لیست قیمت یونولیت / فوم / پلاستوفوم

خرید آنلاین فوم ورقه ای
خرید آنلاین فوم سقفی تیرچه
خرید آنلاین فوم سقفی کرومیت

درخواست آنلاین مصالح

قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت فوم ها و بلوک های سقفی

تاریخ بروزرسانی : 1398/09

خرید آنلاین فوم سقفی تیرچه     خرید آنلاین فوم سقفی کرومیت

ردیفنام کالاابعادوزن (گرم)دانسیتهتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
1فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2511506،5کند سوز - تیرچه بلوک عدد25000
2فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2010006،5کند سوز - تیرچه بلوکعدد21000
3فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 258006،5کند سوز - تیرچه کرومیتعدد17000
4فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 206506،5کند سوز - تیرچه کرومیتعدد15000
5فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2512507کند سوز - تیرچه بلوکعدد27000
6فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2011007کند سوز - تیرچه بلوک عدد22000
7یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 259007کند سوز - تیرچه کرومیت عدد19000
8یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 207507کند سوز - تیرچه کرومیت عدد16000
9فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2514007کند سوز - تیرچه بلوک عدد29000
10فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2012007کند سوز - تیرچه بلوک عدد24000
11یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 2510007کند سوز - تیرچه کرومیت عدد20000
12یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 208007کند سوز -تیرچه کرومیت عدد18000
13یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2515007.5کند سوز - تیرچه بلوک عدد30000
14یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2012007.5کند سوز - تیرچه بلوک عدد25000
15یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 2517.5کند سوز - تیرچه کرومیت عدد21500
16یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 208507.5کند سوز - تیرچه کرومیت عدد19000
17فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2516508.5کند سوز - تیرچه بلوک عدد34000
18فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2013008.5کند سوز - تیرچه بلوک عدد27000
19یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 2511508.5کند سوز - تیرچه کرومیت عدد25000
20یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 209508.5کند سوز -تیرچه کرومیت عدد21000
21فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2518009کند سوز - تیرچه بلوک عدد36500
22فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 2014009کند سوز - تیرچه بلوک عدد30000
23یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 2512009کند سوز -تیرچه کرومیت عدد29000
24یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 2010009کند سوز - تیرچه کرومیت عدد26500
25فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 25200010کند سوز - تیرچه بلوک عدد39500
26فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 201600010کند سوز - تیرچه بلوک عدد32000
27یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 25130010کند سوز - تیرچه کرومیت عدد31000
28یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 20110010کند سوز - تیرچه کرومیت عدد29000
29فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 25250012استاندارد - کند سوز - تیرچه بلوک عدد55000
30فوم سقفی (بلوک پلاستوفوم)200 × 50 × 20210012استاندارد - کند سوز - تیرچه بلوک عدد46000
31یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 25180012استاندارد - کند سوز - تیرچه کرومیت عدد39000
32یونولیت سقفی (بلوک پلاستوفوم)100 × 66 × 20150012استاندارد - کند سوز - تیرچه کرومیت عدد31500

قیمت فوم ورقه ای
قیمت فوم ورقه ای

لیست قیمت فوم های ورقه ای

تاریخ بروزرسانی : 1398/09
خرید آنلاین فوم ورقه ای

ردیفنام کالاابعاد (cm)وزن (گرم)تراکمتوضیحاتواحدقیمت (تومان)
1فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 7کندسوزورق2800
2فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 7.5کندسوزورق3000
3فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 9کندسوزورق3600
4فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 10کندسوزورق4000
5فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 12کندسوزورق4750
6فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 15کندسوزورق5800
7فوم ورقه ای (پلاستوفوم)200 × 100 × 1 -دانسیته 20کندسوزورق7900

قیمت فوم پلی اتلین
قیمت فوم پلی اتلین

لیست قیمت فوم پلی اتیلن

تاریخ بروزرسانی : 1398/06

ردیفنام محصولدانسیته
(تراکم فوم در هر مترمربع)
ابعاد
(متر)
واحدقیمت
(تومان)
1فوم پلی اتیلن 1 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب300 مترمربع (عرض 1 متر * طول 300 متر)مترمربع800
2فوم پلی اتیلن 2 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 150 مترمربع (عرض 1 متر * طول 150 متر)مترمربع1000
3فوم پلی اتیلن 3 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 100 مترمربع (عرض 1 متر * طول 100 متر)مترمربع1500
4فوم پلی اتیلن 4 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب80 مترمربع (عرض 1 متر * طول 80 متر)مترمربع1600
5فوم پلی اتیلن 5 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع2000
6فوم پلی اتیلن 6 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع3000
7فوم پلی اتیلن 8 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع3500
8فوم پلی اتیلن 10 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع4000
9فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع6000
10فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع4000
11فوم پلی اتیلن 12 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع6000
12فوم پلی اتیلن 15 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع7000
13فوم پلی اتیلن 20 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب 50 مترمربع (عرض 1 متر * طول 50 متر)مترمربع8000
14فوم پلی اتیلن 25 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر)مترمربع10000
15فوم پلی اتیلن 30 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر)مترمربع12500
16فوم پلی اتیلن 35 میل رولی بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب25 مترمربع (عرض 1 متر * طول 25 متر)مترمربع14500
17فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب2*1برگ33000
18فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب2*1برگ41000
19فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب2*1برگ49500
20فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب2*1برگ57000
21فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب2*1برگ66000
22فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای بین 20 تا 30 کیلوگرم برمتر مکعب2*1برگ88000

