لیست قیمت لوله و اتصالات

 • انواع لوله

  لوله بدون درز (مانسمان)، لوله سیاه درزدار، لوله گالوانیزه سبک و سنگین، لوله سوپرپایپ، لوله نیوپایپ، لوله پوش فیت، لوله پلیکا

 • انواع اتصالات لوله

  پیچ، مهره، بست، واشر، بست کرپی، بست سقفی، زانو، سه راه تبدیل، تبدیل درزدار، سردنده، کپ

 • انواع عایق لوله

  عایق لوله الاستومریک، عایق رولی الاستومریک، نوار چسب، عایق لوله

 • سایر

  هیدرانت، نازل شیردار، شیرفلکه آتش نشانی، کوپلینگ، جعبه آتش نشانی، شیلنگ پیسوار، شیلنگ فن کوئل، گیج فشار خشک و روغنی، شیر سماوری، ترمومتر، واشر نسوز، واشر لاستیکی، پیچ گالوانیزه، رول بولت، پیچ متری گالوانیزه، نوار خطی، نوار پرایمر، نوار سرجوش، پرایمر، الکترود، خمیر لوله کشی، کنف لوله کشی، چسب پولیکا، نوار تفلن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لوله

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
۱لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.5mm-Weight:7Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱/۲۱۴۷۰۰۰۰
۲لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.5mm-Weight:8.5Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۳/۴۱۶۸۰۰۰۰
۳لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.7mm-Weight:12.5Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۲۶۰۴۰۰۰
۴لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.8mm-Weight:15Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۴۲۵۴۱۰۰۰
۵لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.8mm-Weight:18Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۲۳۴۶۵۰۰۰
۶لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:3mm-Weight:25Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۴۲۵۲۵۰۰
۷لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:3.2mm-Weight:37Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۲.۱/۲۴۴۶۲۵۰۰
۸لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:3.5mm-Weight:44Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۶۷۷۲۵۰۰
۹لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:4mm-Weight:66Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۹۶۰۷۵۰۰
۱۰لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:5mm-Weight:100Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۱۵۱۲۰۰۰۰
۱۱لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:6mm-Weight:135Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۱۵۳۳۰۰۰۰
۱۲لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:6.35mm-Weight:195Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۲۴۹۹۰۰۰۰
۱۳لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:6.35 mm-Weight:245Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱۰۳۲۶۷۰۷۵۰
۱۴لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:6.35 mm-Weight:295Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱۲۳۹۵۲۷۲۵۰
۱۵لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:6.35 mm-Weight:400Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱۴۵۳۳۴۰۰۰۰
۱۶لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:7.9 mm-Weight:460Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱۶۶۱۳۴۱۰۰۰
۱۷لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱/۲۴۵۱۵۰۰
۱۸لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:2.5mm Weight:9.8Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۳/۴۵۷۷۵۰۰
۱۹لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3mm Weight:14.7Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۸۴۰۰۰۰
۲۰لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3mm Weight:18.6Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۴۱۰۸۱۵۰۰
۲۱لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3mm Weight:21.3Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۲۱۲۳۹۰۰۰
۲۲لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3.5mm Weight:31Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۱۸۲۷۰۰۰
۲۳لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4mm Weight:42.9Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۲.۱/۲۲۶۳۵۵۰۰
۲۴لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:52.3Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۳۰۴۵۰۰۰
۲۵لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:67.2Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۳۹۶۹۰۰۰
۲۶لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:83Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۵۱۴۵۰۰۰
۲۷لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:98.9Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۶۰۳۷۵۰۰
۲۸لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:129Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۹۱۳۵۰۰۰
۲۹لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2mm Weight:6Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱/۲
۳۰لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2mm Weight:8Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۳/۴۷۳۵۰۰۰
۳۱لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.5mm Weight:12.2Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۱۱۵۵۰۰۰
۳۲لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.5mm Weight:15Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۴
۳۳لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.5mm Weight:18Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۲۱۴۷۰۰۰۰
۳۴لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.8mm Weight:24.8Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر
۳۵لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:3mm Weight:32Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۲.۱/۲
۳۶لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:3mm Weight:39Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر
۳۷لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:3mm Weight:50Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر
۳۸لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱/۲۶۳۰۰۰۰
۳۹لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:2.5mm Weight:9.5Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۳/۴
۴۰لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:14.5Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۱۴۲۰۰۰۰
۴۱لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:18.5Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۴
۴۲لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:20Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۱.۱/۲۱۸۹۰۰۰۰
۴۳لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:26.6Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر
۴۴لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4mm Weight:44Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر"۲.۱/۲۴۵۱۵۰۰۰
۴۵لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4mm Weight:52.2Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۴۷۳۰۰۰۰
۴۶لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4mm Weight:67.2Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر۵۸۳۰۰۰۰
