند 100 3.050