قیمت سینی و لوله های فولادی

//قیمت سینی و لوله های فولادی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سینی برقی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
ردیفنام کالابرندواحدقیمت (تومان)
ورق ۷
قیمت (تومان)
ورق ۹
قیمت (تومان)
ورق ۱۰
قیمت (تومان)
ورق ۱۲.۵
قیمت (تومان)
ورق ۱۵
قیمت (تومان)
ساپورت
 ۱ سینی با کف ۵ سانتیمتر - مترطول ۲.۸۰۰ ۳.۸۰۰ ۴.۰۰۰ ۵.۰۰۰ ۶.۳۵۰ ۹۰۰
 ۲ سینی با کف ۱۰ سانتیمتر - مترطول ۳.۷۵۰ ۵.۰۵۰ ۵.۴۰۰ ۶.۷۰۰ ۸.۴۰۰ ۱.۱۰۰
 ۳ سینی با کف ۱۵ سانتیمتر - مترطول ۴.۶۵۰ ۶.۳۰۰ ۶.۷۰۰ ۸.۴۰۰ ۱۰.۵۰۰ ۱.۳۰۰
 ۴ سینی با کف ۲۰ سانتیمتر - مترطول ۵.۶۰۰ ۷.۶۰۰ ۸.۰۰۰ ۱۰.۰۰۰ ۱۲.۶۰۰ ۱.۵۰۰
 ۵ سینی با کف ۲۵ سانتیمتر - مترطول ۶.۵۰۰ ۸.۸۵۰ ۹.۴۰۰ ۱۱.۷۰۰ ۱۴.۷۰۰ ۱.۶۵۰
 ۶ سینی با کف ۳۰ سانتیمتر - مترطول ۷.۴۰۰ ۱۰.۱۰۰ ۱۰.۸۰۰ ۱۳.۳۰۰ ۱۶.۸۰۰ ۱.۸۰۰
 ۷ سینی با کف ۴۰ سانتیمتر - مترطول ۹.۳۵۰ ۱۲.۶۰۰ ۱۳.۴۰۰ ۱۶.۷۰۰ ۲۱.۰۰۰ ۳.۵۰۰
 ۸ سینی با کف ۵۰ سانتیمتر - مترطول - ۱۵.۲۰۰ ۱۶.۱۰۰ ۲۰.۰۰۰ ۲۵.۳۰۰ ۴.۵۰۰
 ۹ سینی با کف ۶۰ سانتیمتر - مترطول - ۱۷.۷۰۰ ۱۸.۸۰۰ ۲۳.۴۰۰ ۲۹.۵۰۰ -
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لوله های فولادی برق

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۲
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندواحدقیمت (تومان)
مشکی
قیمت (تومان)
سفید
قیمت (تومان)
گرم
 ۱ لوله نمره ۱۱ - PG11 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۱.۶۵۰ ۱.۷۰۰ ۳.۱۰۰
 ۲ لوله نمره ۱۳.۵ - PG13.5 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۱.۷۰۰ ۱.۸۰۰ ۳.۱۰۰
 ۳ لوله نمره ۱۶ - PG16 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۱.۹۰۰ ۱.۹۵۰ ۳.۴۵۰
 ۴ لوله نمره ۲۱ - PG21 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۲.۳۵۰ ۲.۴۵۰ ۴.۲۰۰
 ۵ لوله نمره ۲۹ - PG29 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۳.۵۰۰ ۳.۶۵۰ ۶.۲۰۰
 ۶ لوله نمره ۳۶ - PG36 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۴.۷۰۰ ۴.۹۰۰ ۸.۰۰۰
 ۷ لوله نمره ۴۸ - PG48 ورق ۹ میلیمتر ساوه مترطول ۶.۷۰۰ ۷.۰۰۰ ۱۱.۲۰۰
۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۷:۱۹:۰۵

ثبت ديدگاه

7 + شانزده =