۴۷لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4.85mm Weight:100Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر
۴۸لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4.85mm Weight:120Kg tolerance:±۵%شاخه ۶ متر
۴۹لوله +۲ سوپرپایپکلاف ۲۰۰ متریمتر۱۶۸۱۲۰۵
۵۰لوله +۲ سوپرپایپکلاف ۱۵۰ متریمتر۲۰۱۲۴۱۵۱
۵۱لوله +۲ سوپرپایپکلاف ۱۰۰ متریمتر۲۵۱۸۹۵۵۱
۵۲لوله +۲ سوپرپایپکلاف ۵۰ متریمتر۳۲۲۹۵۶۰۸
۵۳لوله سوپرپایپمتر۴۰۱۳۴۴۵۱۵
۵۴لوله سوپرپایپمتر۵۰۱۷۸۸۷۹۹
۵۵لوله سوپرپایپمتر۶۳۲۲۷۶۵۷۴
۵۶لوله سوپرپایپمتر۷۵۴۰۵۷۳۰۷
۵۷لوله سوپرپایپمتر۹۰۵۵۴۴۲۸۵
۵۸لوله سوپرپایپمتر۱۱۰۷۰۸۶۸۵۳
۵۹لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر۱۶۸۱۲۰۵
۶۰لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر۲۰۱۲۴۱۵۱
۶۱لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر۲۵۱۸۹۵۵۱
۶۲لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر۳۲۲۹۵۶۰۸
۶۳لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر۱۶۵۵۱۵۴
۶۴لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر۲۰۸۶۱۱۰
۶۵لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر۲۵۱۳۳۸۳۰
۶۶لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر۳۲۲۰۳۸۳۰
۶۷لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۱۶۵۲۲۵۰
۶۸لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۲۰۸۳۵۱۰
۶۹لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۲۵۱۴۵۸۰۰
۷۰لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۳۲۲۱۱۲۸۰
۷۱لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۴۰۶۴۶۲۵۰
۷۲لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۵۰۷۸۴۵۹۰
۷۳لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر۶۳۹۹۰۱۵۰
۷۴لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر۱۶۵۲۲۵۰
۷۵لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر۲۰۸۳۵۱۰
۷۶لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر۲۵۱۴۵۸۰۰
۷۷لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر۳۲۲۱۱۲۸۰
۷۸لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر۱۶۴۶۰۲۰
۷۹لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر۲۰۷۳۲۶۰
۸۰لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر۲۵۱۲۹۷۳۰
۸۱لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر۳۲۱۸۶۷۱۰
۸۲لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰شاخه۴۰۵۴۷۷۰
۸۳لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۴۰۱۰۲۵۶۰
۸۴لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۴۰۱۵۹۴۱۰
۸۵لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۴۰۲۹۸۳۹۰
۸۶لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۴۰۴۲۶۱۵۰
۸۷لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰شاخه۵۰۹۱۷۹۰
۸۸لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۵۰۱۲۳۱۱۰
۸۹لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۵۰۱۹۱۵۸۰
۹۰لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۵۰۳۶۸۲۹۰
۹۱لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۵۰۵۲۷۲۹۰
۹۲لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰شاخه۷۰۱۰۹۶۷۰
۹۳لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۷۰۱۹۰۶۹۰
۹۴لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۷۰۳۲۲۷۰۰
۹۵لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۷۰۶۳۱۵۰۰
۹۶لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۷۰۹۰۹۸۴۰
۹۷لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰شاخه۱۰۰۲۳۱۹۷۰
۹۸لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۱۰۰۳۶۶۹۴۰
۹۹لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۱۰۰۶۶۲۱۰۰
۱۰۰لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۱۰۰۱۳۰۷۷۲۰
۱۰۱لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۱۰۰۱۹۳۰۰۰۰
۱۰۲لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰شاخه۱۲۵۲۴۹۴۹۰
۱۰۳لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۱۲۵۴۸۵۱۴۰
۱۰۴لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۱۲۵۸۷۸۳۲۰
۱۰۵لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۱۲۵۱۷۳۱۰۷۰
۱۰۶لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۱۲۵۲۵۶۸۷۹۰
۱۰۷لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰شاخه۱۶۰۴۴۵۵۷۰
۱۰۸لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۱۶۰۷۴۲۴۰۰
۱۰۹لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۱۶۰۱۴۸۴۵۰۰
۱۱۰لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۱۶۰۲۹۶۸۸۳۰
۱۱۱لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۱۶۰۴۴۵۳۳۶۰
۱۱۲لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۲۰۰۲۸۱۲۴۳۰
۱۱۳لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۲۰۰۵۳۳۲۳۵۰
۱۱۴لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۲۰۰۷۸۱۳۶۴۰
۱۱۵لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۴۰۱۱۱۳۹۰
۱۱۶لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۴۰۲۰۸۲۵۰
۱۱۷لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۴۰۳۲۵۳۱۰
۱۱۸لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۴۰۴۶۶۵۳۰
۱۱۹لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۵۰۱۷۸۱۴۰
۱۲۰لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۵۰۲۴۶۶۹۰
۱۲۱لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۵۰۳۹۷۵۹۰
۱۲۲لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۵۰۵۷۳۹۳۰
۱۲۳لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۷۰۲۰۹۰۸۰
۱۲۴لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۷۰۳۸۸۴۷۰
۱۲۵لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۷۰۶۵۷۴۹۰
۱۲۶لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۷۰۹۸۹۸۹۰
۱۲۷لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۱۰۰۴۷۲۴۶۰
۱۲۸لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۱۰۰۷۳۳۹۹۰
۱۲۹لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۱۰۰۱۳۴۵۹۴۰
۱۳۰لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۱۰۰۲۰۵۶۰۹۰
۱۳۱لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۱۲۵۵۳۲۱۳۰
۱۳۲لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۱۲۵۹۸۶۳۲۰
۱۳۳لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۱۲۵۱۷۹۰۴۶۰
۱۳۴لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۱۲۵۲۶۵۷۱۳۰
۱۳۵لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۵۰شاخه۱۶۰۷۹۱۷۶۰
۱۳۶لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۱۶۰۱۵۸۳۲۷۰
۱۳۷لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۱۶۰۳۱۶۶۲۳۰
۱۳۸لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۱۶۰۴۷۴۹۱۴۰
۱۳۹لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۱۰۰شاخه۲۰۰۳۱۶۰۹۶۰
۱۴۰لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۲۰۰شاخه۲۰۰۶۳۰۱۹۰۰
۱۴۱لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری ۳۰۰شاخه۲۰۰۹۴۱۴۸۸۰
۱۴۲لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۲.۴ میلیمتر-۱۶بارشاخه۳۲۳۹۸۰۰۰
۱۴۳لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۳ میلیمتر-۱۶ بارشاخه۴۰۶۲۷۰۰۰
۱۴۴لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۲.۴ میلیمتر-۱۰ بارشاخه۵۰۶۶۹۰۰۰
۱۴۵لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۳ میلیمتر-۱۲.۵ بارشاخه۵۰۸۳۶۰۰۰
۱۴۶لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۱.۵ میلیمترشاخه۶۳۵۱۴۰۰۰
