قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت بتن آماده

تاریخ بروزرسانی : 1398/10

ردیفنام کالارده بتنعیار سیمان
(Kg/M3)
مقاومت فشاری بتن
(kg/cm2)
واحدقیمت (تومان)
1بتن آمادهC2025020مترمکعب227000
2بتن آمادهC2530025مترمکعب239000
3بتن آمادهC3035030مترمکعب251000
4بتن آمادهC3540035مترمکعب263000
5بتن آمادهC4045040مترمکعب275000
6بتن آمادهC4550045مترمکعب287000
7بتن آمادهC5055050مترمکعب299000

توضیحات :

 – حداقل کرایه حمل میکسر 9متر از قرار متری 20.000 تومان می باشد.

– حداقل محاسبه پمپاژ پمپ زمینی برای فونداسیون، سقف، مگر، 40 متر از قرار متری 10.000 تومان می باشد.

– حداقل محاسبه پمپاژ پمپ زمینی برای دیوار برشی، دیوار حائل 40 متر از قرار متری 10.000 تومان می باشد.

– حداقل پمپاژ پمپ دکل 42 متری برای فونداسیون، سقف، دیوار و ستون، 60 مترمکعب از قرار متری . . . . . . می باشد.

– هزینه پمپ دکل به ازای زدن هر جک اضافه (جابه جایی)  . . . . . . . . . می باشد.

– قیمت بتن براساس حداکثر طول لوله کشی 60 متر با 3 مفصل زانو 90 درجه می باشد که به صورت +15 متر لوله عمودی رو به بالا، 45 متر لوله کشی افقی می باشد و در صورتی که لوله کشی عمودی به سمت پایین (داخل گود) باشد تا 30- متر مجاز می باشد. در غیر اینصورت چنانچه طول لوله کشی بیش از 60 متر باشد و تعداد مفصل بیش از 3 عدد باشد به صورت زیر محاسبه می شود.

– به ازای هر 3 متر لوله کشی عمودی 100 تومان به قیمت پمپاژ اضافه می گردد و به ازای هر 3 متر لوله کشی افقی 500 تومان به قیمت پمپاژ اضافه می گردد.

– افزایش هر زانو 90 درجه معادل 3 متر لوله کشی عمودی محاسبه می گردد.

– در فصول سرد سال به ازای هر متر مکعب بتن با آب گرم از قرار هر متر مکعب ………… تومان به قیمت بتن، علاوه بر قیمت بتن، اضافه خواهد شد.

– در فصول گرم سال با توجه به دمای محیط و به جهت پایین آوردن دمای بتن، به ازای هر قالب یخ مصرفی، از قرار هر قالب ……… تومان به قیمت بتن اضافه خواهد شد.