لیست قیمت دیگ

دیگ چدنی، دیگ بخار

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت دیگ
لیست قیمت دیگ

لیست قیمت دیگ

تاریخ بروزرسانی : 1398/02

ردیفعکسنام کالاقیمت (تومان)
1دیگدیگ چدنی توربو 12 پره شوفاژکار19600000
2دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 10-40011200000
3دیگدیگ چدنی سوپر 300 شوفاژکار 6 پره3600000
4دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 8-4009100000
5دیگدیگ چدنی شوفاژکار سولار 7-3004600000
6دیگدیگ چدنی شوفاژکار سولار 7-4006700000
7دیگدیگ چدنی توربو 10 پره شوفاژکار16600000
8دیگدیگ چدنی توربو 9 پره شوفاژکار15000000
9دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 17-130061500000
10دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 18-130065000000
11دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر هیت 19-130063000000
12دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 7-130030000000
13دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 8-130033000000
14دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 9-130037000000
15دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 10-130041000000
16دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 11-130045000000
17دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 12-130049000000
18دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 13-130053000000
19دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 14-130057000000
20دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 15-130061000000
21دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 16-130064000000
22دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 17-130068000000
23دیگدیگ چدنی شوفاژکار مدل استار 18-130072000000
24دیگدیگ چدنی توربو 11 پره شوفاژکار18000000

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.