۱۴۷لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۳ میلیمتر-۱۰ بارشاخه۶۳۱۰۴۵۰۰۰
۱۴۸لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۱.۵ میلیمترشاخه۷۵۶۴۶۰۰۰
۱۴۹لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۲.۹ میلیمترشاخه۷۵۱۳۴۲۰۰۰
۱۵۰لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۱.۸ میلیمترشاخه۹۰۸۹۰۰۰۰
۱۵۱لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۲.۸ میلیمترشاخه۹۰۱۴۹۷۰۰۰
۱۵۲لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۲.۲ میلیمترشاخه۱۱۰۱۳۲۵۰۰۰
۱۵۳لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۴.۲ میلیمترشاخه۱۱۰۲۵۵۱۰۰۰
۱۵۴لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۲.۵ میلیمترشاخه۱۲۵۱۷۰۰۰۰۰
۱۵۵لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۳.۱ میلیمترشاخه۱۲۵۲۲۴۶۰۰۰
۱۵۶لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۳.۲ میلیمترشاخه۱۶۰۲۸۸۰۰۰۰
۱۵۷لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۴ میلیمترشاخه۱۶۰۲۵۷۰۰۰۰
۱۵۸لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۴ میلیمترشاخه۲۰۰۴۴۹۰۰۰۰
۱۵۹لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۴.۹ میلیمترشاخه۲۰۰۵۴۶۵۰۰۰
۱۶۰لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۴.۹ میلیمترشاخه۲۵۰۶۸۲۵۰۰۰
۱۶۱لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۶.۲ میلیمترشاخه۲۵۰۹۰۹۶۰۰۰
۱۶۲لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۶.۲ میلیمترشاخه۳۱۵۱۰۸۳۰۰۰۰
۱۶۳لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت ۷.۷ میلیمترشاخه۳۱۵۱۳۳۵۷۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت اتصالات لوله

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
۱سوپرفیکس Mعدد۱۵۲۰۵۵
۲پیچ متری سوپرفیکسM8عدد۱۰۰ سانتی متر۷۱۹۴۰
۳پیچ متری سوپرفیکسM10عدد۱۰۰ سانتی متر۸۵۰۲۰
۴پیچ متری سوپرفیکسM8عدد۱۰ سانتی متر۹۵۹۲
۵پیچ متری سوپرفیکسM10عدد۱۰ سانتی متر۹۹۱۹
۶پیچ ۲.۵ سانتی متری سوپرفیکسM4عدد۱۰۹۰
۷پیچ ۲.۵ سانتی متری سوپرفیکسM6عدد۲۵۰۷
۸پیچ ۲.۵ سانتی متری سوپرفیکسM8عدد۴۶۸۷
۹پیچ ۷ سانتی متری سوپرفیکسM8عدد۸۷۲۰
۱۰مهره سوپرفیکسM4عدد۵۴۵
۱۱مهره سوپرفیکسM6عدد۱۴۱۷
۱۲مهره سوپرفیکسM8عدد۲۵۰۷
۱۳مهره سوپرفیکسM10عدد۵۴۵۰
۱۴واشر تخت سوپرفیکسM4عدد۳۲۷
۱۵واشر تخت سوپرفیکسM6عدد۷۶۳
۱۶واشر تخت سوپرفیکسM8عدد۸۷۲
۱۷واشر تخت سوپرفیکسM10عدد۱۱۹۹
۱۸واشرفنری سوپرفیکسM8عدد۹۸۱
۱۹واشرفنری سوپرفیکسM10عدد۱۳۰۸
۲۰سوپرفیکس تخت۲ متریعدد۵۰۴۰۱۶
۲۱سوپرفیکس U۲ متریعدد۱۰۵۶۱۰۱
۲۲صفحه نصب عمودی سوپرفیکس Uعدد۱۲۹۹۲۸
۲۳صفحه نصب افقی سوپرفیکس Uعدد۱۲۹۹۲۸
۲۴پایه دیواری سوپرفیکس Uعدد۱۶۹۹۳۱
۲۵بست کمربندی ۲۰ سانتی متری سوپرفیکسعدد
۲۶خم کن سوپرفیکسعدد۷۶۸۱۵۵۷
۲۷بست سقفی پلی رانعدد۴۰۴۷۴۲۰
۲۸بست سقفی پلی رانعدد۵۰۹۰۱۵۰
۲۹بست سقفی پلی رانعدد۷۰۱۲۱۴۵۰
۳۰بست سقفی پلی رانعدد۱۰۰۱۵۳۳۳۰
۳۱بست سقفی پلی رانعدد۱۲۵۲۴۸۸۸۰
۳۲بست سقفی پلی رانعدد۱۶۰۲۸۹۴۱۰
۳۳بست دیواری پلی رانعدد۵۰۸۱۹۱۰
۳۴بست دیواری پلی رانعدد۷۰۱۱۲۵۶۰
۳۵بست دیواری پلی رانعدد۱۰۰۱۴۲۹۸۰
۳۶بست دیواری پلی رانعدد۱۲۵۲۲۲۷۲۰
۳۷بست دیواری پلی رانعدد۱۶۰۲۵۸۷۲۰
۳۸بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد۵۰۸۹۱۶۰
۳۹بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد۷۰۱۱۴۳۴۰
۴۰بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد۱۰۰۱۴۵۹۵۰
۴۱بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد۱۲۵۲۱۶۳۹۰
۴۲بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد۱۶۰۲۸۶۸۳۰
۴۳بست کرپی بست ایرانضخامت ۶ میلیمترعدد"۱/۲۸۰۰۳
۴۴بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد"۱/۲۱۰۱۰۹
۴۵بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد"۱/۲۱۷۴۸۰
۴۶بست کرپی بست ایرانضخامت ۶ میلیمترعدد"۳/۴۸۴۲۴
۴۷بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد"۳/۴۱۱۷۹۴
۴۸بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد"۳/۴۱۷۹۰۱
۴۹بست کرپی بست ایرانضخامت ۶ میلیمترعدد۹۰۵۶
۵۰بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد۱۲۶۳۶
۵۱بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد۱۹۳۷۵
۵۲بست کرپی بست ایرانضخامت ۶ میلیمترعدد"۱.۱/۴۱۰۱۰۹
۵۳بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد"۱.۱/۴۱۲۸۴۷
۵۴بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد"۱.۱/۴۲۲۱۱۳
۵۵بست کرپی بست ایرانضخامت ۶ میلیمترعدد"۱.۱/۲۱۰۹۵۱
۵۶بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد"۱.۱/۲۱۳۰۵۷
۵۷بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد"۱.۱/۲۲۳۱۶۶
۵۸بست کرپی بست ایرانضخامت ۶ میلیمترعدد۱۱۷۹۴
۵۹بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد۱۴۷۴۲
۶۰بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد۲۶۳۲۵
۶۱بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد"۲.۱/۲۱۶۸۴۸
۶۲بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد"۲.۱/۲۲۸۴۳۱
۶۳بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۲ میلیمترعدد"۲.۱/۲۴۰۰۱۴
۶۴بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد۱۸۹۵۴
۶۵بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد۳۲۶۴۳
۶۶بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۲ میلیمترعدد۴۸۴۳۸
۶۷بست کرپی بست ایرانضخامت ۸ میلیمترعدد۲۲۱۱۳
۶۸بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد۳۴۷۴۹
۶۹بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۲ میلیمترعدد۵۲۶۵۰
۷۰بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد۴۰۰۱۴
۷۱بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۲ میلیمترعدد۵۸۹۶۸
۷۲بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰ میلیمترعدد۴۶۳۳۲
۷۳بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۲ میلیمترعدد۶۷۳۹۲
۷۴بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۰میلیمترعدد۵۸۹۶۸
۷۵بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۲میلیمترعدد۸۸۴۵۲
۷۶بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۶میلیمترعدد"۱۰۳۱۱۰۴۰
۷۷بست کرپی بست ایرانضخامت ۱۶میلیمترعدد"۱۲۳۶۹۳۶۰
۷۸زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲۱۰۷۸۰
۷۹زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴۱۵۱۸۰
۸۰زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۸۷۰۰
۸۱زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴۳۵۲۰۰
۸۲زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲۴۵۶۵۰
۸۳زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۷۲۶۰۰
۸۴زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲۱۱۶۶۰۰
۸۵زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۵۸۴۰۰
۸۶زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۲۵۳۰۰۰
۸۷زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصال(سبک)مشخصات فنیعدد۳۳۱۱۰۰
۸۸زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)مشخصات فنیعدد۴۸۹۵۰۰
۸۹زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصال(سبک)مشخصات فنیعدد۵۱۵۹۰۰
۹۰زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)مشخصات فنیعدد۶۸۷۵۰۰
۹۱زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۲۵۰۷۰۰
۹۲زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱۰۲۴۳۱۰۰۰
۹۳زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱۲۴۸۰۷۰۰۰
۹۴زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱۴۸۸۵۵۰۰۰
۹۵زانو ۹۰ درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱۶۱۱۳۸۵۰۰۰
۹۶سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲۱۶۵۰۰
