لیست قیمت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کولرگازی و اسپلیت

تاریخ بروزرسانی : 1395/06/01
ردیفنام کالامدلظرفیت سرمایشی (BTU/hr)ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)قیمت (تومان)
1کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/12000ASGS12LECA12000120003.485.000
2کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/18000ASGS18LFCA18000180004.940.000
3کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/24000ASGS24LFCA24000240005.960.000
4کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/30000ASGS30LFCA30000300006.685.000
5کولر گازی سامسونگ - بتر(Better)/12000AR13KPSD12200128002.294.100
6کولر گازی سامسونگ - بتر(Better)/18000AR19KPSD18000190003.088.000
7کولر گازی سامسونگ- بتر(Better)/24000AR25KPSD24000240003.349.200
8کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/9000AR10KSS8530112602.265.100
9کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/12000AR13KSS11942136482.478.000
10کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/18000AR19KSS18086214993.407.400
11کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/24000AR25KSS23200240003.940.000
12اسپیلت ال جی (New Titan)/ 9000NB096TQ900093802.139.000
13اسپیلت ال جی (New Titan)/ 12000NB126TQ12300127002.464.000
14اسپیلت ال جی (New Titan)/ 18000NB186TQ18400193003.320.000
15اسپیلت ال جی (New Titan)/ 24000NB246TQ22000220004.575.000
16اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ 9000NV096TQ995398942.427.000
17اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ 12000NV126TQ12999136482.678.000
18اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ 18000NV186TQ18493229963.655.000
19اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ 24000NV246TQ23986242254.547.000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کولر آبی

  تاریخ بروزرسانی : 1395/06/01
ردیفبرندنام کالامدلهوادهی دور تندتوان ورودی(w)قیمت (تومان)
1آبسالکولر آبی آبسال/3000AC 31900200286.200
2آبسالکولر آبی آبسال/4000AC 403500530641.300
3آبسالکولر آبی آبسال/5500AC 553900690683.700
4آبسالکولر آبی آبسال/7000AC 704900890842.700
5آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/3900ACDC 392100260-
6آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/6000ACDC 6035004001.134.200
7آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/8000ACDC 8043005301.356.800
8انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ 3500EC 3.52500908.000
9انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ 5500EC 5.539001.175.000
10انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ 7500EC 7.549001.304.000
11انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ 18000EC 18106006.195.500
12انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ 25000EC 25140007.500.000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت داکت اسپلیت

  تاریخ بروزرسانی : 1394/07/11
ردیفنام کالامدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)
1داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 20
inverter grade A
1800020000
2داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 25
inverter grade A
2400026000
3داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 38M
inverter grade A
3600038000
4داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 38T
inverter grade A
3600038000
5داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 50
inverter grade A
4800058000
6داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 60
inverter grade A
5700065000
7داکت اسپلیت میدیاMDA5-24HW2400026000
8داکت اسپلیت میدیاMDA5-36HW3600040000
9داکت اسپلیت میدیاMDA5-48HW4800052000
10داکت اسپلیت میدیاMDA5-60HW6000065000
11داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-18HT31800018000
12داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-24HT32300024000
13داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-30HT328300-
14داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-36HT33450036000
15داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-48HT34800045000
16داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-60HT35500053500
17داکت اسپلیت تراستTMD-18CT318000-
18داکت اسپلیت تراستTMD-24CT324000-
19داکت اسپلیت تراستTMD-30CT330000-
20داکت اسپلیت تراستTMD-36CT336000-
21داکت اسپلیت تراستTMDH-48CT348000-
22داکت اسپلیت تراستTMDH-60CT360000-
23داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHF24LBTU7.10KW8.00KW
24داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA30LBTU8.50KW10.00KW
25داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA36LBTU9.40KW11.20KW
26داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA45LCTU12.50KW14.00KW
27داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHC54LCTU14.00KW16.00KW
28داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG25RLCY7.05KW7.85KW
29داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG30RCLY8.06KW9.5KW
30داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG36UUANY10.5KW12.7KW
31داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG45RLC3X12.7KW13.7KW
32داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG60RUAKZ17.0KW18.2KW
33داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG90TLC3Z25.4KW29.5KW
34داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-18UX4SKL1700019000
35داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-24UX4SLH2180024700
36داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-36UX4SMH3400039100
37داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-48UX4SHH4300051000
38داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-60UX4SHH5800070000
39داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H186HSS11800018000
40داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H246HSS02400024000
41داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H306GSS03000030000
42داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H366GSS03600036000
43داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H368GSS03600036000
44داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H428GSS04200042000
45داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H488RSS04800048000
46داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H608RSS06000060000
47داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترCB181800018000
48داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترCB242400024000
49داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB303000030000
50داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB363600036000
51داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB424200042000
52داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB484800048000
53داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB606000060000
54داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ3-UB363600036000
55داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ3-UB424200042000
56داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ3-UB484800048000
57داکت اسپلیت های Gem Cool1.5ton1800025000-36000
58داکت اسپلیت های Gem Cool2ton2400033000-48000
59داکت اسپلیت های Gem Cool2.5ton3000035000-50000
60داکت اسپلیت های Gem Cool3ton3600042000-60000
61داکت اسپلیت های Gem Cool4ton4800056000-80000
62داکت اسپلیت های Gem Cool5ton6000070000-100000
63داکت اسپلیت های Gem Cool6ton7200084000-120000
64داکت اسپلیت های LENNOX2ton2400033000-48000
65داکت اسپلیت های LENNOX2.5ton3000035000-50000
66داکت اسپلیت های LENNOX3ton3600042000-60000
67داکت اسپلیت های LENNOX4ton4800056000-80000
68داکت اسپلیت های LENNOX5ton6000070000-100000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت رادیاتور

