درخواست آنلاین مصالح

قیمت رنگ
قیمت رنگ

قیمت رنگ و انواع آن

تاریخ بروزرسانی : 1397/08
ردیفنام کالابرندواحدقیمت (ت)
ربعی 36
قیمت (ت)
کوارت 12
قیمت (ت)
گالن 4
قیمت (ت)
دبه / نیمی
قیمت (ت)
دبه 12
قیمت (ت)
واحد
1روغنی براق سفید، طوسی استخوانی،روشن،سیر-کرم استخوانی،روشن،بژ-قهوه ای روشن،خرمایی, سوخته-شکلاتی روشن،سیر گل ماش-آبی روشن،سیر،نیسانی-پسته ای-فسفری-بنفش-صورتی-نارنجی روشن،سیر،گوجه ای-زیتونیسحر2500010850041500052500
2روغنی مادر قرمزروشن،سیر،جگری-سرمه ای-سبزچمنی،سیر,زردلیمویی،پرتغالی,آلومینیومیسحر29000122000
3روغنی براق مشگی914سحر184008950034000044000
4روغنی سفید مات 711سحر102000387000
5روغنی سفید نیمه براق 760سحر3680001815000
6روغنی سفید نیمه براق 601سحر90000345000
7روغنی نیمه براق الوان روشن و تیره و مادر در18 رنگ و مشگی 78000سحر90000345000
8روغنی سفید مخصوص بتونه 57سحر301000
9روغنی سفید پوشش زیرین 652سحر226000
10جلا آلکیدی 130سحر1800075000280000
11مات کننده 050سحر64000
12روغنی سبز مات1520 ، مشکی مات811 سحر , قهوه ای مات 911سحر82000
13ضد زنگ اخرایی 600 و ضد زنگ طوسی 656 و روغنی سفید پوشش زیرین 652سحر1750070000264000
14ضد زنگ اخرایی 400سحر55000205000
15روغنی پوشش زیرین سفید 650سحر75000281000
16استخری آبی و سفید740-750سحر128000491500
17پلاستیک سفید 861سحر74500298000732000
18پلاستیک سفیدسفارشی 971سحر198000482000
19نیم پلاستیک سفید ممتاز 961سحر151000365000
20نیم پلاستیک سفید 761سحر134000323000
21مادر پلاستیک مشگی , گل ماش , زرد , آبی , قرمز , سبز , قهوه ای , نارنجیسحر
22اسپری رنگ های الوان سحر و مات کن شیشهسحر3100039000
23اکریلیک براق سفید سحر902 و 702سحر5600001100000
24اکریلیک نیمه براق سفید سحر 903 و 703سحر450000880000
25اکریلیک مات سفید سحر و 715 و 915 بسته 2 تاییسحر395000770000
26بتونه اکریلیک ممتاز 9301سحر61500228000570000
27استخری آبی اکریلیک پایه آب 9501سحر450000
28پرایمر اکریلیک ( آستر اکریلیک ) 8901سحر388000
29مولتی پرایمر اکریلیک 9502سحر302000
30طلایی و مسی فی 87000 و نقره ای و هف رنگ نقره ای فی 71000 تزئینی اکریلیک ربعسحر8700065000
31روغنی براق سفید - کرم استخوانی،روشن،متوسط،سیر-طوسی استخوانی،روشن،متوسط-قهوه ای روشن،سوخته-شکلاتی-پسته ای-آبی روشن،سیر-نیسانیپارس الوان174000660000
32روغنی براق زردلیمویی،پرتغالی،کاترپیلار-صورتی-بنفش یاس-سرمه ای-سبزچمنی،سیر-نارنجی روشن،سیرپارس الوان197000
33روغنی براق قرمز , آلبالویی , بنفشپارس الوان211000
34روغنی براق مشگی 99پارس الوان144000
35روغنی سفید مات 221پارس الوان163000630000
36روغنی مشگی مات 229پارس الوان138000
37روغنی قهوه ای مات 226پارس الوان138000
38روغنی مخصوص بتونه 62پارس الوان500000
39پلاستیک سفید 101پارس الوان4750001171000
40نیم پلاستیک سفید 999پارس الوان325000800000
41ضد زنگ اخرایی 471پارس الوان112000422500
42رنگ آکریلیک مالریت نیمه براقپارس الوان7300001450000
43رنگ آکریلیک مالریت براقپارس الوان8600001720000
44رنگ آکریلیک مالریت ماتپارس الوان7000001400000
45روغنی سفید براق 701هادی رنگ174000660000