۹۷سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴۲۲۰۰۰
۹۸سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۳۱۹۰۰
۹۹سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴۵۵۰۰۰
۱۰۰سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲۶۷۱۰۰
۱۰۱سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۰۴۵۰۰
۱۰۲سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲۱۵۹۵۰۰
۱۰۳سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۹۵۸۰۰
۱۰۴سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۳۶۸۵۰۰
۱۰۵سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۶۴۹۰۰۰
۱۰۶سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۸۵۴۷۰۰
۱۰۷سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد
۱۰۸سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۳/۴۲۲۰۰۰
۱۰۹سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۱۳۰۸۰۰
۱۱۰سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۱۳۳۰۰۰
۱۱۱سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۱.۱/۴۴۹۵۰۰
۱۱۲سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۱.۱/۴۴۹۵۰۰
۱۱۳سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۱.۱/۴۵۵۰۰۰
۱۱۴سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۱.۱/۲۶۰۵۰۰
۱۱۵سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۱.۱/۲۶۰۵۰۰
۱۱۶سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۱.۱/۲۶۰۵۰۰
۱۱۷سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۱.۱/۲۶۷۱۰۰
۱۱۸سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۲۹۱۳۰۰
۱۱۹سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۲۹۱۳۰۰
۱۲۰سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۲۹۱۳۰۰
۱۲۱سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۲۱۰۴۵۰۰
۱۲۲سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۲۱۰۴۵۰۰
۱۲۳سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۲.۱/۲۱۳۸۶۰۰
۱۲۴سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۲.۱/۲۱۳۸۶۰۰
۱۲۵سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۲.۱/۲۱۵۹۵۰۰
۱۲۶سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲*"۲.۱/۲۱۵۹۵۰۰
۱۲۷سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۳۱۷۶۰۰۰
۱۲۸سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۳۱۷۶۰۰۰
۱۲۹سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۳۱۹۵۸۰۰
۱۳۰سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲*"۳۱۹۵۸۰۰
۱۳۱سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۳۱۹۵۸۰۰
۱۳۲سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۴۳۴۱۰۰۰
۱۳۳سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۴۳۴۱۰۰۰
۱۳۴سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲*"۴۳۶۷۴۰۰
۱۳۵سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۴۳۶۷۴۰۰
۱۳۶سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳*"۴۳۶۷۴۰۰
۱۳۷سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۵۶۴۹۰۰۰
۱۳۸سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳*"۵۶۴۹۰۰۰
۱۳۹سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۴*"۵۶۴۹۰۰۰
۱۴۰سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۶۸۵۴۷۰۰
۱۴۱سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳*"۶۸۵۴۷۰۰
۱۴۲سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۴*"۶۸۵۴۷۰۰
۱۴۳سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۵*"۶۸۵۴۷۰۰
۱۴۴سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۴*"۸
۱۴۵سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۵*"۸
۱۴۶سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۶*"۸
۱۴۷تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۳/۴۱۰۴۵۰
۱۴۸تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۱۱۲۶۵۰
۱۴۹تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۱۱۲۶۵۰
۱۵۰تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱/۲*"۱.۱/۴۱۷۶۰۰
۱۵۱تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۱.۱/۴۱۷۶۰۰
۱۵۲تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۱.۱/۴۱۶۵۰۰
۱۵۳تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۱.۱/۲۲۵۳۰۰
۱۵۴تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۱.۱/۲۲۵۳۰۰
۱۵۵تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۱.۱/۲۲۳۱۰۰
۱۵۶تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۱.۱/۲۲۳۱۰۰
۱۵۷تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲*"۲۴۹۵۰۰
۱۵۸تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴*"۲۴۹۵۰۰
۱۵۹تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۲۴۰۷۰۰
۱۶۰تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱.۱/۴*"۲۴۱۸۰۰
۱۶۱تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱.۱/۲*"۲۴۱۸۰۰
۱۶۲تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۲.۱/۲۷۱۵۰۰
۱۶۳تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۲.۱/۲۷۱۵۰۰
۱۶۴تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۲.۱/۲۶۱۶۰۰
۱۶۵تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲*"۲.۱/۲۶۱۶۰۰
۱۶۶تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱*"۳۸۵۸۰۰
۱۶۷تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۳۸۵۸۰۰
۱۶۸تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۳۷۳۷۰۰
۱۶۹تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲*"۳۷۳۷۰۰
۱۷۰تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۳۷۳۷۰۰
۱۷۱تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴*"۴۱۴۸۵۰۰
۱۷۲تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲*"۴۱۴۸۵۰۰
۱۷۳تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲*"۴۱۲۱۰۰۰
۱۷۴تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۴۱۱۰۰۰۰
۱۷۵تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳*"۴۱۱۰۰۰۰
۱۷۶تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲*"۵۲۴۹۷۰۰
۱۷۷تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳*"۵۲۱۴۵۰۰
۱۷۸تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۴*"۵۲۱۴۵۰۰
۱۷۹تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳*"۶۳۱۹۰۰۰
۱۸۰تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۴*"۶۲۵۸۵۰۰
۱۸۱تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۵*"۶۲۵۸۵۰۰
۱۸۲تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۴*"۸۵۶۱۰۰۰
۱۸۳تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۵*"۸۵۶۱۰۰۰
۱۸۴تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۶*"۸۴۷۴۱۰۰
۱۸۵کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱/۲۳۸۵۰
۱۸۶کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۳/۴۴۵۱۰
۱۸۷کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۴۹۵۰
۱۸۸کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۴۶۳۸۰
۱۸۹کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱.۱/۲۷۸۱۰
۱۹۰کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۲۱۰۰
۱۹۱کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۲.۱/۲۱۴۸۵۰
۱۹۲کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۲۲۰۰۰
۱۹۳کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۳۳۰۰۰
۱۹۴کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۷۷۰۰۰
۱۹۵کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۰۱۲۰۰
۱۹۶کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد۱۵۹۵۰۰
