لیست قیمت لوله و اتصالات

 • انواع لوله

  لوله بدون درز (مانسمان)، لوله سیاه درزدار، لوله گالوانیزه سبک و سنگین، لوله سوپرپایپ، لوله نیوپایپ، لوله پوش فیت، لوله پلیکا

 • انواع اتصالات لوله

  پیچ، مهره، بست، واشر، بست کرپی، بست سقفی، زانو، سه راه تبدیل، تبدیل درزدار، سردنده، کپ

 • انواع عایق لوله

  عایق لوله الاستومریک، عایق رولی الاستومریک، نوار چسب، عایق لوله

 • سایر

  هیدرانت، نازل شیردار، شیرفلکه آتش نشانی، کوپلینگ، جعبه آتش نشانی، شیلنگ پیسوار، شیلنگ فن کوئل، گیج فشار خشک و روغنی، شیر سماوری، ترمومتر، واشر نسوز، واشر لاستیکی، پیچ گالوانیزه، رول بولت، پیچ متری گالوانیزه، نوار خطی، نوار پرایمر، نوار سرجوش، پرایمر، الکترود، خمیر لوله کشی، کنف لوله کشی، چسب پولیکا، نوار تفلن

درخواست آنلاین مصالح

قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لوله

تاریخ بروزرسانی : 1397/08
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
1لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.5mm-Weight:7Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1/21470000
2لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.5mm-Weight:8.5Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"3/41680000
3لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.7mm-Weight:12.5Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"12604000
4لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.8mm-Weight:15Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/42541000
5لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:2.8mm-Weight:18Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/23465000
6لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:3mm-Weight:25Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"24252500
7لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:3.2mm-Weight:37Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"2.1/24462500
8لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:3.5mm-Weight:44Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"36772500
9لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:4mm-Weight:66Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"49607500
10لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:5mm-Weight:100Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"515120000
11لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:6mm-Weight:135Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"615330000
12لوله بدون درز(مانسمان)سبک چینThickness:6.35mm-Weight:195Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"824990000
13لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:6.35 mm-Weight:245Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1032670750
14لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:6.35 mm-Weight:295Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1239527250
15لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:6.35 mm-Weight:400Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1453340000
16لوله بدون درز(مانسمان) سبک چینThickness:7.9 mm-Weight:460Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1661341000
17لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1/2451500
18لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:2.5mm Weight:9.8Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"3/4577500
19لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3mm Weight:14.7Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1840000
20لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3mm Weight:18.6Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/41081500
21لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3mm Weight:21.3Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/21239000
22لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:3.5mm Weight:31Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"21827000
23لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4mm Weight:42.9Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"2.1/22635500
24لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:52.3Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"33045000
25لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:67.2Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"43969000
26لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:83Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"55145000
27لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:98.9Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"66037500
28لوله سیاه درزدار سنگین سپاهانThickness:4 mm Weight:129Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"89135000
29لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2mm Weight:6Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1/2
30لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2mm Weight:8Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"3/4735000
31لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.5mm Weight:12.2Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"11155000
32لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.5mm Weight:15Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/4
33لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.5mm Weight:18Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/21470000
34لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:2.8mm Weight:24.8Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"2
35لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:3mm Weight:32Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"2.1/2
36لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:3mm Weight:39Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"3
37لوله گالوانیزه سبک ساوهThickness:3mm Weight:50Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"4
38لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:2.5mm Weight:7.8Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1/2630000
39لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:2.5mm Weight:9.5Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"3/4
40لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:14.5Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"11420000
41لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:18.5Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/4
42لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:20Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"1.1/21890000
43لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:3mm Weight:26.6Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"2
44لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4mm Weight:44Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"2.1/24515000
45لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4mm Weight:52.2Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"34730000
46لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4mm Weight:67.2Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"45830000
47لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4.85mm Weight:100Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"5
48لوله گالوانیزه سنگین ساوهThickness:4.85mm Weight:120Kg tolerance:±5%شاخه 6 متر"6
49لوله +2 سوپرپایپکلاف 200 متریمتر1681205
50لوله +2 سوپرپایپکلاف 150 متریمتر20124151
51لوله +2 سوپرپایپکلاف 100 متریمتر25189551
52لوله +2 سوپرپایپکلاف 50 متریمتر32295608
53لوله سوپرپایپمتر401344515
54لوله سوپرپایپمتر501788799
55لوله سوپرپایپمتر632276574
56لوله سوپرپایپمتر754057307
57لوله سوپرپایپمتر905544285
58لوله سوپرپایپمتر1107086853
59لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر1681205
60لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر20124151
61لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر25189551
62لوله سوپرپایپPEX/AL/PEX-پلیمر قدیمیمتر32295608
63لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر1655154
64لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر2086110
65لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر25133830
66لوله سوپرپایپLT-مخصوص آبسردمتر32203830
67لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر1652250
68لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر2083510
69لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر25145800
70لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر32211280
71لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر40646250
72لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر50784590
73لوله نیوپایپPEX/AL/PEXمتر63990150
74لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر1652250
75لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر2083510
76لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر25145800
77لوله نیوپایپPERT/AL/PERTمتر32211280
78لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر1646020
79لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر2073260
80لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر25129730
81لوله نیوپایپPE/AL/PEمتر32186710
82لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 30شاخه4054770
83لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه40102560
84لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه40159410
85لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه40298390
86لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه40426150
87لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 30شاخه5091790
88لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه50123110
89لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه50191580
90لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه50368290
91لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه50527290
92لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 30شاخه70109670
93لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه70190690
94لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه70322700
95لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه70631500
96لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه70909840
97لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 30شاخه100231970
98لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه100366940
99لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه100662100
100لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه1001307720
101لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه1001930000
102لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 30شاخه125249490
103لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه125485140
104لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه125878320
105لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه1251731070
106لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه1252568790
107لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 30شاخه160445570
108لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه160742400
109لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه1601484500
110لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه1602968830
111لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه1604453360
112لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه2002812430
113لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه2005332350
114لوله پوش فیت یکسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه2007813640
115لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه40111390
116لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه40208250
117لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه40325310
118لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه40466530
119لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه50178140
120لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه50246690
121لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه50397590
122لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه50573930
123لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه70209080
124لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه70388470
125لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه70657490
126لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه70989890
127لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه100472460
128لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه100733990
129لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه1001345940
130لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه1002056090
131لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه125532130
132لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه125986320
133لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه1251790460
134لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه1252657130
135لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 50شاخه160791760
136لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه1601583270
137لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه1603166230
138لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه1604749140
139لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 100شاخه2003160960
140لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 200شاخه2006301900
141لوله پوش فیت دوسر سوکت پلیرانسانتی متری 300شاخه2009414880
142لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 2.4 میلیمتر-16بارشاخه32398000
143لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 3 میلیمتر-16 بارشاخه40627000
144لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 2.4 میلیمتر-10 بارشاخه50669000
145لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 3 میلیمتر-12.5 بارشاخه50836000
146لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 1.5 میلیمترشاخه63514000
147لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 3 میلیمتر-10 بارشاخه631045000
148لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 1.5 میلیمترشاخه75646000
149لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 2.9 میلیمترشاخه751342000
150لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 1.8 میلیمترشاخه90890000
151لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 2.8 میلیمترشاخه901497000
152لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 2.2 میلیمترشاخه1101325000
153لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 4.2 میلیمترشاخه1102551000
154لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 2.5 میلیمترشاخه1251700000
155لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 3.1 میلیمترشاخه1252246000
156لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 3.2 میلیمترشاخه1602880000
157لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 4 میلیمترشاخه1602570000
158لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 4 میلیمترشاخه2004490000
159لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 4.9 میلیمترشاخه2005465000
160لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 4.9 میلیمترشاخه2506825000
161لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 6.2 میلیمترشاخه2509096000
162لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 6.2 میلیمترشاخه31510830000
163لوله پلیکا پلیمر گلپایگانضخامت 7.7 میلیمترشاخه31513357000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت اتصالات لوله