46روغنی مات سفید 53هادی رنگ620000
47رنگ پلاستیک سفید 750هادی رنگ475000
48روغنی براق سفید و الوان روشنروناس108750415000
49مادر رنگ های روغنی براقروناس123000
50مات کننده روغنی 149روناس64000
51روغنی مشگی براق 160روناس90000
52جلای آلکیدی ( وارنیش ) براق 175روناس76000
53رنگ روغنی مات سفید و الوانروناس102000387000
54رنگ روغنی مشگی مات 1160روناس86000
55پلاستیک سفید و الوانروناس238400596000
56نیم پلاستیک 299روناس151500375000
57آستر آلکیدی اتومبیلی طوسی ( ضد زنگ طوسی ) 555روناس760002840001410000
58رنگ رویه آلکیدی نیمه براق سفید 599روناس885003420001700000
59آستر آلکیدی ضد زنگ اخرایی 919روناس72000268000
60سیلر و کیلر 350 و 301روناس118000452000
61رنگ استخری سفید و آبی 1423 – 1400روناس128000500000
62روغنی براق مروارید سفید 711- کرم استخوانی،روشن-طوسی استخوانی،روشن،سْیر-آبی آسمانی،نیسانی,سیر-قهوه ای روشن, متوسط،سوخته-پسته ای-فسفری173000660000
63روغنی براق ویژه سفید اوج 710نیپون و ایرانیان184000704000
64روغنی سفید براق کیولاک 1110نیپون و ایرانیان208000784000
65روغنی سفید براق سینتالنیپون و ایرانیان165000631000
66روغنی براق زرد لیمویی،پرتغالی-نارنجی-قرمز-آلبالویی-سبز چمنی،سیر-سرمه اینیپون و ایرانیان192000قرمزبنفش208000
67روغنی براق مشگی 746نیپون و ایرانیان1430005480002656000
68روغنی سفید مات مروارید 152 - روغنی نیمه براق سفید 311نیپون و ایرانیان159000599000
69روغنی سفید مات ویژه اوج 150نیپون و ایرانیان176000664000
70روغنی سفید مات کیولاک 1150نیپون و ایرانیان192000720000
71روغنی مشگی مات 750 و قهوه ای مات 751نیپون و ایرانیان132000
72ضد زنگ اخرایی سندروس 1310 – ضد زنگ طوسی 148نیپون و ایرانیان112000429000
73جلا الکیدی 78نیپون و ایرانیان1120004290002120000
74استخری آبی تالاب 2114نیپون و ایرانیان2800001000000
75آلومینیومی سیمین 2131نیپون و ایرانیان203000780000
76پلاستیک سفید 900 نیمی 69000نیپون و ایرانیان1150004750001150000
77سوپر پلاستیک سفید 909نیپون و ایرانیان416000992000
78مادر رنگ پلاستیک مشگی 990 قهوه ای 980 زرد 940 گل ماش 921نیپون و ایرانیان76000124000ربعی 42000
79مادر رنگ پلاستیک مشگی 990 قهوه ای 980 قرمز 970 آبی 960 سبز 950 زرد 940 گل ماش 921نیپون و ایرانیان84000136000ربعی 47000
80پلاستیک امولسیون ماتکس نیپون در تنوع 32 رنگنیپون و ایرانیان359000879000
81نیم پلاستیک سوپر 660نیپون و ایرانیان344000832000
82نیم پلاستیک ممتاز 650نیپون و ایرانیان309000736000
83نیم پلاستیک کلاسیک 600نیپون و ایرانیان252000595000
84نیم پلاستیک پلیدر 630نیپون و ایرانیان216000510000
85آکریلیک پلیتکس مات 820نیپون و ایرانیان4160001024000
86آکریلیک پلیتکس مات برتر 800نیپون و ایرانیان4560001088000
87آکریلیک پلیتکس نیمه براق 830نیپون و ایرانیان4640001152000
88آکریلیک پلیتکس نیمه براق برتر 850 - آکریلیک پلیتکس نما 890نیپون و ایرانیان1760005120001248000
89آکریلیک پلیتکس براق 870نیپون و ایرانیان1920006080001440000
90استخری پایه آب 826نیپون و ایرانیان1760006320001520000
