قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ کم مصرف

تاریخ بروزرسانی : 1394/04/21
ردیفنام کالانوع سرپیچبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 1 کم مصرف (9) نیم پیچ شمعی E14 پارس شهاب 100 8.440
 2 کم مصرف (11) تمام پیچ شمعی E14 پارس شهاب 100 9.010
 3 کم مصرف (11) تمام پیچ E27 پارس شهاب 50 9.330
 4 کم مصرف (11) (لوتوس)شمعی E14 پارس شهاب 50 9.410
 5 کم مصرف (13) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب 50 9.210
 6 کم مصرف (15) نیم پیچ E27 پارس شهاب 50 9.510
 7 کم مصرف (15) تمام پیچ E27 پارس شهاب 50 10.210
 8 کم مصرف (18) تمام پیچ E27 پارس شهاب 50 10.420
 9 کم مصرف (26) نیم پیچ E27 پارس شهاب 25 10.800
 10 کم مصرف (26) تمام پیچ E27 پارس شهاب 25 11.480
 11 کم مصرف (32) تمام پیچ E27 پارس شهاب 30 13.450
 12 کم مصرف (38) نیم پیچ E27 پارس شهاب 30 16.580
 13 کم مصرف (40) تمام پیچ بزرگ E27 پارس شهاب 25 17.950
 14 کم مصرف (50) تمام پیچ E27 پارس شهاب 25 21.270
 15 کم مصرف (60) تمام پیچ E27 پارس شهاب 25 24.970
 16 کم مصرف (75) لاله(لوتوس) E27 پارس شهاب 8 37.980
 17 کم مصرف (80) نیم پیچ E27 پارس شهاب 15 36.390
 18 کم مصرف (85) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب 8 40.490
 19 کم مصرف (90) نیم پیچ E27 پارس شهاب 15 39.710
 20 کم مصرف (105) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب 8 48.230
 21 کم مصرف (105) گلسا (flower) E27 پارس شهاب 4 64.400
 22 کم مصرف (125) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب 8 62.850
 23 کم مصرف (150) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب 6 82.150
 24 کم مصرف (200) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب 6 102.700
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ فلورسنت

تاریخ بروزرسانی : 1394/04/21
ردیفنام کالابرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 1 فلورسنت 40 مهتابی پارس شهاب 25 2.800
 2 فلورسنت 20 مهتابی پارس شهاب 25 2.420
 3 فلورسنت 36 مهتابی پارس شهاب 25 2.120
 4 فلورسنت 18 مهتابی پارس شهاب 25 2.040
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ FPL

تاریخ بروزرسانی : 1394/04/21
ردیفنام کالابرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 1 اف پی ال 36 وات پارس شهاب 50 5.340
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ رشته ای

تاریخ بروزرسانی : 1394/04/21
ردیفنام کالانوع سرپیچبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 1 100 ساده E27 پارس شهاب 100 1.610
 2 100 مات E27 پارس شهاب 100 1.750
 3 200 ساده E27 پارس شهاب 60 3.050
 4 200 مات E27 پارس شهاب 60 3.350