تاریخ بروزرسانی : 1397/08
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
1سوپرفیکس Mعدد152055
2پیچ متری سوپرفیکسM8عدد100 سانتی متر71940
3پیچ متری سوپرفیکسM10عدد100 سانتی متر85020
4پیچ متری سوپرفیکسM8عدد10 سانتی متر9592
5پیچ متری سوپرفیکسM10عدد10 سانتی متر9919
6پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکسM4عدد1090
7پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکسM6عدد2507
8پیچ 2.5 سانتی متری سوپرفیکسM8عدد4687
9پیچ 7 سانتی متری سوپرفیکسM8عدد8720
10مهره سوپرفیکسM4عدد545
11مهره سوپرفیکسM6عدد1417
12مهره سوپرفیکسM8عدد2507
13مهره سوپرفیکسM10عدد5450
14واشر تخت سوپرفیکسM4عدد327
15واشر تخت سوپرفیکسM6عدد763
16واشر تخت سوپرفیکسM8عدد872
17واشر تخت سوپرفیکسM10عدد1199
18واشرفنری سوپرفیکسM8عدد981
19واشرفنری سوپرفیکسM10عدد1308
20سوپرفیکس تخت2 متریعدد504016
21سوپرفیکس U2 متریعدد1056101
22صفحه نصب عمودی سوپرفیکس Uعدد129928
23صفحه نصب افقی سوپرفیکس Uعدد129928
24پایه دیواری سوپرفیکس Uعدد169931
25بست کمربندی 20 سانتی متری سوپرفیکسعدد
26خم کن سوپرفیکسعدد7681557
27بست سقفی پلی رانعدد4047420
28بست سقفی پلی رانعدد5090150
29بست سقفی پلی رانعدد70121450
30بست سقفی پلی رانعدد100153330
31بست سقفی پلی رانعدد125248880
32بست سقفی پلی رانعدد160289410
33بست دیواری پلی رانعدد5081910
34بست دیواری پلی رانعدد70112560
35بست دیواری پلی رانعدد100142980
36بست دیواری پلی رانعدد125222720
37بست دیواری پلی رانعدد160258720
38بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد5089160
39بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد70114340
40بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد100145950
41بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد125216390
42بست سقفی پلی رانقابل تنظیمعدد160286830
43بست کرپی بست ایرانضخامت 6 میلیمترعدد"1/28003
44بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"1/210109
45بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"1/217480
46بست کرپی بست ایرانضخامت 6 میلیمترعدد"3/48424
47بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"3/411794
48بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"3/417901
49بست کرپی بست ایرانضخامت 6 میلیمترعدد"19056
50بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"112636
51بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"119375
52بست کرپی بست ایرانضخامت 6 میلیمترعدد"1.1/410109
53بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"1.1/412847
54بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"1.1/422113
55بست کرپی بست ایرانضخامت 6 میلیمترعدد"1.1/210951
56بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"1.1/213057
57بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"1.1/223166
58بست کرپی بست ایرانضخامت 6 میلیمترعدد"211794
59بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"214742
60بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"226325
61بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"2.1/216848
62بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"2.1/228431
63بست کرپی بست ایرانضخامت 12 میلیمترعدد"2.1/240014
64بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"318954
65بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"332643
66بست کرپی بست ایرانضخامت 12 میلیمترعدد"348438
67بست کرپی بست ایرانضخامت 8 میلیمترعدد"422113
68بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"434749
69بست کرپی بست ایرانضخامت 12 میلیمترعدد"452650
70بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"540014
71بست کرپی بست ایرانضخامت 12 میلیمترعدد"558968
72بست کرپی بست ایرانضخامت 10 میلیمترعدد"646332
73بست کرپی بست ایرانضخامت 12 میلیمترعدد"667392
74بست کرپی بست ایرانضخامت 10میلیمترعدد"858968
75بست کرپی بست ایرانضخامت 12میلیمترعدد"888452
76بست کرپی بست ایرانضخامت 16میلیمترعدد"10311040
77بست کرپی بست ایرانضخامت 16میلیمترعدد"12369360
78زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/210780
79زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/415180
80زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"118700
81زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/435200
82زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/245650
83زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"272600
84زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2116600
85زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3158400
86زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4253000
87زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سبک)مشخصات فنیعدد"5331100
88زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)مشخصات فنیعدد"5489500
89زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سبک)مشخصات فنیعدد"6515900
90زانو 90 درجه درزدار ایران اتصال(سنگین)مشخصات فنیعدد"6687500
91زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"81250700
92زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"102431000
93زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"124807000
94زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"148855000
95زانو 90 درجه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1611385000
96سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/216500
97سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/422000
98سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"131900
99سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/455000
100سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/267100
101سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2104500
102سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2159500
103سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3195800
104سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4368500
105سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"5649000
106سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"6854700
107سه راه درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"8
108سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"3/422000
109سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"130800
110سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"133000
111سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"1.1/449500
112سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"1.1/449500
113سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"1.1/455000
114سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"1.1/260500
115سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"1.1/260500
116سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"1.1/260500
117سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"1.1/267100
118سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"291300
119سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"291300
120سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"291300
121سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"2104500
122سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"2104500
123سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"2.1/2138600
124سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"2.1/2138600
125سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"2.1/2159500
126سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2*"2.1/2159500
127سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"3176000
128سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"3176000
129سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"3195800
130سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2*"3195800
131سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"3195800
132سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"4341000
133سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"4341000
134سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2*"4367400
135سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"4367400
136سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3*"4367400
137سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"5649000
138سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3*"5649000
139سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4*"5649000
140سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"6854700
141سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3*"6854700
142سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4*"6854700
143سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"5*"6854700
144سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4*"8
145سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"5*"8
146سه راه تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"6*"8
147تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"3/410450
148تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"112650
149تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"112650
150تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد1/2*"1.1/417600
151تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"1.1/417600
152تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"1.1/416500
153تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"1.1/225300
154تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"1.1/225300
155تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"1.1/223100
156تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"1.1/223100
157تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/2*"249500
158تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/4*"249500
159تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"240700
160تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد1.1/4*"241800
161تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد1.1/2*"241800
162تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"2.1/271500
163تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"2.1/271500
164تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"2.1/261600
165تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2*"2.1/261600
166تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1*"385800
167تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"385800
168تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"373700
169تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2*"373700
170تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"373700
171تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/4*"4148500
172تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/2*"4148500
173تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2*"4121000
174تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"4110000
175تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3*"4110000
176تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/2*"5249700
177تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3*"5214500
178تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4*"5214500
179تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3*"6319000
180تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4*"6258500
181تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"5*"6258500
182تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"4*"8561000
183تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"5*"8561000
184تبدیل درزدار ایران اتصالمشخصات فنیعدد"6*"8474100
185کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1/23850
186کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"3/44510
187کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"14950
188کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/46380
189کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"1.1/27810
190کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"212100
191کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"2.1/214850
192کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"322000
193کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"433000
194کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"577000
195کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"6101200
196کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"8159500
197کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"10269500
198کپ گود ایران اتصالمشخصات فنیعدد"12418000
199کپ تخت ایران اتصالعدد"212100
200کپ تخت ایران اتصالعدد"2.1/214850
201کپ تخت ایران اتصالعدد"322000
202کپ تخت ایران اتصالعدد"433000
203کپ تخت ایران اتصالعدد"577000
204کپ تخت ایران اتصالعدد"6101200
205سردنده درزدار ایران اتصالعدد"1/28800
206سردنده درزدار ایران اتصالعدد"3/410560
207سردنده درزدار ایران اتصالعدد"114850
208سردنده درزدار ایران اتصالعدد"1.1/420900
209سردنده درزدار ایران اتصالعدد"1.1/225300
210سردنده درزدار ایران اتصالعدد"233000
211سردنده درزدار ایران اتصالعدد"2.1/257200
212سردنده درزدار ایران اتصالعدد"377000
213سردنده درزدار ایران اتصالعدد"4111100
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت عایق لوله