91روغنی براق سفید770-کرم استخوانی،روشن،سیر-طوسی استخوانی،روشن،سیر-گل ماش-قهوه ای روشن،سیر-سوخته-صورتی-آبی روشن،متوسط ,سیر،نیسانی-پسته ای-فسفری-زیتونیدرسا شیمی45000174000660000
92روغنی براق نارنجی روشن،سیر-قرمز روشن،سیر-آلبالویی-بنفش-سرمه ای روشن،سیر-سبز چمنی،سیر-زردلیمویی،پرتغالی،کاترپیلارروشن،سیر-درسا شیمی50000196000764000
93رنگ روغنی متالیک طلایی 292 ، مسی 293 مات کن روغنی780 هر کیلو 86000درسا شیمی78500199000776000
94روغنی الکیدی نیمه براق سفید- کرم استخوانی،روشن-سیر -طوسی استخوانی،روشن-سیر-قهوه ای روشن،سوخته-آبی روشن،متوسط ,نیسانی-پسته ای-سبز چمنی-بنفش-زرد لیمویی-پرتغالی-قرمز-نارنجی-سرمه ای-صورتی- مشگی ( 118000 ) و گالن 452000درسا شیمی144000556000
95روغنی پوشش زیرین سفید 750درسا شیمی121000454000
96روغنی براق مشگی 910درسا شیمی40000144000556000
97روغنی مشگی مات 920درسا شیمی137000528000
98روغنی قهوه ای مات 239درسا شیمی137000528000
99روغنی سفید مات 777درسا شیمی163000620000
100روغن جلای آلکیدی 700درسا شیمی34000121000454000
101ضد زنگ آلکیدی اخرایی سوپر 400درسا شیمی115000428000
102ضد زنگ آلکیدی اخرایی 402درسا شیمی80000300000
103ضد زنگ آلکیدی اخرایی سفارشی 403درسا شیمی68000252000
104ضد زنگ آلکیدی طوسی درجه یک 950درسا شیمی115000428000
105ضد زنگ آلکیدی طوسی 952درسا شیمی96000364000
106ضد زنگ آلکیدی طوسی سفارشی 953 حلب 1550000درسا شیمی83500314000
107رنگ اکلیل نقره ای 294درسا شیمی54000203000780000
108اسپری سفید براق ، سفید مات،مشکی براق،مشکی مات، صورتی ،نارنجی،قرمز وینیستونی،قرمزآتشی(سیر)،آلبالویی ،آبی روشن،آبی سیر،سرمه ای روشن ،پسته ای،سبز ،زرد روشن ،زرد سیر ،قهوه ای روشن،قهوه ای سیر،طوسی روشن ، طوسی سیر ،کرم روشن،کرم سیر، کلا در 36 رنگ 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری70000
109اسپری کلر رزین اکریلیک سریع خشک و مقاوم نور خورشید و اسپری مات کننده شیشه 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری77000
110اسپری نقره ای ، بنفش , نوک مدادی گل پخش 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری77000
111چسب همه کاره اعلامیه گل پخش 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری68000
112اسپری طلایی و مسی گل پخش 300 میلیگل پخشاسپری117000
113اسپری ضد زنگ اخرایی ، طوسی گل پخش 450 میلی 15 تاییگل پخشاسپری100000
114اسپری عایق رطوبتی گل پخش 450 میلی 15 تاییگل پخشاسپری120000
115اسپری طلایی سوپر 450 میلی15 تاییگل پخشاسپری200000
116اسپری استیل سوپر 450 میلی 15 تاییگل پخشاسپری200000
117ورنی ( وارنیش ) مات و براق گل پخش 450 میلی 15 تاییگل پخشاسپری220000
118اسپری صنعتی مطابق رال مشگی براق ، مشگی مات گل پخش 450 میلی 15 تاییگل پخشاسپری150000
119اسپری روان کننده قالب های صنعتی ( سیلیکون ) گل پخش 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری75000
120اسپری واکس خوشبو کننده و براق کننده داشبورد گل پخش 225 میلی 24 تاییگل پخشاسپری64000
121اسپری واکس خوشبو کننده و براق کننده داشبورد گل پخش 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری75000