۱۹۷کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱۰۲۶۹۵۰۰
۱۹۸کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"۱۲۴۱۸۰۰۰
۱۹۹کپ تخت ایران اتصالعدد۱۲۱۰۰
۲۰۰کپ تخت ایران اتصالعدد"۲.۱/۲۱۴۸۵۰
۲۰۱کپ تخت ایران اتصالعدد۲۲۰۰۰
۲۰۲کپ تخت ایران اتصالعدد۳۳۰۰۰
۲۰۳کپ تخت ایران اتصالعدد۷۷۰۰۰
۲۰۴کپ تخت ایران اتصالعدد۱۰۱۲۰۰
۲۰۵سردنده درزدار ایران اتصالعدد"۱/۲۸۸۰۰
۲۰۶سردنده درزدار ایران اتصالعدد"۳/۴۱۰۵۶۰
۲۰۷سردنده درزدار ایران اتصالعدد۱۴۸۵۰
۲۰۸سردنده درزدار ایران اتصالعدد"۱.۱/۴۲۰۹۰۰
۲۰۹سردنده درزدار ایران اتصالعدد"۱.۱/۲۲۵۳۰۰
۲۱۰سردنده درزدار ایران اتصالعدد۳۳۰۰۰
۲۱۱سردنده درزدار ایران اتصالعدد"۲.۱/۲۵۷۲۰۰
۲۱۲سردنده درزدار ایران اتصالعدد۷۷۰۰۰
۲۱۳سردنده درزدار ایران اتصالعدد۱۱۱۱۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت عایق لوله

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
۱عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۵/۸متر طول۱۵mm۳۸۵۲۵
۲عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۱/۲متر طول۱۸mm۴۲۵۵۰
۳عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۱/۲متر طول۲۲mm۵۰۶۰۰
۴عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۳/۴متر طول۲۵mm۵۴۰۵۰
۵عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۳۲mm۷۰۱۵۰
۶عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۳۵mm۷۵۹۰۰
۷عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۱.۱/۴متر طول۴۲mm۹۳۱۵۰
۸عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۱.۱/۲متر طول۴۸mm۱۱۱۵۵۰
۹عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۶۰mm۱۲۹۹۵۰
۱۰عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflex"۲.۱/۲متر طول۷۶mm۱۶۵۶۰۰
۱۱عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۸۹mm۱۹۵۵۰۰
۱۲عایق لوله ای الاستومریک (۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۱۱۴mm۳۱۰۵۰۰
۱۳عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۵/۸متر طول۱۵mm۶۲۱۰۰
۱۴عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۱/۲متر طول۱۸mm۶۶۷۰۰
۱۵عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۱/۲متر طول۲۲mm۷۸۲۰۰
۱۶عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۳/۴متر طول۲۵mm۸۷۴۰۰
۱۷عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflexمتر طول۳۵mm۱۱۲۷۰۰
۱۸عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۱.۱/۴متر طول۴۲mm۱۳۱۱۰۰
۱۹عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۱.۱/۲متر طول۴۸mm۱۴۱۴۵۰
۲۰عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflexمتر طول۶۰mm۱۹۵۵۰۰
۲۱عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflex"۲.۱/۲متر طول۷۶mm۲۳۵۷۵۰
۲۲عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflexمتر طول۸۹mm۲۶۴۵۰۰
۲۳عایق لوله ای الاستومریک (۱۳mmضخامت) MAKROflexمتر طول۱۱۴mm۳۵۶۵۰۰
۲۴عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۵/۸متر طول۱۵mm۱۲۶۵۰۰
۲۵عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۱/۲متر طول۱۸mm۱۳۲۲۵۰
۲۶عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۱/۲متر طول۲۲mm۱۴۸۳۵۰
۲۷عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۳/۴متر طول۲۵mm۱۶۱۰۰۰
۲۸عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۳۵mm۱۸۹۷۵۰
۲۹عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۱.۱/۴متر طول۴۲mm۲۲۰۸۰۰
۳۰عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۱.۱/۲متر طول۴۸mm۲۳۵۷۵۰
۳۱عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۶۰mm۲۷۶۰۰۰
۳۲عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflex"۲.۱/۲متر طول۷۶mm۳۰۳۶۰۰
۳۳عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۸۹mm۳۷۸۳۵۰
۳۴عایق لوله ای الاستومریک (۱۹mmضخامت) MAKROflexمتر طول۱۱۴mm۴۹۴۵۰۰
۳۵نوار چسب درزگیر نخ دار۲۵mحلقه۳cm*25m۳۰۳۶۰۰
۳۶نوار چسب درزگیر نخ دار۲۵mحلقه۵cm*25m۳۷۰۳۰۰
۳۷چسب مایع مخصوص۹۰۰grقوطی۰۵۱۷۵۰۰
۳۸چسب مایع مخصوص۳kgقوطی۰۱۵۸۷۰۰۰
۳۹نوار عایق بندی۱۰mحلقه۳mm*5cm*10m۴۲۰۹۰۰
۴۰نوار عایق بندی۱۰mحلقه۵mm*5cm*10m۵۴۰۵۰۰
۴۱عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی ۳۰ مترمربع عایق میباشدمترمربع۶mm۳۸۵۲۵۰
۴۲عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی ۲۰ مترمربع عایق میباشدمترمربع۱۰mm۴۴۲۷۵۰
۴۳عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی ۱۴ مترمربع عایق میباشدمترمربع۱۳mm۶۰۳۷۵۰
۴۴عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی ۱۰ مترمربع عایق میباشدمترمربع۱۹mm۸۳۹۵۰۰
۴۵عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی ۸ مترمربع عایق میباشدمترمربع۲۵mm۱۱۱۵۵۰۰
۴۶عایق لوله پارس پلی فوم شرق"۳/۸مترطول۱۲mm۲۵۰۰
۴۷عایق لوله پارس پلی فوم شرق"۵/۸مترطول۱۶mm۲۹۵۰
۴۸عایق لوله پارس پلی فوم شرق"۱/۲مترطول۲۰mm۳۶۵۰
۴۹عایق لوله پارس پلی فوم شرق"۳/۴مترطول۲۵mm۳۹۰۰
۵۰عایق لوله پارس پلی فوم شرقمترطول۳۲mm۴۱۵۰
۵۱عایق لوله پارس پلی فوم شرق"۱.۱/۴مترطول۴۰mm۵۸۵۰
۵۲عایق لوله پارس پلی فوم شرق"۱.۱/۲مترطول۵۰mm۷۱۵۰
۵۳عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*300mمترمربع۱mm۵۷۰۰
۵۴عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*150mمترمربع۲mm۷۸۰۰
۵۵عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*100مترمربع۳mm۱۰۴۰۰
۵۶عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*75mمترمربع۴mm۱۲۵۰
۵۷عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*60mمترمربع۵mm۱۵۸۰۰
۵۸عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*55mمترمربع۶mm۲۳۵۰۰
۵۹عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*50mمترمربع۸mm۲۷۰۰۰
۶۰عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*50mمترمربع۱۰mm۳۳۰۰۰
۶۱عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*50mمترمربع۱۵mm۵۵۰۰۰
۶۲عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*50mمترمربع۲۰mm۷۰۰۰۰
۶۳عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*50mمترمربع۲۵mm۸۸۵۰۰
۶۴عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*25mمترمربع۳۰mm۱۰۷۰۰۰
۶۵عایق رولی پارس پلی فوم شرق۱m*15mمترمربع۳۵mm۱۲۵۰۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سایر تجهیزات مکانیکی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۸
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
۱هیدرانت آریا کوپلینگته نازلی "۱.۱/۲جفت"۲*"۱.۱/۲۳۲۵۵۰۰
۲هیدرانت آریا کوپلینگته نازلی "۲.۱/۲جفت"۲*"۲.۱/۲۵۴۶۰۰۰
۳نازل ساده آریا کوپلینگبا هیدرانت ته نازلی "۱.۱/۲عدد"۱.۱/۲۳۴۱۲۵۰
۴نازل شیردار آریا کوپلینگبدون دنبالهعدد۴۰۹۵۰۰
۵نازل شیردار آریا کوپلینگبا هیدرانت ته نازلی ۱.۱/۲"عدد"۱.۱/۲۸۲۹۵۰۰
۶نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگبدون دنبالهعدد۵۷۷۵۰۰
۷نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگبا هیدرانت ته نازلی "۱.۱/۲عدد"۱.۱/۲۱۲۹۱۵۰۰
۸دنباله آریا کوپلینگعدد"۳/۴۷۳۵۰۰
۹دنباله آریا کوپلینگعدد۷۳۵۰۰
۱۰تبدیل آریا کوپلینگعدد"۲*"۱.۱/۲۴۱۴۷۵۰
۱۱تبدیل آریا کوپلینگعدد"۲*"۲.۱/۲۵۲۵۰۰۰
۱۲تبدیل آریا کوپلینگعدد"۲.۱/۲*"۱.۱/۲۴۹۸۷۵۰
۱۳شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد"۱.۱/۲۱۱۲۳۵۰۰
۱۴شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد۷۳۵۰۰۰
۱۵شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد"۲.۱/۲۲۴۰۹۷۵۰
۱۶شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد۱۷۶۴۰۰۰
۱۷کوپلینگ آریا کوپلینگجفت۲۳۱۰۰۰
۱۸هیدرانت آریا کوپلینگجفت۲۳۱۰۰۰
۱۹درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت۲۴۶۷۵۰