تاریخ بروزرسانی : 1397/08
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
1عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"5/8متر طول15mm38525
2عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"1/2متر طول18mm42550
3عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"1/2متر طول22mm50600
4عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"3/4متر طول25mm54050
5عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"1متر طول32mm70150
6عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"1متر طول35mm75900
7عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"1.1/4متر طول42mm93150
8عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"1.1/2متر طول48mm111550
9عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"2متر طول60mm129950
10عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"2.1/2متر طول76mm165600
11عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"3متر طول89mm195500
12عایق لوله ای الاستومریک (9mmضخامت) MAKROflex"4متر طول114mm310500
13عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"5/8متر طول15mm62100
14عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"1/2متر طول18mm66700
15عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"1/2متر طول22mm78200
16عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"3/4متر طول25mm87400
17عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"1متر طول35mm112700
18عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"1.1/4متر طول42mm131100
19عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"1.1/2متر طول48mm141450
20عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"2متر طول60mm195500
21عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"2.1/2متر طول76mm235750
22عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"3متر طول89mm264500
23عایق لوله ای الاستومریک (13mmضخامت) MAKROflex"4متر طول114mm356500
24عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"5/8متر طول15mm126500
25عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"1/2متر طول18mm132250
26عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"1/2متر طول22mm148350
27عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"3/4متر طول25mm161000
28عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"1متر طول35mm189750
29عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"1.1/4متر طول42mm220800
30عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"1.1/2متر طول48mm235750
31عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"2متر طول60mm276000
32عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"2.1/2متر طول76mm303600
33عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"3متر طول89mm378350
34عایق لوله ای الاستومریک (19mmضخامت) MAKROflex"4متر طول114mm494500
35نوار چسب درزگیر نخ دار25mحلقه3cm*25m303600
36نوار چسب درزگیر نخ دار25mحلقه5cm*25m370300
37چسب مایع مخصوص900grقوطی0517500
38چسب مایع مخصوص3kgقوطی01587000
39نوار عایق بندی10mحلقه3mm*5cm*10m420900
40نوار عایق بندی10mحلقه5mm*5cm*10m540500
41عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی 30 مترمربع عایق میباشدمترمربع6mm385250
42عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی 20 مترمربع عایق میباشدمترمربع10mm442750
43عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی 14 مترمربع عایق میباشدمترمربع13mm603750
44عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی 10 مترمربع عایق میباشدمترمربع19mm839500
45عایق رولی الاستومریک MAKROflexهر رول حاوی 8 مترمربع عایق میباشدمترمربع25mm1115500
46عایق لوله پارس پلی فوم شرق"3/8مترطول12mm2500
47عایق لوله پارس پلی فوم شرق"5/8مترطول16mm2950
48عایق لوله پارس پلی فوم شرق"1/2مترطول20mm3650
49عایق لوله پارس پلی فوم شرق"3/4مترطول25mm3900
50عایق لوله پارس پلی فوم شرق"1مترطول32mm4150
51عایق لوله پارس پلی فوم شرق"1.1/4مترطول40mm5850
52عایق لوله پارس پلی فوم شرق"1.1/2مترطول50mm7150
53عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*300mمترمربع1mm5700
54عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*150mمترمربع2mm7800
55عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*100مترمربع3mm10400
56عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*75mمترمربع4mm1250
57عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*60mمترمربع5mm15800
58عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*55mمترمربع6mm23500
59عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*50mمترمربع8mm27000
60عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*50mمترمربع10mm33000
61عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*50mمترمربع15mm55000
62عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*50mمترمربع20mm70000
63عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*50mمترمربع25mm88500
64عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*25mمترمربع30mm107000
65عایق رولی پارس پلی فوم شرق1m*15mمترمربع35mm125000
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت سایر تجهیزات مکانیکی

