لیست قیمت دیگ

دیگ چدنی، دیگ بخار

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت دیگ
لیست قیمت دیگ

لیست قیمت دیگ

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۰۲

ردیفعکسنام کالاقیمت (تومان)
۱دیگدیگ چدنی توربو ۱۲ پره شوفاژکار۱۹۶۰۰۰۰۰
۲دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر ۱۰-۴۰۰۱۱۲۰۰۰۰۰
۳دیگدیگ چدنی سوپر ۳۰۰ شوفاژکار ۶ پره۳۶۰۰۰۰۰
۴دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر ۸-۴۰۰۹۱۰۰۰۰۰
۵دیگدیگ چدنی شوفاژکار سولار ۷-۳۰۰۴۶۰۰۰۰۰
۶دیگدیگ چدنی شوفاژکار سولار ۷-۴۰۰۶۷۰۰۰۰۰
۷دیگدیگ چدنی توربو ۱۰ پره شوفاژکار۱۶۶۰۰۰۰۰
۸دیگدیگ چدنی توربو ۹ پره شوفاژکار۱۵۰۰۰۰۰۰
۹دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت ۱۷-۱۳۰۰۶۱۵۰۰۰۰۰
۱۰دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت ۱۸-۱۳۰۰۶۵۰۰۰۰۰۰
۱۱دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت ۱۹-۱۳۰۰۶۳۰۰۰۰۰۰
۱۲دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۷-۱۳۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰
۱۳دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۸-۱۳۰۰۳۳۰۰۰۰۰۰
۱۴دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۹-۱۳۰۰۳۷۰۰۰۰۰۰
۱۵دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۰-۱۳۰۰۴۱۰۰۰۰۰۰
۱۶دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۱-۱۳۰۰۴۵۰۰۰۰۰۰
۱۷دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۲-۱۳۰۰۴۹۰۰۰۰۰۰
۱۸دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۳-۱۳۰۰۵۳۰۰۰۰۰۰
۱۹دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۴-۱۳۰۰۵۷۰۰۰۰۰۰
۲۰دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۵-۱۳۰۰۶۱۰۰۰۰۰۰
۲۱دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۶-۱۳۰۰۶۴۰۰۰۰۰۰
۲۲دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۷-۱۳۰۰۶۸۰۰۰۰۰۰
۲۳دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار ۱۸-۱۳۰۰۷۲۰۰۰۰۰۰
۲۴دیگدیگ چدنی توربو ۱۱ پره شوفاژکار۱۸۰۰۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.