۲۰کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"۱.۱/۲۳۰۴۵۰۰
۲۱هیدرانت آریا کوپلینگجفت"۱.۱/۲۳۰۴۵۰۰
۲۲درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"۱.۱/۲۳۲۵۵۰۰
۲۳کوپلینگ آریا کوپلینگجفت۴۱۴۷۵۰
۲۴هیدرانت آریا کوپلینگجفت۴۱۴۷۵۰
۲۵درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت۴۳۵۷۵۰
۲۶کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"۲.۱/۲۵۸۸۰۰۰
۲۷هیدرانت آریا کوپلینگجفت"۲.۱/۲۵۸۸۰۰۰
۲۸درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"۲.۱/۲۶۰۹۰۰۰
۲۹کوپلینگ آریا کوپلینگجفت۶۵۱۰۰۰
۳۰هیدرانت آریا کوپلینگجفت۶۵۱۰۰۰
۳۱کوپلینگ آریا کوپلینگجفت۱۵۶۴۵۰۰
۳۲هیدرانت آریا کوپلینگجفت۱۵۶۴۵۰۰
۳۳درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت۱۵۸۵۵۰۰
۳۴کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگجفت"۱.۱/۲*"۱۳۲۵۵۰۰
۳۵کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگجفت"۱.۱/۲*"۳/۴۳۲۵۵۰۰
۳۶جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگسفید -یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد۵۰*۶۰*۱۷۳۶۹۶۰۰۰
۳۷جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز-یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد۵۰*۶۰*۱۷۳۶۹۶۰۰۰
۳۸جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگسفید - یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد۶۰*۷۵*۱۷۳۷۸۰۰۰۰
۳۹جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز- یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد۶۰*۷۵*۱۷۳۷۸۰۰۰۰
۴۰جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگبا درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد۶۰*۷۵*۱۷۶۲۵۸۰۰۰
۴۱جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگسفید - با یک درب طلق خور قسمت خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد۹۰*۷۵*۲۰۶۹۳۰۰۰۰
۴۲جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز- با یک درب طلق خور قسمت خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد۹۰*۷۵*۲۰۶۹۳۰۰۰۰
۴۳جعبه آتش نشانی توکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگبا درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد۹۰*۷۵*۲۰۹۲۴۰۰۰۰
۴۴جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگسفید - طبقه پائین جهت جا گیری خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد۱۵۰*۶۰*۲۰۷۵۹۱۵۰۰
۴۵جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز - طبقه پائین جهت جا گیری خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد۱۵۰*۶۰*۲۰۷۵۹۱۵۰۰
۴۶جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگبدنه داخلی سفید -با درب و قاب استیل نگیر خشدار -یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد۱۵۰*۶۰*۲۰۱۱۲۳۵۰۰۰
۴۷قرقره هوزریل داخل جعبه آریا کوپلینگشامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با سیستم آبرسان داخلی یک تکه برنجی -۲۰ متر شیلنگ فشار قوی ۱۵-۴۵ بار آریا -شیلنگ رابط هوزریلی استنلس استیل آریا دارای غلاف های پرسی استیل با اتصالات تمام برنجی در دو سر بطول ۵۰ سانتی مترعدد۳۸۶۴۰۰۰
۴۸قرقره فایرباکس داخل جعبه آریا کوپلینگشامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با شفت یک تکه آبکاری شدهعدد۸۲۹۵۰۰
۴۹شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۳۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2۱۲۶۷۵۰
۵۰شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۴۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2۱۳۱۹۵۰
۵۱شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۵۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2۱۳۸۴۵۰
۵۲شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۶۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2۱۴۴۹۵۰
۵۳شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۷۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2۱۵۲۷۵۰
۵۴شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۱۰۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2۱۸۱۳۵۰
۵۵شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۳۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8۱۲۶۷۵۰
۵۶شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۴۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8۱۳۱۹۵۰
۵۷شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۵۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8۱۳۸۴۵۰
۵۸شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان۶۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8۱۴۳۶۵۰
۵۹شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۱۳.۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2۱۱۸۹۵۰
۶۰شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۲۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2۱۲۱۵۵۰
۶۱شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۳۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2۱۲۶۷۵۰
۶۲شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۵۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2۱۳۸۴۵۰
۶۳شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۱۳.۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8۱۱۸۹۵۰
۶۴شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۲۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8۱۲۱۵۵۰
۶۵شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۳۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8۱۲۶۷۵۰
۶۶شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۵۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8۱۳۸۴۵۰
۶۷شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۲۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H3/8۱۲۱۵۵۰
۶۸شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۴۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H3/8۱۳۱۹۵۰
۶۹شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۵۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H3/8۱۳۸۴۵۰
۷۰شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش ۱۸mm ویکسر مهره ۱/۲ شیلان۴۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*18*H1/2۱۲۳۵۰۰
۷۱شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش ۳۵mm ویکسر مهره ۱/۲ شیلان۴۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*35*H1/2۱۲۳۵۰۰
۷۲شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش ۱۸mm ویکسر مهره ۳/۸ شیلان۶۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*18*H3/8۱۲۳۵۰۰
۷۳شیلنگ تکپایهدنده درشت ,یکسر آچارکش ۳۵mm ویکسر مهره ۳/۸ شیلان۶۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*35*H3/8۱۲۳۵۰۰
۷۴شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش ۴۴mm ویکسر مهره ۱/۲ شیلان۴۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*44*H1/2۱۵۴۰۵۰
۷۵شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش ۱۷mm ویکسر مهره ۱/۲ شیلان۶۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*17*H1/2۱۲۳۵۰۰
۷۶شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش ۴۴mm ویکسر مهره ۱/۲ شیلان۶۰Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*44*H1/2۱۵۴۰۵۰
۷۷شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش ۱۷mm ویکسر مهره ۳/۸ شیلان۴۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*17*H3/8۱۲۳۵۰۰