قیمت پلاستوفوم
قیمت پلاستوفوم

لیست قیمت 3D پنل

تاریخ بروزرسانی : 1398/09

ردیفنام کالاسایز فوممشچشمهدانسیتهواحدقیمت
(تومان)
1 دیواری 3دی پنل (3D Panel)62.38 * 88 متر مربع29000
2 دیواری 3دی پنل (3D Panel)102.38 * 88 متر مربع35000
3 دیواری 3دی پنل (3D Panel)62.58 * 88 متر مربع31500
4 دیواری 3دی پنل (3D Panel)102.58 * 88 متر مربع38000
5 دیواری 3دی پنل (3D Panel)62.58 * 810 متر مربع33500
6 دیواری 3دی پنل (3D Panel)102.38 * 810 متر مربع40000
7 دیواری 3دی پنل (3D Panel)62.35 * 58 متر مربع36000
8 دیواری 3دی پنل (3D Panel)102.55 * 58 متر مربع44000
9 دیواری 3دی پنل (3D Panel)62.58 * 812 متر مربع43000
10 دیواری 3دی پنل (3D Panel) استاندارد102.38 * 812 متر مربع45000
11 دیواری 3دی پنل (3D Panel) استاندارد153.58 * 812 متر مربع79000
12 دیواری 3دی پنل (3D Panel) استاندارد62.58 * 812 متر مربع36500
13 دیواری 3دی پنل (3D Panel) استاندارد102.58 * 812 متر مربع48500
14مش مفتولی-2.58 * 8-کیلوگرم7500
15مش مفتولی-2.35 * 5-کیلوگرم7600
16سیم شاخه-تا 2.2--کیلوگرم7500
17سیم کلاف-تا 2.2--کیلوگرم7000

مشخصات فنی انواع یونولیت و پلاستوفوم

پلاستوفوم یا یونولیت از ریختن مواد پلی استایرن داخل قالب ها و منبسط شدن آنها بدست می آید، پلاستوفوم در مقابل حرارت و صدا عایق بسیار خوبی است. پلی استایرن نوعی پلیمر سفید است که از فرآیندهای پتروشیمی تهیه می شود و با اینکه چگالی وزنی بسیار کمی دارد، در مقابل حرارت، صدا و رطوبت بسیار مقاوم است. پلاستوفوم «پلی استایرن» مدت هاست که به دلیل سبکی و کم هزینه بودن برای ساختمان سازی در کشور مورد استقبال انبوه سازان و بسازبفروش ها قرارگرفته است.

پلاستوفوم چیست ؟

یونولیت

یونولیت Styrofoam در ایران بنام پلاستوفوم، یونولیت و آکاسیف شناخته می‌شود که نام اصلی آن پلی‌استیرن انبساطی  یا EPS است. در بسیاری از کشورهای آمریکا شمالی این محصول با نام استایروفوم (Styrofoam) شناخته می‌شود. یونولیت ماده ای سبک و متخلخل و معمولاً سفید که در بسته بندی و عایق کاری کاربرد دارد در بعضی مواقع به آن فیبر سفید نیز می گویند. اما در حقیقت یونولیت نوعی پلیمر سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا و دما است که از فرایندهای پتروشیمی تهیه می‌شود.

یونولیت چیست؟

بلوک پلاستوفوم

بلوک های سقفی پلاستوفوم بهترین جایگزین برای بلوک های سیمانی و سفالی مرسوم در ساختمان سازی می باشند. این بلوک های سقفی یونولیتی با توجه به کاهش وزن مرده ساختمان ها اثرات مخرب زلزله به سازه ها را کاهش داده و از طرف دیگر به دلیل عایق بودن از اتلاف انرژی جلوگیری می نمایند..

بلوک پلاستوفوم چیست ؟

تری دی پنل

تری دی پانل یک دیوار پیش ساخته است که از دو قسمت هسته عایق پلی استایرن نسوز (یونولیت) و شبکه های پیش جوش فولادی (مش) تشکیل شده است که بوسیله مفتولهای فلزی به صورت خرپا به یکدیگر متصل می باشد که با نصب و بتن پاشی روی آن از تلفیق دو شبکه فولادی و بتن، سازه بسیار مقاوم و محکمی بدست می آید. وجود لایه پلی استایرن در اعضای پانلی به کار رفته باعث کاهش وزن قطعات دیوار و سقف شده و علاوه بر حمل آسانتر، مجموع از وزن سازه نیز میکاهد.

پنل تری دی (۳d) چیست ؟

ورق فوم یا یونولیت

 یونولیت در واقع پلیمرسفید رنگ می‌باشد‌ که از فرایندهای پتروشیمی تهیه می‌شود و عایق صدا و رطوبت و دما می‌باشد. یونولیت را پس از طی شدن فرایند ساخت به ورقه‌ای با ابعاد مختلف برش می‌دهند که اصطلاحا  به آن فرایند ورق یونولیت گفته می‌شود.ورق‌های یونولیت در موارد مختلفی کاربرد دارند که از مهمترین آنها می‌توان به عایق کاری ساختمان‌ها و صنایع مختلف، سقف و کف ساختمان، ساخت سردخانه، بسته بندی کالاها و… اشاره داشت. برای برش دادن یونولیت به طور معمول از سیم داغ استفاده می‌شود اما استفاده از سی ان سی  (CNC) نیز برای برش یونولیت رایج است.

ورق فوم یا یونولیت چیست؟