تاریخ بروزرسانی : 1397/08
ردیفنام کالاشرحواحدسایزقیمت (ریال)
1هیدرانت آریا کوپلینگته نازلی "1.1/2جفت"2*"1.1/2325500
2هیدرانت آریا کوپلینگته نازلی "2.1/2جفت"2*"2.1/2546000
3نازل ساده آریا کوپلینگبا هیدرانت ته نازلی "1.1/2عدد"1.1/2341250
4نازل شیردار آریا کوپلینگبدون دنبالهعدد"1409500
5نازل شیردار آریا کوپلینگبا هیدرانت ته نازلی 1.1/2"عدد"1.1/2829500
6نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگبدون دنبالهعدد"1577500
7نازل شیردار فلزی آریا کوپلینگبا هیدرانت ته نازلی "1.1/2عدد"1.1/21291500
8دنباله آریا کوپلینگعدد"3/473500
9دنباله آریا کوپلینگعدد"173500
10تبدیل آریا کوپلینگعدد"2*"1.1/2414750
11تبدیل آریا کوپلینگعدد"2*"2.1/2525000
12تبدیل آریا کوپلینگعدد"2.1/2*"1.1/2498750
13شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد"1.1/21123500
14شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد"1735000
15شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد"2.1/22409750
16شیرفلکه آتش نشانی آریا کوپلینگعدد"21764000
17کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"1231000
18هیدرانت آریا کوپلینگجفت"1231000
19درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"1246750
20کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"1.1/2304500
21هیدرانت آریا کوپلینگجفت"1.1/2304500
22درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"1.1/2325500
23کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"2414750
24هیدرانت آریا کوپلینگجفت"2414750
25درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"2435750
26کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"2.1/2588000
27هیدرانت آریا کوپلینگجفت"2.1/2588000
28درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"2.1/2609000
29کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"3651000
30هیدرانت آریا کوپلینگجفت"3651000
31کوپلینگ آریا کوپلینگجفت"41564500
32هیدرانت آریا کوپلینگجفت"41564500
33درپوش هیدرانت آریا کوپلینگبا زنجیر کاملجفت"41585500
34کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگجفت"1.1/2*"1325500
35کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگجفت"1.1/2*"3/4325500
36جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگسفید -یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد50*60*173696000
37جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز-یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد50*60*173696000
38جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگسفید - یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد60*75*173780000
39جعبه آتش نشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز- یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد60*75*173780000
40جعبه آتش نشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگبا درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد60*75*176258000
41جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگسفید - با یک درب طلق خور قسمت خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد90*75*206930000
42جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز- با یک درب طلق خور قسمت خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد90*75*206930000
43جعبه آتش نشانی توکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگبا درب و قاب استیل نگیر خشدار , یراق آلات با آبکاری نیکل کرومعدد90*75*209240000
44جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگسفید - طبقه پائین جهت جا گیری خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد150*60*207591500
45جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگقرمز - طبقه پائین جهت جا گیری خاموش کننده - یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد150*60*207591500
46جعبه آتش نشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگبدنه داخلی سفید -با درب و قاب استیل نگیر خشدار -یراق آلات با آبکاری نیکل و کرومعدد150*60*2011235000
47قرقره هوزریل داخل جعبه آریا کوپلینگشامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با سیستم آبرسان داخلی یک تکه برنجی -20 متر شیلنگ فشار قوی 15-45 بار آریا -شیلنگ رابط هوزریلی استنلس استیل آریا دارای غلاف های پرسی استیل با اتصالات تمام برنجی در دو سر بطول 50 سانتی مترعدد3864000
48قرقره فایرباکس داخل جعبه آریا کوپلینگشامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با شفت یک تکه آبکاری شدهعدد829500
49شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2126750
50شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2131950
51شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2138450
52شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2144950
53شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان70Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2152750
54شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان100Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H1/2181350
55شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8126750
56شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8131950
57شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8138450
58شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددH1/2*H3/8143650
59شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2118950
60شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2121550
61شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2126750
62شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H1/2138450
63شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان13.5Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8118950
64شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8121550
65شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان30Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8126750
66شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM3/8*H3/8138450
67شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان20Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H3/8121550
68شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان40Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H3/8131950
69شیلنگ رابط پیسوار یک سر مهره و یک سر دنده شیلان50Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM1/2*H3/8138450
70شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 1/2 شیلان45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*18*H1/2123500
71شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 1/2 شیلان45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*35*H1/2123500
72شیلنگ تکپایه دنده درشت ,یکسر آچارکش 18mm ویکسر مهره 3/8 شیلان60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*18*H3/8123500
73شیلنگ تکپایهدنده درشت ,یکسر آچارکش 35mm ویکسر مهره 3/8 شیلان60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM10*35*H3/8123500
74شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 1/2 شیلان45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*44*H1/2154050
75شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 1/2 شیلان60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*17*H1/2123500
76شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 1/2 شیلان60Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*44*H1/2154050
77شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 17mm ویکسر مهره 3/8 شیلان45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*17*H3/8123500
78شیلنگ تکپایه دنده ریز ,یکسر آچارکش 44mm ویکسر مهره 3/8 شیلان45Cm-OD:12.5mm&ID:8.5mmعددM8*44*H3/8154050
79شیلنگ آبگرمکن دو سر مهره شیلان40Cm-OD:15.5mm&ID:11mmعددH1/2*H1/2165750
80شیلنگ آبگرمکن یک سر مهره و یک سر دنده شیلان40Cm-OD:15.5mm&ID:11mmعددM1/2*H1/2165750
81شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان20Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2197600
82شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان30Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2215800
83شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان40Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2234000
84شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان50Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2253500
85شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان60Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H1/2273000
86شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان40Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM1/2*H3/4255450
87شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان20Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4228800
88شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان30Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4241800
89شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان40Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4262600
90شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان50Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4287300
91شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل جیگانت شیلان60Cm-OD:19.5mm&ID:14mmعددM3/4*H3/4310700
92شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM1/2*H1/2299000
93شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM1/2*H1/2323700
94شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM1/2*H1/2349700
95شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM1/2*H1/2374400
96شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM1/2*H1/2400400
97شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان20Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM3/4*H3/4340600
98شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان30Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM3/4*H3/4374400
99شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان40Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM3/4*H3/4401700
100شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان50Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM3/4*H3/4434200
101شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل مینی فیلبور شیلان60Cm-OD:22.5mm&ID:16.3mm-دبی12.5عددM3/4*H3/4468000
102شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان30Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16عددM3/4*H3/4447200
103شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان40Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16عددM3/4*H3/4486200
104شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان50Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16عددM3/4*H3/4525200
105شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان60Cm-OD:27mm&ID:20mm-دبی16عددM3/4*H3/4566800
106شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان30Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5عددM1*H1682500
107شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان40Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5عددM1*H1751400
108شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان50Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5عددM1*H1816400
109شیلنگ فن کوئل یک سر مهره و یک سر دنده مدل فیلبور شیلان60Cm-OD:34mm&ID:24.3mm-دبی17.5عددM1*H1881400
110شیر پیسوار شیلانبدنه برنجی - دسته فلزیعدد"1/2*"1/2300300
111شیر پیسوار شیلانبدنه برنجی - دسته فلزیعدد"1/2*"3/8300300
112شیر پیسوار بدون قالپاق زتابدنه برنجی - دسته پلی امیدعدد"1/2*"1/2193700
113شیر پیسوار بدون قالپاق زتابدنه برنجی - دسته پلی امیدعدد"1/2*"3/8193700
114شیر پکیج شیلانبدنه برنجیعدد"1/2210600
115شیر پکیج شیلانبدنه برنجیعدد"3/4287300
116گیج فشار خشک ( مانومتر ) ویکا آلمان10 barعدد10cm1500000
117گیج فشار خشک ( مانومتر ) ویکا آلمان16 barعدد10cm1500000
118گیج فشار روغنی ( مانومتر ) ویکا آلمان10 barعدد10cm2850000
119گیج فشار روغنی ( مانومتر ) ویکا آلمان16 barعدد10cm2850000
120گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح ویکا ایران10 barعدد10cm1400000
121گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح ویکا ایران16 barعدد10cm1400000
122گیج فشار خشک ( مانومتر ) پکنز ترکیه10 barعدد10cm950000
123گیج فشار خشک ( مانومتر ) پکنز ترکیه16 barعدد10cm950000
124گیج فشار روغنی ( مانومتر ) پکنز ترکیه10 barعدد10cm2000000
125گیج فشار روغنی ( مانومتر ) پکنز ترکیه16 barعدد10cm2000000
126گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح پکنز ایران10 barعدد10cm880000
127گیج فشار خشک ( مانومتر ) طرح پکنز ایران16 barعدد10cm880000
128گیج فشار روغنی ( مانومتر ) طرح پکنز ایران10 barعدد10cm1750000
129گیج فشار روغنی ( مانومتر ) طرح پکنز ایران16 barعدد10cm1750000
130گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین10 barعدد6cm450000
131گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین16 barعدد6cm450000
132گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین10 barعدد10cm650000
133گیج فشار خشک ( مانومتر ) چین16 barعدد10cm650000
134گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین10 barعدد6cm650000
135گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین16 barعدد6cm650000
136گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین10 barعدد10cm1000000
137گیج فشار روغنی ( مانومتر ) چین16 barعدد10cm1000000
138شیر سماوری ایرانعدد"1/2450000
139شیر سماوری چینیعدد"1/2450000
140شیر سماوری پکنز ترکعدد"1/21400000
141شیر سماوری ویکا آلمانعدد"1/21600000
142لوپ 180 درجه ایرانعدد"1/2300000
143لوپ 180 درجه ترکعدد"1/2900000
144لوپ استیل 90 درجه طرح ویکا ایرانعدد"1/21500000
145ترمومتر عمودی ویکا آلمان0-120 cعدد10cm7000000
146ترمومتر افقی ویکا آلمان0-120 cعدد10cm6000000
147ترمومتر عمودی طرح ویکا ایران0-120 cعدد10cm2600000
148ترمومتر افقی طرح ویکا ایران0-120 cعدد10cm2600000
149ترمومتر عمودی چینی0-120 cعدد10cm1000000
150ترمومتر افقی چینی0-120 cعدد10cm950000
151ترمومتر عمودی پکنز0-120 cعدد10cm1400000
152ترمومتر افقی پکنز0-120 cعدد10cm1000000
153ترمومتر مانومتر چینیعدد10cm1000000
154واشر نسوز سادهعدد"1/28000
155واشر نسوز سادهعدد"3/48000
156واشر نسوز سادهعدد"18000
157واشر نسوز سادهعدد"1.1/416000
158واشر نسوز سادهعدد"1.1/216000
159واشر نسوز سادهعدد"216000
160واشر نسوز سادهعدد"2.1/224000
161واشر نسوز سادهعدد"324000
162واشر نسوز سادهعدد"432000
163واشر نسوز سادهعدد"540000
164واشر نسوز سادهعدد"648000
165واشر نسوز سادهعدد"864000
166واشر نسوز سادهعدد"1080000
167واشر نسوز سیم دارعدد"1/212000
168واشر نسوز سیم دارعدد"3/412000
169واشر نسوز سیم دارعدد"112000
170واشر نسوز سیم دارعدد"1.1/424000
171واشر نسوز سیم دارعدد"1.1/224000
172واشر نسوز سیم دارعدد"224000
173واشر نسوز سیم دارعدد"2.1/236000
174واشر نسوز سیم دارعدد"336000
175واشر نسوز سیم دارعدد"448000
176واشر نسوز سیم دارعدد"560000
177واشر نسوز سیم دارعدد"672000
178واشر نسوز سیم دارعدد"896000
179واشر نسوز سیم دارعدد"10120000
180واشر لاستیکیعدد"1/21000
181واشر لاستیکیعدد"3/41000
182واشر لاستیکیعدد"11000
183واشر لاستیکیعدد"1.1/42000
184واشر لاستیکیعدد"1.1/22000
185واشر لاستیکیعدد"22000
186واشر لاستیکیعدد"2.1/23000
187واشر لاستیکیعدد"33000
188واشر لاستیکیعدد"44000
189واشر لاستیکیعدد"55000
190واشر لاستیکیعدد"66000
191واشر لاستیکیعدد"88000
192واشر لاستیکیعدد"1010000
193پیچ گالوانیزهL=10mmعددM6853
194پیچ گالوانیزهL=15mmعددM6853
195پیچ گالوانیزهL=20mmعددM6853
