لیست قیمت تجهیزات سرمایشی و گرمایشی

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کولرگازی و اسپلیت

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
ردیفنام کالامدلظرفیت سرمایشی (BTU/hr)ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)قیمت (تومان)
۱کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۱۲۰۰۰ASGS12LECA۱۲۰۰۰۱۲۰۰۰۳.۴۸۵.۰۰۰
۲کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۱۸۰۰۰ASGS18LFCA۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰۴.۹۴۰.۰۰۰
۳کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۲۴۰۰۰ASGS24LFCA۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۵.۹۶۰.۰۰۰
۴کولر گازی کم مصرف اجنرال اینورتر/۳۰۰۰۰ASGS30LFCA۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰۶.۶۸۵.۰۰۰
۵کولر گازی سامسونگ - بتر(Better)/12000AR13KPSD۱۲۲۰۰۱۲۸۰۰۲.۲۹۴.۱۰۰
۶کولر گازی سامسونگ - بتر(Better)/18000AR19KPSD۱۸۰۰۰۱۹۰۰۰۳.۰۸۸.۰۰۰
۷کولر گازی سامسونگ- بتر(Better)/24000AR25KPSD۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰۳.۳۴۹.۲۰۰
۸کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۹۰۰۰AR10KSS۸۵۳۰۱۱۲۶۰۲.۲۶۵.۱۰۰
۹کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۱۲۰۰۰AR13KSS۱۱۹۴۲۱۳۶۴۸۲.۴۷۸.۰۰۰
۱۰کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۱۸۰۰۰AR19KSS۱۸۰۸۶۲۱۴۹۹۳.۴۰۷.۴۰۰
۱۱کولر گازی سامسونگ-(Good One) اینورتر/۲۴۰۰۰AR25KSS۲۳۲۰۰۲۴۰۰۰۳.۹۴۰.۰۰۰
۱۲اسپیلت ال جی (New Titan)/ 9000NB096TQ۹۰۰۰۹۳۸۰۲.۱۳۹.۰۰۰
۱۳اسپیلت ال جی (New Titan)/ 12000NB126TQ۱۲۳۰۰۱۲۷۰۰۲.۴۶۴.۰۰۰
۱۴اسپیلت ال جی (New Titan)/ 18000NB186TQ۱۸۴۰۰۱۹۳۰۰۳.۳۲۰.۰۰۰
۱۵اسپیلت ال جی (New Titan)/ 24000NB246TQ۲۲۰۰۰۲۲۰۰۰۴.۵۷۵.۰۰۰
۱۶اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۹۰۰۰NV096TQ۹۹۵۳۹۸۹۴۲.۴۲۷.۰۰۰
۱۷اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۱۲۰۰۰NV126TQ۱۲۹۹۹۱۳۶۴۸۲.۶۷۸.۰۰۰
۱۸اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۱۸۰۰۰NV186TQ۱۸۴۹۳۲۲۹۹۶۳.۶۵۵.۰۰۰
۱۹اسپیلت ال جی (Next One) اینورتر/ ۲۴۰۰۰NV246TQ۲۳۹۸۶۲۴۲۲۵۴.۵۴۷.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت کولر آبی

  تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
ردیفبرندنام کالامدلهوادهی دور تندتوان ورودی(w)قیمت (تومان)
۱آبسالکولر آبی آبسال/۳۰۰۰AC 31۹۰۰۲۰۰۲۸۶.۲۰۰
۲آبسالکولر آبی آبسال/۴۰۰۰AC 40۳۵۰۰۵۳۰۶۴۱.۳۰۰
۳آبسالکولر آبی آبسال/۵۵۰۰AC 55۳۹۰۰۶۹۰۶۸۳.۷۰۰
۴آبسالکولر آبی آبسال/۷۰۰۰AC 70۴۹۰۰۸۹۰۸۴۲.۷۰۰
۵آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/۳۹۰۰ACDC 39۲۱۰۰۲۶۰-
۶آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/۶۰۰۰ACDC 60۳۵۰۰۴۰۰۱.۱۳۴.۲۰۰
۷آبسالکولر آبی کم مصرف آبسال/۸۰۰۰ACDC 80۴۳۰۰۵۳۰۱.۳۵۶.۸۰۰
۸انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۳۵۰۰EC 3.5۲۵۰۰۹۰۸.۰۰۰
۹انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۵۵۰۰EC 5.5۳۹۰۰۱.۱۷۵.۰۰۰
۱۰انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۷۵۰۰EC 7.5۴۹۰۰۱.۳۰۴.۰۰۰
۱۱انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۱۸۰۰۰EC 18۱۰۶۰۰۶.۱۹۵.۵۰۰
۱۲انرژیکولر آبی سلولزی انرژی/ ۲۵۰۰۰EC 25۱۴۰۰۰۷.۵۰۰.۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت داکت اسپلیت

  تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
ردیفنام کالامدلحداکثر ظرفیت سرمایشی (BTU/hr)حداکثر ظرفیت گرمایشی (BTU/hr)
۱داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 20
inverter grade A
۱۸۰۰۰۲۰۰۰۰
۲داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 25
inverter grade A
۲۴۰۰۰۲۶۰۰۰
۳داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 38M
inverter grade A
۳۶۰۰۰۳۸۰۰۰
۴داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 38T
inverter grade A
۳۶۰۰۰۳۸۰۰۰
۵داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 50
inverter grade A
۴۸۰۰۰۵۸۰۰۰
۶داکت اسپلیت اینورتر آکرونیCANALIZ 60
inverter grade A
۵۷۰۰۰۶۵۰۰۰
۷داکت اسپلیت میدیاMDA5-24HW۲۴۰۰۰۲۶۰۰۰
۸داکت اسپلیت میدیاMDA5-36HW۳۶۰۰۰۴۰۰۰۰
۹داکت اسپلیت میدیاMDA5-48HW۴۸۰۰۰۵۲۰۰۰
۱۰داکت اسپلیت میدیاMDA5-60HW۶۰۰۰۰۶۵۰۰۰
۱۱داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-18HT3۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰
۱۲داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-24HT3۲۳۰۰۰۲۴۰۰۰
۱۳داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-30HT3۲۸۳۰۰-
۱۴داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-36HT3۳۴۵۰۰۳۶۰۰۰
۱۵داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-48HT3۴۸۰۰۰۴۵۰۰۰
۱۶داکت اسپلیت حاره ای مدیاMD-60HT3۵۵۰۰۰۵۳۵۰۰
۱۷داکت اسپلیت تراستTMD-18CT3۱۸۰۰۰-
۱۸داکت اسپلیت تراستTMD-24CT3۲۴۰۰۰-
۱۹داکت اسپلیت تراستTMD-30CT3۳۰۰۰۰-
۲۰داکت اسپلیت تراستTMD-36CT3۳۶۰۰۰-
۲۱داکت اسپلیت تراستTMDH-48CT3۴۸۰۰۰-
۲۲داکت اسپلیت تراستTMDH-60CT3۶۰۰۰۰-
۲۳داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHF24LBTU۷.۱۰KW۸.۰۰KW
۲۴داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA30LBTU۸.۵۰KW۱۰.۰۰KW
۲۵داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA36LBTU۹.۴۰KW۱۱.۲۰KW
۲۶داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHA45LCTU۱۲.۵۰KW۱۴.۰۰KW
۲۷داکت اسپیلت کانالی اینورتر اجنرالARHC54LCTU۱۴.۰۰KW۱۶.۰۰KW
۲۸داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG25RLCY۷.۰۵KW۷.۸۵KW
۲۹داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG30RCLY۸.۰۶KW۹.۵KW
۳۰داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG36UUANY۱۰.۵KW۱۲.۷KW
۳۱داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG45RLC3X۱۲.۷KW۱۳.۷KW
۳۲داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG60RUAKZ۱۷.۰KW۱۸.۲KW
۳۳داکت اسپلیت کانالی اجنرالARG90TLC3Z۲۵.۴KW۲۹.۵KW
۳۴داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-18UX4SKL۱۷۰۰۰۱۹۰۰۰
۳۵داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-24UX4SLH۲۱۸۰۰۲۴۷۰۰
۳۶داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-36UX4SMH۳۴۰۰۰۳۹۱۰۰
۳۷داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-48UX4SHH۴۳۰۰۰۵۱۰۰۰
۳۸داکت اسپلیت کانالی هایسنس اینورتر سقفیAUD-60UX4SHH۵۸۰۰۰۷۰۰۰۰
۳۹داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H186HSS1۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰
۴۰داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H246HSS0۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰
۴۱داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H306GSS0۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰
۴۲داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H366GSS0۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۴۳داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H368GSS0۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۴۴داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H428GSS0۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰
۴۵داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H488RSS0۴۸۰۰۰۴۸۰۰۰
۴۶داکت اسپلیت سقفی ال جیTB-H608RSS0۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
۴۷داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترCB18۱۸۰۰۰۱۸۰۰۰
۴۸داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترCB24۲۴۰۰۰۲۴۰۰۰
۴۹داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB30۳۰۰۰۰۳۰۰۰۰
۵۰داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB36۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۵۱داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB42۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰
۵۲داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB48۴۸۰۰۰۴۸۰۰۰
۵۳داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترUB60۶۰۰۰۰۶۰۰۰۰
۵۴داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ۳-UB36۳۶۰۰۰۳۶۰۰۰
۵۵داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ۳-UB42۴۲۰۰۰۴۲۰۰۰
۵۶داکت اسپلیت ال جی سقفی اینورترØ۳-UB48۴۸۰۰۰۴۸۰۰۰
۵۷داکت اسپلیت های Gem Cool۱.۵ton۱۸۰۰۰۲۵۰۰۰-۳۶۰۰۰
۵۸داکت اسپلیت های Gem Cool۲ton۲۴۰۰۰۳۳۰۰۰-۴۸۰۰۰
۵۹داکت اسپلیت های Gem Cool۲.۵ton۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰-۵۰۰۰۰
۶۰داکت اسپلیت های Gem Cool۳ton۳۶۰۰۰۴۲۰۰۰-۶۰۰۰۰
۶۱داکت اسپلیت های Gem Cool۴ton۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰-۸۰۰۰۰
۶۲داکت اسپلیت های Gem Cool۵ton۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
۶۳داکت اسپلیت های Gem Cool۶ton۷۲۰۰۰۸۴۰۰۰-۱۲۰۰۰۰
۶۴داکت اسپلیت های LENNOX۲ton۲۴۰۰۰۳۳۰۰۰-۴۸۰۰۰
۶۵داکت اسپلیت های LENNOX۲.۵ton۳۰۰۰۰۳۵۰۰۰-۵۰۰۰۰
۶۶داکت اسپلیت های LENNOX۳ton۳۶۰۰۰۴۲۰۰۰-۶۰۰۰۰
۶۷داکت اسپلیت های LENNOX۴ton۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰-۸۰۰۰۰
۶۸داکت اسپلیت های LENNOX۵ton۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت رادیاتور

  تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
ردیفنام کالاتوضیحاتبرندقیمت (تومان)
۱رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ترمو آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۵۰۰۰
۲رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ترمو نو آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۵۰۰۰
۳رادیاتور آلومینیومیرادیاتور اکو آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۰۰۰۰
۴رادیاتور آلومینیومیرادیاتور کال آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۷۰۰۰۰
۵رادیاتور آلومینیومیرادیاتور ماکسی آکس ۵۰۰ایران رادیاتور۵۵۰۰۰
۶رادیاتور آلومینیومیرادیاتور سولار آکس ۵۰۰ایران رادیاتور
۷رادیاتور آلومینیومیرادیاتور Il Primo آکس ۵۰۰بوتان۷۰۰۰۰
۸رادیاتور آلومینیومی رادیاتور Elena آکس ۵۰۰بوتان۷۵۰۰۰
۹رادیاتور آلومینیومی رادیاتور Vittoria آکس ۵۰۰بوتان۷۱۰۰۰
۱۰رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۰۰۰۰۰
۱۱رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۵۰۰۰۰
۱۲رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۰۰۰۰۰
۱۳رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۵۰۰۰۰
۱۴رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۲۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۰۰۰۰۰
۱۵رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۵۰۰۰۰
۱۶رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۰۰۰۰۰
۱۷رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۱۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۵۰۰۰۰
۱۸رادیاتور پنلی کنارتفاع ۵۵ طول ۲۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۵۰۰۰۰۰
۱۹رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۱۵۰۰۰
۲۰رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۱۵۹۰۰۰
۲۱رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۱۲۰۰۰
۲۲رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۴۶۰۰۰
۲۳رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۲۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۲۹۵۰۰۰
۲۴رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۴۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۴۵۰۰۰
۲۵رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۶۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۳۹۵۰۰۰
۲۶رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۱۸۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۴۴۰۰۰
۲۷رادیاتور پنلی ایرتورپنارتفاع ۵۰ طول ۲۰۰ سانتیمترمحصول مشترک ایران و ترکیه۴۹۳۰۰۰
۲۸رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۵۰ سانتیمترترکیه۱۵۲۰۰۰
۲۹رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۶۰ سانتیمترترکیه۱۷۷۰۰۰
۳۰رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۷۰ سانتیمترترکیه۲۰۳۰۰۰
۳۱رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۸۰ سانتیمترترکیه۲۲۸۰۰۰
۳۲رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۹۰ سانتیمترترکیه۲۵۴۰۰۰
۳۳رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۰۰ سانتیمترترکیه۲۸۰۰۰۰
۳۴رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۱۰ سانتیمترترکیه۳۰۸۰۰۰
۳۵رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۲۰ سانتیمترترکیه۳۳۰۰۰۰
۳۶رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۳۰ سانتیمترترکیه۳۵۹۰۰۰
۳۷رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۴۰ سانتیمترترکیه۳۸۱۰۰۰
۳۸رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۵۰ سانتیمترترکیه۴۰۸۰۰۰
۳۹رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۶۰ سانتیمترترکیه۴۳۰۰۰۰
۴۰رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۷۰ سانتیمترترکیه۴۵۶۰۰۰
۴۱رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۸۰ سانتیمترترکیه۴۷۸۰۰۰
۴۲رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۱۹۰ سانتیمترترکیه۵۰۳۰۰۰
۴۳رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۰۰ سانتیمترترکیه۵۲۸۰۰۰
۴۴رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۱۰ سانتیمترترکیه۵۵۶۰۰۰
۴۵رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۲۰ سانتیمترترکیه۵۸۰۰۰۰
۴۶رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۳۰ سانتیمترترکیه۶۰۳۰۰۰
۴۷رادیاتور پنلی بای وارم Bywarmارتفاع ۶۰ طول ۲۴۰ سانتیمترترکیه۶۲۸۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت پکیج دیواری و زمینی

  تاریخ بروزرسانی :۱۳۹۵/۰۹/۰۷
[table “equipment” not found /]