۷۸شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش ۴۴mm ویکسر مهره ۳/۸ شیلان۴۵Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*44*H3/8۱۵۴۰۵۰
۷۹شیلنگ آبگرمکن دو سر مهره شیلان۴۰Cm-OD:15.5mm&ID:11mmعددH1/2*H1/2۱۶۵۷۵۰
۸۰شیلنگ آبگرمکن یک سر مهره و یک سر دنده شیلان۴۰Cm-OD:15.5mm&ID:11mmعددM1/2*H1/2۱۶۵۷۵۰
۸۱شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۲۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2۱۹۷۶۰۰
۸۲شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۳۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2۲۱۵۸۰۰
۸۳شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۴۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2۲۳۴۰۰۰
۸۴شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۵۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2۲۵۳۵۰۰
۸۵شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۶۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2۲۷۳۰۰۰
۸۶شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۴۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H3/4۲۵۵۴۵۰
۸۷شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۲۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4۲۲۸۸۰۰
۸۸شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۳۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4۲۴۱۸۰۰
۸۹شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۴۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4۲۶۲۶۰۰
۹۰شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۵۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4۲۸۷۳۰۰
۹۱شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان۶۰Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4۳۱۰۷۰۰
۹۲شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۲۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM1/2*H1/2۲۹۹۰۰۰
۹۳شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۳۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM1/2*H1/2۳۲۳۷۰۰
۹۴شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۴۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM1/2*H1/2۳۴۹۷۰۰
۹۵شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۵۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM1/2*H1/2۳۷۴۴۰۰
۹۶شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۶۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM1/2*H1/2۴۰۰۴۰۰
۹۷شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۲۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM3/4*H3/4۳۴۰۶۰۰
۹۸شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۳۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM3/4*H3/4۳۷۴۴۰۰
۹۹شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۴۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM3/4*H3/4۴۰۱۷۰۰
۱۰۰شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۵۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM3/4*H3/4۴۳۴۲۰۰
۱۰۱شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان۶۰Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی۱۲.۵عددM3/4*H3/4۴۶۸۰۰۰
۱۰۲شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۳۰Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی۱۶عددM3/4*H3/4۴۴۷۲۰۰
۱۰۳شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۴۰Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی۱۶عددM3/4*H3/4۴۸۶۲۰۰
۱۰۴شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۵۰Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی۱۶عددM3/4*H3/4۵۲۵۲۰۰
۱۰۵شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۶۰Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی۱۶عددM3/4*H3/4۵۶۶۸۰۰
۱۰۶شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۳۰Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی۱۷.۵عددM1*H1۶۸۲۵۰۰
۱۰۷شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۴۰Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی۱۷.۵عددM1*H1۷۵۱۴۰۰
۱۰۸شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۵۰Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی۱۷.۵عددM1*H1۸۱۶۴۰۰
۱۰۹شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان۶۰Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی۱۷.۵عددM1*H1۸۸۱۴۰۰
۱۱۰شیر پیسوار شیلانبدنه برنجی - دسته فلزیعدد"۱/۲*"۱/۲۳۰۰۳۰۰
۱۱۱شیر پیسوار شیلانبدنه برنجی - دسته فلزیعدد"۱/۲*"۳/۸۳۰۰۳۰۰
۱۱۲شیر پیسوار بدون قالپاق زتابدنه برنجی - دسته پلی امیدعدد"۱/۲*"۱/۲۱۹۳۷۰۰
۱۱۳شیر پیسوار بدون قالپاق زتابدنه برنجی - دسته پلی امیدعدد"۱/۲*"۳/۸۱۹۳۷۰۰
۱۱۴شیر پکیج شیلانبدنه برنجیعدد"۱/۲۲۱۰۶۰۰
۱۱۵شیر پکیج شیلانبدنه برنجیعدد"۳/۴۲۸۷۳۰۰
۱۱۶گیج فشار خشک ( مانومتر ) ویکا آلمان۱۰ barعدد۱۰cm۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۷گیج فشار خشک ( مانومتر ) ویکا آلمان۱۶ barعدد۱۰cm۱۵۰۰۰۰۰
۱۱۸گیج فشار روغنی ( مانومتر ) ویکا آلمان۱۰ barعدد۱۰cm۲۸۵۰۰۰۰
۱۱۹گیج فشار روغنی ( مانومتر ) ویکا آلمان۱۶ barعدد۱۰cm۲۸۵۰۰۰۰
۱۲۰گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح ویکا ایران۱۰ barعدد۱۰cm۱۴۰۰۰۰۰
۱۲۱گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح ویکا ایران۱۶ barعدد۱۰cm۱۴۰۰۰۰۰
۱۲۲گیج فشار خشک ( مانومتر ) پکنز ترکیه۱۰ barعدد۱۰cm۹۵۰۰۰۰
۱۲۳گیج فشار خشک ( مانومتر ) پکنز ترکیه۱۶ barعدد۱۰cm۹۵۰۰۰۰
۱۲۴گیج فشار روغنی ( مانومتر ) پکنز ترکیه۱۰ barعدد۱۰cm۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۵گیج فشار روغنی ( مانومتر ) پکنز ترکیه۱۶ barعدد۱۰cm۲۰۰۰۰۰۰
۱۲۶گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح پکنز ایران۱۰ barعدد۱۰cm۸۸۰۰۰۰
۱۲۷گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح پکنز ایران۱۶ barعدد۱۰cm۸۸۰۰۰۰
۱۲۸گیج فشار روغنی ( مانومتر ) طرح پکنز ایران۱۰ barعدد۱۰cm۱۷۵۰۰۰۰
۱۲۹گیج فشار روغنی ( مانومتر ) طرح پکنز ایران۱۶ barعدد۱۰cm۱۷۵۰۰۰۰
۱۳۰گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین۱۰ barعدد۶cm۴۵۰۰۰۰
۱۳۱گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین۱۶ barعدد۶cm۴۵۰۰۰۰
۱۳۲گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین۱۰ barعدد۱۰cm۶۵۰۰۰۰
۱۳۳گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین۱۶ barعدد۱۰cm۶۵۰۰۰۰
۱۳۴گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین۱۰ barعدد۶cm۶۵۰۰۰۰
۱۳۵گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین۱۶ barعدد۶cm۶۵۰۰۰۰
۱۳۶گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین۱۰ barعدد۱۰cm۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۷گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین۱۶ barعدد۱۰cm۱۰۰۰۰۰۰
۱۳۸شیر سماوری ایرانعدد"۱/۲۴۵۰۰۰۰
۱۳۹شیر سماوری چینیعدد"۱/۲۴۵۰۰۰۰
۱۴۰شیر سماوری پکنز ترکعدد"۱/۲۱۴۰۰۰۰۰
۱۴۱شیر سماوری ویکا آلمانعدد"۱/۲۱۶۰۰۰۰۰
۱۴۲لوپ ۱۸۰ درجه ایرانعدد"۱/۲۳۰۰۰۰۰
۱۴۳لوپ ۱۸۰ درجه ترکعدد"۱/۲۹۰۰۰۰۰
۱۴۴لوپ استیل ۹۰ درجه طرح ویکا ایرانعدد"۱/۲۱۵۰۰۰۰۰
۱۴۵ترمومتر عمودی ویکا آلمان۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۷۰۰۰۰۰۰
۱۴۶ترمومتر افقی ویکا آلمان۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۶۰۰۰۰۰۰
۱۴۷ترمومتر عمودی طرح ویکا ایران۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۲۶۰۰۰۰۰
