لیست قیمت بالابرهای ساختمانی

درخواست آنلاین مصالح

لیست قیمت بالابرهای ساختمانی
لیست قیمت بالابرهای ساختمانی

لیست قیمت بالابرهای ساختمانی

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸

ردیفعکسنام کالابرندمدلظرفیت
(کیلوگرم)
سیستمتوضیحاتقیمت (تومان)
۱بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیفامکو-۳۰۰تک فاز-۳۱۰۰۰۰۰
۲بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیفامکو-۳۰۰سه فاز-۳۰۰۰۰۰۰
۳بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیفامکو-۵۰۰سه فاز-۴۹۰۰۰۰۰
۴بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیفامکو-۷۰۰سه فاز-۸۸۰۰۰۰۰
۵بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیفامکو-۱۰۰۰سه فاز#VALUE!۱۰۹۰۰۰۰۰
۶بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیرونیکسRH-4130۲۵۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
۸۱۰۰۰۰
۷بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیرونیکسRH-4131۳۰۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
۸۹۸۰۰۰
۸بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیRH-4132۴۰۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
۱۱۵۰۰۰۰
۹بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیRH-4133۵۰۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
۱۳۵۰۰۰۰
۱۰بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیرونیکسRH-4134۶۰۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
۱۴۹۰۰۰۰
۱۱بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیرونیکسRH-4135۸۰۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
-
۱۲بالابر برقی ساختمانیبالابر برقی ساختمانیرونیکسRH-4136۱۰۰۰-مجهز به موتور پر قدرت با سیم پیچی مسی، تولید شده تحت استاندارد CE اروپا و کلاس ایمنی IP54
بدنه از جنس استیل مقاوم مناسب استفاده در شرایط سخت کاری
مجهز به سیم بکسل فولادی مقاوم در برابر پیچ خوردگی و با استحکام مناسب به طول ۱۸ متر
دارای سیستم قطع کن حرارتی جهت محافظت از موتور
مجهز به سیستم قطع کن اتوماتیک فوقانی
کیفیت ساخت بالا
طراحی مناسب و ارگونومیک
ضمانت ۱۲ ماهه شرکت رونیکس
۲۴۰۰۰۰۰

توضیحات مهم :

– هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.