122اسپری پولیش همه کاره گل پخش 450 میلی 15 تایی و 24 تاییگل پخشاسپری130000
123اسپری انژکتور شور ممتاز گل پخش 450 میل 15 تاییگل پخشاسپری85000
124اسپری فوم براق کننده و پاک کننده لاستیک –138000 براق کننده لاستیک ( شاین ) تایر گل پخش 650 میلی 15 تایی 130000گل پخشاسپری
125اسپری فوم پاک کننده همه کاره 650 میلی 15 تاییگل پخشاسپری99000
126اسپری فوم موتور شور 650 میلی 15 تاییگل پخشاسپری119000
127 اسپری چوب و چرم گل پخش 450 میلی 15 تاییگل پخشاسپری99000
128اسپری کنتاکت شور گل پخش 300 میلی 24 تاییگل پخشاسپری70000
129اسپری زینک مات و زینک براق 450 میل 15 تاییگل پخشاسپری500000
قیمت تینر و رزین
قیمت تینر و رزین

قیمت تینر، رزین و انواع آن

تاریخ بروزرسانی : 1397/08
ردیفنام کالابرندقیمت (ت)
کوارت
قیمت (ت)
گالن
قیمت (ت)
حلب
قیمت (ت)
بشکه
1تینر فوری لوساید 20000 آرازآراز113000347000193000021200000
2تینر فوری 12000 آرازآراز92500277000151000016360000
3تینر فوری ممتاز 10000 آرازآراز84000250000133000014310000
4تینر فوری A 10000 کاراآراز82000245000130000014050000
5تینر فوری معجزه B 10000آراز78500230000122000013100000
6تینر فوری سیلوا 10000آراز74000216000113000012120000
7تینر فوری سیلوا 12000آراز830002460001316000014150000
8تینر فوری سیلوا 20000آراز94000283000154000016780000
9تینر فوری لوساید 30000 اطلس فام واکواطلس فام سهند143000450000260000027200000
10تینر فوری لوساید 20000 اطلس فام واکواطلس فام سهند119000383500205500023300000
11تینر فوری 15000 اطلس فام واکواطلس فام سهند101000313000180000019300000
12تینر فوری 12000 اطلس فام واکواطلس فام سهند99800312500170000018350000
13تینر فوری 10000 اطلس فام واکواطلس فام سهند91000288600152000017300000
14تینر فوری 20000 نویاطلس فام سهند103000318500182000019500000
15تینر فوری 15000 نویاطلس فام سهند96000299000162500017800000
16تینر فوری 12000 ممتاز نویاطلس فام سهند85800273000143000015990000
17تینر فوری 10000 ممتاز نویاطلس فام سهند80600247000130000014300000
18تینر فوری 20000 کارینواطلس فام سهند87800279500150800017000000
19تینر فوری A 10000 کارینواطلس فام سهند74800236000119600013130000
20تینر فوری C 10000 کارینواطلس فام سهند71800213000113000012640000
21تینر روغنی مخصوص خودرو 500اطلس فام سهند168000
22سیلر200 و کیلر براق 109دانژه172400672300
23نیم پلی استر براق 900دانژه194000756300
24کیلر مات 300 دانژهدانژه207900811800
25نیم پلی استر مات 950 دانژهدانژه213800833500
26بتونه سفید 1019 ، بتونه قرمز اخرا 1016 ، بتونه طوسی 1015 چوب و فلز دانژهدانژه194000756300
27مشگی براق 529 ، زرد گل ماش 515 ، قرمز اخرا 516 , مشگی مات 527چوب و فلز دانژهدانژه213800833500
28سفید براق 524 چوب و فلز دانژهدانژه249400976100
29سفید مات 525 چوب و فلز دانژهدانژه
30هاردنر نیم پلی استر براق و مات همراه با نیم پلی استر براق و ماتدانژه79002250099000
31هاردنر اضافی نیم پلی استر براق و مات همراه با نیم پلی استر براق و ماتدانژه1830059400194000
32بتونه فوری اتومبیلی قرمز و طوسی و آستر فوری اتومبیلی طوسی و نخودیدانژه300000