۱۴۸ترمومتر افقی طرح ویکا ایران۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۲۶۰۰۰۰۰
۱۴۹ترمومتر عمودی چینی۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۰ترمومتر افقی چینی۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۹۵۰۰۰۰
۱۵۱ترمومتر عمودی پکنز۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۱۴۰۰۰۰۰
۱۵۲ترمومتر افقی پکنز۰-۱۲۰ cعدد۱۰cm۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۳ترمومتر مانومتر چینیعدد۱۰cm۱۰۰۰۰۰۰
۱۵۴واشر نسوز سادهعدد"۱/۲۸۰۰۰
۱۵۵واشر نسوز سادهعدد"۳/۴۸۰۰۰
۱۵۶واشر نسوز سادهعدد۸۰۰۰
۱۵۷واشر نسوز سادهعدد"۱.۱/۴۱۶۰۰۰
۱۵۸واشر نسوز سادهعدد"۱.۱/۲۱۶۰۰۰
۱۵۹واشر نسوز سادهعدد۱۶۰۰۰
۱۶۰واشر نسوز سادهعدد"۲.۱/۲۲۴۰۰۰
۱۶۱واشر نسوز سادهعدد۲۴۰۰۰
۱۶۲واشر نسوز سادهعدد۳۲۰۰۰
۱۶۳واشر نسوز سادهعدد۴۰۰۰۰
۱۶۴واشر نسوز سادهعدد۴۸۰۰۰
۱۶۵واشر نسوز سادهعدد۶۴۰۰۰
۱۶۶واشر نسوز سادهعدد"۱۰۸۰۰۰۰
۱۶۷واشر نسوز سیم دارعدد"۱/۲۱۲۰۰۰
۱۶۸واشر نسوز سیم دارعدد"۳/۴۱۲۰۰۰
۱۶۹واشر نسوز سیم دارعدد۱۲۰۰۰
۱۷۰واشر نسوز سیم دارعدد"۱.۱/۴۲۴۰۰۰
۱۷۱واشر نسوز سیم دارعدد"۱.۱/۲۲۴۰۰۰
۱۷۲واشر نسوز سیم دارعدد۲۴۰۰۰
۱۷۳واشر نسوز سیم دارعدد"۲.۱/۲۳۶۰۰۰
۱۷۴واشر نسوز سیم دارعدد۳۶۰۰۰
۱۷۵واشر نسوز سیم دارعدد۴۸۰۰۰
۱۷۶واشر نسوز سیم دارعدد۶۰۰۰۰
۱۷۷واشر نسوز سیم دارعدد۷۲۰۰۰
۱۷۸واشر نسوز سیم دارعدد۹۶۰۰۰
۱۷۹واشر نسوز سیم دارعدد"۱۰۱۲۰۰۰۰
۱۸۰واشر لاستیکیعدد"۱/۲۱۰۰۰
۱۸۱واشر لاستیکیعدد"۳/۴۱۰۰۰
۱۸۲واشر لاستیکیعدد۱۰۰۰
۱۸۳واشر لاستیکیعدد"۱.۱/۴۲۰۰۰
۱۸۴واشر لاستیکیعدد"۱.۱/۲۲۰۰۰
۱۸۵واشر لاستیکیعدد۲۰۰۰
۱۸۶واشر لاستیکیعدد"۲.۱/۲۳۰۰۰
۱۸۷واشر لاستیکیعدد۳۰۰۰
۱۸۸واشر لاستیکیعدد۴۰۰۰
۱۸۹واشر لاستیکیعدد۵۰۰۰
۱۹۰واشر لاستیکیعدد۶۰۰۰
۱۹۱واشر لاستیکیعدد۸۰۰۰
۱۹۲واشر لاستیکیعدد"۱۰۱۰۰۰۰
۱۹۳پیچ گالوانیزهL=10mmعددM6۸۵۳
۱۹۴پیچ گالوانیزهL=15mmعددM6۸۵۳
۱۹۵پیچ گالوانیزهL=20mmعددM6۸۵۳
۱۹۶پیچ گالوانیزهL=25mmعددM6۹۹۵
۱۹۷پیچ گالوانیزهL=30mmعددM6۱۰۵۲
۱۹۸پیچ گالوانیزهL=35mmعددM6۱۱۳۷
۱۹۹پیچ گالوانیزهL=40mmعددM6۱۲۷۹
۲۰۰پیچ گالوانیزهL=50mmعددM6۱۴۷۸
۲۰۱پیچ گالوانیزهL=60mmعددM6۱۷۰۵
۲۰۲پیچ گالوانیزهL=70mmعددM6۱۹۹۰
۲۰۳پیچ گالوانیزهL=80mmعددM6۲۲۷۴
۲۰۴پیچ گالوانیزهL=100mmعددM6۲۷۰۰
۲۰۵پیچ گالوانیزهL=10mmعددM8۱۳۶۴
۲۰۶پیچ گالوانیزهL=15mmعددM8۱۳۶۴
۲۰۷پیچ گالوانیزهL=20mmعددM8۱۴۲۱
۲۰۸پیچ گالوانیزهL=25mmعددM8۱۵۶۳
۲۰۹پیچ گالوانیزهL=30mmعددM8۱۷۶۲
۲۱۰پیچ گالوانیزهL=35mmعددM8۱۹۳۳
۲۱۱پیچ گالوانیزهL=40mmعددM8۲۰۷۵
۲۱۲پیچ گالوانیزهL=50mmعددM8۲۴۱۶
۲۱۳پیچ گالوانیزهL=60mmعددM8۲۸۴۲
۲۱۴پیچ گالوانیزهL=70mmعددM8۳۲۶۹
۲۱۵پیچ گالوانیزهL=80mmعددM8۳۵۵۳
۲۱۶پیچ گالوانیزهL=100mmعددM8۴۲۶۳
۲۱۷پیچ گالوانیزهL=120mmعددM8۶۲۵۳
۲۱۸پیچ گالوانیزهL=20mmعددM10۲۷۰۰
۲۱۹پیچ گالوانیزهL=25mmعددM10۲۸۴۲
۲۲۰پیچ گالوانیزهL=30mmعددM10۳۱۲۶
۲۲۱پیچ گالوانیزهL=40mmعددM10۳۶۹۵
۲۲۲پیچ گالوانیزهL=50mmعددM10۴۲۶۳
۲۲۳پیچ گالوانیزهL=60mmعددM10۴۸۳۲
۲۲۴پیچ گالوانیزهL=70mmعددM10۵۴۰۰
۲۲۵پیچ گالوانیزهL=80mmعددM10۵۹۶۹
۲۲۶پیچ گالوانیزهL=100mmعددM10۷۱۰۶
۲۲۷پیچ گالوانیزهL=120mmعددM10۹۹۴۸
۲۲۸پیچ گالوانیزهL=150mmعددM10۱۲۲۲۲
۲۲۹پیچ گالوانیزهL=20mmعددM12۴۸۳۲
۲۳۰پیچ گالوانیزهL=25mmعددM12۵۶۸۴
۲۳۱پیچ گالوانیزهL=30mmعددM12۵۱۱۶
۲۳۲پیچ گالوانیزهL=40mmعددM12۵۸۲۷
۲۳۳پیچ گالوانیزهL=50mmعددM12۶۳۹۵
۲۳۴پیچ گالوانیزهL=60mmعددM12۷۱۰۶
۲۳۵پیچ گالوانیزهL=70mmعددM12۷۹۵۸
۲۳۶پیچ گالوانیزهL=80mmعددM12۸۵۲۷
۲۳۷پیچ گالوانیزهL=100mmعددM12۱۰۵۱۶
۲۳۸پیچ گالوانیزهL=120mmعددM12۱۴۲۱۱
۲۳۹پیچ گالوانیزهL=150mmعددM12۱۷۳۳۸
۲۴۰پیچ گالوانیزهL=30mmعددM14۷۹۵۸
۲۴۱پیچ گالوانیزهL=40mmعددM14۷۹۵۸
۲۴۲پیچ گالوانیزهL=50mmعددM14۸۸۱۱
۲۴۳پیچ گالوانیزهL=60mmعددM14۹۹۴۸
۲۴۴پیچ گالوانیزهL=70mmعددM14۱۰۸۰۰
۲۴۵پیچ گالوانیزهL=80mmعددM14۱۱۶۵۳
۲۴۶پیچ گالوانیزهL=100mmعددM14۱۴۴۹۵
۲۴۷پیچ گالوانیزهL=120mmعددM14۱۷۹۰۶
۲۴۸پیچ گالوانیزهL=150mmعددM14۲۲۱۶۹
۲۴۹پیچ گالوانیزهL=30mmM16۹۳۷۹
۲۵۰پیچ گالوانیزهL=40mmعددM16۹۹۴۸
۲۵۱پیچ گالوانیزهL=50mmعددM16۱۱۳۶۹
۲۵۲پیچ گالوانیزهL=60mmعددM16۱۳۰۷۴
۲۵۳پیچ گالوانیزهL=70mmعددM16۱۴۴۹۵
۲۵۴پیچ گالوانیزهL=80mmعددM16۱۵۹۱۶
۲۵۵پیچ گالوانیزهL=100mmعددM16۱۸۷۵۹
۲۵۶پیچ گالوانیزهL=120mmعددM16۲۴۱۵۹
۲۵۷پیچ گالوانیزهL=150mmعددM16۳۱۲۶۵
۲۵۸پیچ گالوانیزهL=50mmعددM18۱۹۰۴۳
۲۵۹پیچ گالوانیزهL=60mmعددM18۲۰۳۲۲
۲۶۰پیچ گالوانیزهL=70mmعددM18۲۴۱۵۹
۲۶۱پیچ گالوانیزهL=80mmعددM18۲۷۰۰۱
۲۶۲پیچ گالوانیزهL=100mmعددM18۳۱۲۶۵
۲۶۳پیچ گالوانیزهL=120mmعددM18۳۵۵۲۸
۲۶۴پیچ گالوانیزهL=150mmعددM18۴۵۴۷۶
۲۶۵پیچ گالوانیزهL=50mmعددM20۲۵۸۶۴
۲۶۶پیچ گالوانیزهL=60mmعددM20۲۸۴۲۲
۲۶۷پیچ گالوانیزهL=70mmعددM20۳۱۸۳۳
۲۶۸پیچ گالوانیزهL=80mmعددM20۳۵۵۲۸
۲۶۹پیچ گالوانیزهL=100mmعددM20۳۸۳۷۰
۲۷۰پیچ گالوانیزهL=120mmعددM20۴۶۸۹۷
۲۷۱پیچ گالوانیزهL=150mmعددM20۵۵۴۲۳
۲۷۲رول بولت HKD۲.۵cmعددM6۷۵۰۱
۲۷۳رول بولت HKD۳cmعددM8۹۳۷۷
۲۷۴رول بولت HKD۴cmعددM10۱۰۷۱۶
۲۷۵رول بولت HKD۵cmعددM12۲۰۰۹۳
۲۷۶رول بولت HKD۶.۵cmعددM16۸۰۳۷۲
۲۷۷پیچ متری گالوانیزه۱متریM6۲۳۹۱۱
۲۷۸پیچ متری گالوانیزه۱متریM8۳۳۷۵۶
۲۷۹پیچ متری گالوانیزه۱متریM10۴۳۶۰۲
۲۸۰پیچ متری گالوانیزه۱متریM12۶۱۸۸۷
۲۸۱پیچ متری گالوانیزه۱متریM14۹۸۴۵۶
۲۸۲پیچ متری گالوانیزه۱متریM16۱۱۸۱۴۷
۲۸۳پیچ متری گالوانیزه۱متریM18۱۴۶۲۷۷
۲۸۴پیچ متری گالوانیزه۱متریM20۱۷۴۴۰۸
۲۸۵پیچ متری گالوانیزه۳متریM6۷۵۹۵۲
۲۸۶پیچ متری گالوانیزه۳متریM8۱۰۱۲۶۹
۲۸۷پیچ متری گالوانیزه۳متریM10۱۳۰۸۰۶
۲۸۸پیچ متری گالوانیزه۳متریM12۱۸۵۶۶۰
۲۸۹پیچ متری گالوانیزه۳متریM14۲۸۱۳۰۳
۲۹۰پیچ متری گالوانیزه۳متریM16۳۵۱۶۲۹
۲۹۱پیچ متری گالوانیزه۳متریM18۴۳۶۰۱۹
۲۹۲پیچ متری گالوانیزه۳متریM20۵۲۰۴۱۰
۲۹۳نوار پرایمر تایوان۱۴.۵ mحلقه۵cm۶۵۰۰۰
۲۹۴نوار خطی مشکی آلتن۵۵m - 2kgکیلوگرم۵cm۲۴۰۰۰۰
۲۹۵نوار خطی مشکی آلتن۵۵m - 4kgکیلوگرم۱۰cm۲۴۰۰۰۰
۲۹۶نوار خطی مشکی آلتن۵۵m - 6kgکیلوگرم۱۵cm۲۴۰۰۰۰
۲۹۷نوار خطی سفید آلتن۵۵m - 2kgکیلوگرم۵cm۲۴۰۰۰۰
۲۹۸نوار خطی سفید آلتن۵۵m - 4kgکیلوگرم۱۰cm۲۴۰۰۰۰
۲۹۹نوار خطی سفید آلتن۵۵m - 6kgکیلوگرم۱۵cm۲۴۰۰۰۰
۳۰۰نوار سرجوش آلتن۱۱m-800grکیلوگرم۵cm۲۴۰۰۰۰
۳۰۱نوار سرجوش آلتنکیلوگرم۱۵cm۲۴۰۰۰۰
۳۰۲پرایمر آلتنلیتر۵۱۸۰۰۰۰۰
۳۰۳پرایمر آلتنلیتر۲۵۵۷۶۰۰۰۰
۳۰۴الکترود MTهر بسته ۲.۵ کیلوگرمبسته۳۰۰۰۰۰
۳۰۵الکترود آماهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۴۵۰۰۰۰
۳۰۶الکترود آماهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۳۵۰۰۰۰۰
۳۰۷الکترود آماهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۴۵۲۰۰۰۰
۳۰۸الکترود میکاهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۳۵۲۰۰۰۰
۳۰۹الکترود میکاهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۴۵۳۰۰۰۰
۳۱۰الکترود اعتمادهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۳۵۰۰۰۰۰
۳۱۱الکترود اعتمادهر بسته ۵ کیلوگرمبسته۴۵۰۰۰۰۰
۳۱۲خمیر لوله کشیپژوهشقوطی۰۲۸۰۰۰
۳۱۳کنف لوله کشیکیلوگرم۰۲۰۰۰۰۰
۳۱۴چسب پلیکا تارگتعدد۱۰۰cc۵۷۷۵۰
۳۱۵چسب پلیکا تارگتعدد۲۵۰cc۱۵۰۰۰۰
۳۱۶نوار تفلن تهرانعددحلقه۲۲۰۰۰

مشخصات فنی لوله و اتصالات

لوله و اتصالاتامروزه نقش لوله ها و اتصالات در صنعت ساختمانی، بسیار حائز اهمیت است. لوله ها از نظر اتصالات، جنس و کاربرد به چندین دسته تقسیم می شوند. از انواع لوله های مورد استفاده در صنعت می توان به لوله های فولادی، مسی و پلیمری اشاره کرد. اتصالات هرکدام از این لوله ها متفاوت بوده که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. از انواع لوله ها می توان به لوله های سیمانب، لوله های بتنی، لوله های پلاستیکی، لوله های فایبرگلاس، لوله های آهنی، لوله های چدنی و … اشاره نمود.

انواع لوله و اتصالات