  تاریخ بروزرسانی : 1395/09/06
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندقیمت (تومان)
1رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ترمو آکس 500ایران رادیاتور55000
2رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ترمو نو آکس 500ایران رادیاتور55000
3رادیاتور آلومینیومیرادیاتور اکو آکس 500ایران رادیاتور50000
4رادیاتور آلومینیومیرادیاتور کال آکس 500ایران رادیاتور70000
5رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ماکسی آکس 500ایران رادیاتور55000
6رادیاتور آلومینیومیرادیاتور سولار آکس 500ایران رادیاتور
7رادیاتور آلومینیومیرادیاتور Il Primo آکس 500بوتان70000
8رادیاتور آلومینیومی رادیاتور Elena آکس 500بوتان75000
9رادیاتور آلومینیومی رادیاتور Vittoria آکس 500بوتان71000
10رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 40 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه100000
11رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 60 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه150000
12رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 80 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه200000
13رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 100 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه250000
14رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 120 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه300000
15رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 140 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه350000
16رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 160 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه400000
17رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 180 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه450000
18رادیاتور پنلی کنارتفاع 55 طول 200 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه500000
19رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 40 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه115000
20رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 60 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه159000
21رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 80 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه212000
22رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 100 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه246000
23رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 120 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه295000
24رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 140 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه345000
25رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 160 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه395000
26رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 180 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه444000
27رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع 50 طول 200 سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه493000
28رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 50 سانتیمترترکیه152000
29رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 60 سانتیمترترکیه177000
30رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 70 سانتیمترترکیه203000
31رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 80 سانتیمترترکیه228000
32رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 90 سانتیمترترکیه254000
33رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 100 سانتیمترترکیه280000
34رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 110 سانتیمترترکیه308000
35رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 120 سانتیمترترکیه330000
36رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 130 سانتیمترترکیه359000
37رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 140 سانتیمترترکیه381000
38رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 150 سانتیمترترکیه408000
39رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 160 سانتیمترترکیه430000
40رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 170 سانتیمترترکیه456000
41رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 180 سانتیمترترکیه478000
42رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 190 سانتیمترترکیه503000
43رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 200 سانتیمترترکیه528000
44رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 210 سانتیمترترکیه556000
45رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 220 سانتیمترترکیه580000
46رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 230 سانتیمترترکیه603000
47رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع 60 طول 240 سانتیمترترکیه628000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی

  تاریخ بروزرسانی :1395/09/07
[table “equipment” not found /]