196پیچ گالوانیزهL=25mmعددM6995
197پیچ گالوانیزهL=30mmعددM61052
198پیچ گالوانیزهL=35mmعددM61137
199پیچ گالوانیزهL=40mmعددM61279
200پیچ گالوانیزهL=50mmعددM61478
201پیچ گالوانیزهL=60mmعددM61705
202پیچ گالوانیزهL=70mmعددM61990
203پیچ گالوانیزهL=80mmعددM62274
204پیچ گالوانیزهL=100mmعددM62700
205پیچ گالوانیزهL=10mmعددM81364
206پیچ گالوانیزهL=15mmعددM81364
207پیچ گالوانیزهL=20mmعددM81421
208پیچ گالوانیزهL=25mmعددM81563
209پیچ گالوانیزهL=30mmعددM81762
210پیچ گالوانیزهL=35mmعددM81933
211پیچ گالوانیزهL=40mmعددM82075
212پیچ گالوانیزهL=50mmعددM82416
213پیچ گالوانیزهL=60mmعددM82842
214پیچ گالوانیزهL=70mmعددM83269
215پیچ گالوانیزهL=80mmعددM83553
216پیچ گالوانیزهL=100mmعددM84263
217پیچ گالوانیزهL=120mmعددM86253
218پیچ گالوانیزهL=20mmعددM102700
219پیچ گالوانیزهL=25mmعددM102842
220پیچ گالوانیزهL=30mmعددM103126
221پیچ گالوانیزهL=40mmعددM103695
222پیچ گالوانیزهL=50mmعددM104263
223پیچ گالوانیزهL=60mmعددM104832
224پیچ گالوانیزهL=70mmعددM105400
225پیچ گالوانیزهL=80mmعددM105969
226پیچ گالوانیزهL=100mmعددM107106
227پیچ گالوانیزهL=120mmعددM109948
228پیچ گالوانیزهL=150mmعددM1012222
229پیچ گالوانیزهL=20mmعددM124832
230پیچ گالوانیزهL=25mmعددM125684
231پیچ گالوانیزهL=30mmعددM125116
232پیچ گالوانیزهL=40mmعددM125827
233پیچ گالوانیزهL=50mmعددM126395
234پیچ گالوانیزهL=60mmعددM127106
235پیچ گالوانیزهL=70mmعددM127958
236پیچ گالوانیزهL=80mmعددM128527
237پیچ گالوانیزهL=100mmعددM1210516
238پیچ گالوانیزهL=120mmعددM1214211
239پیچ گالوانیزهL=150mmعددM1217338
240پیچ گالوانیزهL=30mmعددM147958
241پیچ گالوانیزهL=40mmعددM147958
242پیچ گالوانیزهL=50mmعددM148811
243پیچ گالوانیزهL=60mmعددM149948
244پیچ گالوانیزهL=70mmعددM1410800
245پیچ گالوانیزهL=80mmعددM1411653
246پیچ گالوانیزهL=100mmعددM1414495
247پیچ گالوانیزهL=120mmعددM1417906
248پیچ گالوانیزهL=150mmعددM1422169
249پیچ گالوانیزهL=30mmM169379
250پیچ گالوانیزهL=40mmعددM169948
251پیچ گالوانیزهL=50mmعددM1611369
252پیچ گالوانیزهL=60mmعددM1613074
253پیچ گالوانیزهL=70mmعددM1614495
254پیچ گالوانیزهL=80mmعددM1615916
255پیچ گالوانیزهL=100mmعددM1618759
256پیچ گالوانیزهL=120mmعددM1624159
257پیچ گالوانیزهL=150mmعددM1631265
258پیچ گالوانیزهL=50mmعددM1819043
259پیچ گالوانیزهL=60mmعددM1820322
260پیچ گالوانیزهL=70mmعددM1824159
261پیچ گالوانیزهL=80mmعددM1827001
262پیچ گالوانیزهL=100mmعددM1831265
263پیچ گالوانیزهL=120mmعددM1835528
264پیچ گالوانیزهL=150mmعددM1845476
265پیچ گالوانیزهL=50mmعددM2025864
266پیچ گالوانیزهL=60mmعددM2028422
267پیچ گالوانیزهL=70mmعددM2031833
268پیچ گالوانیزهL=80mmعددM2035528
269پیچ گالوانیزهL=100mmعددM2038370
270پیچ گالوانیزهL=120mmعددM2046897
271پیچ گالوانیزهL=150mmعددM2055423
272رول بولت HKD2.5cmعددM67501
273رول بولت HKD3cmعددM89377
274رول بولت HKD4cmعددM1010716
275رول بولت HKD5cmعددM1220093
276رول بولت HKD6.5cmعددM1680372
277پیچ متری گالوانیزه1متریM623911
278پیچ متری گالوانیزه1متریM833756
279پیچ متری گالوانیزه1متریM1043602
280پیچ متری گالوانیزه1متریM1261887
281پیچ متری گالوانیزه1متریM1498456
282پیچ متری گالوانیزه1متریM16118147
283پیچ متری گالوانیزه1متریM18146277
284پیچ متری گالوانیزه1متریM20174408
285پیچ متری گالوانیزه3متریM675952
286پیچ متری گالوانیزه3متریM8101269
287پیچ متری گالوانیزه3متریM10130806
288پیچ متری گالوانیزه3متریM12185660
289پیچ متری گالوانیزه3متریM14281303
290پیچ متری گالوانیزه3متریM16351629
291پیچ متری گالوانیزه3متریM18436019
292پیچ متری گالوانیزه3متریM20520410
293نوار پرایمر تایوان14.5 mحلقه5cm65000
294نوار خطی مشکی آلتن55m - 2kgکیلوگرم5cm240000
295نوار خطی مشکی آلتن55m - 4kgکیلوگرم10cm240000
296نوار خطی مشکی آلتن55m - 6kgکیلوگرم15cm240000
297نوار خطی سفید آلتن55m - 2kgکیلوگرم5cm240000
298نوار خطی سفید آلتن55m - 4kgکیلوگرم10cm240000
299نوار خطی سفید آلتن55m - 6kgکیلوگرم15cm240000
300نوار سرجوش آلتن11m-800grکیلوگرم5cm240000
301نوار سرجوش آلتنکیلوگرم15cm240000
302پرایمر آلتنلیتر51800000
303پرایمر آلتنلیتر255760000
304الکترود MTهر بسته 2.5 کیلوگرمبسته300000
305الکترود آماهر بسته 5 کیلوگرمبسته450000
306الکترود آماهر بسته 5 کیلوگرمبسته3500000
307الکترود آماهر بسته 5 کیلوگرمبسته4520000
308الکترود میکاهر بسته 5 کیلوگرمبسته3520000
309الکترود میکاهر بسته 5 کیلوگرمبسته4530000
310الکترود اعتمادهر بسته 5 کیلوگرمبسته3500000
311الکترود اعتمادهر بسته 5 کیلوگرمبسته4500000
312خمیر لوله کشیپژوهشقوطی028000
313کنف لوله کشیکیلوگرم0200000
314چسب پلیکا تارگتعدد100cc57750
315چسب پلیکا تارگتعدد250cc150000
316نوار تفلن تهرانعددحلقه22000

مشخصات فنی لوله و اتصالات

لوله و اتصالاتامروزه نقش لوله ها و اتصالات در صنعت ساختمانی، بسیار حائز اهمیت است. لوله ها از نظر اتصالات، جنس و کاربرد به چندین دسته تقسیم می شوند. از انواع لوله های مورد استفاده در صنعت می توان به لوله های فولادی، مسی و پلیمری اشاره کرد. اتصالات هرکدام از این لوله ها متفاوت بوده که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت. از انواع لوله ها می توان به لوله های سیمانب، لوله های بتنی، لوله های پلاستیکی، لوله های فایبرگلاس، لوله های آهنی، لوله های چدنی و … اشاره نمود.

انواع لوله و اتصالات