قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ کم مصرف

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالانوع سرپیچبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 ۱ کم مصرف (۹) نیم پیچ شمعی E14 پارس شهاب ۱۰۰ ۸.۴۴۰
 ۲ کم مصرف (۱۱) تمام پیچ شمعی E14 پارس شهاب ۱۰۰ ۹.۰۱۰
 ۳ کم مصرف (۱۱) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۵۰ ۹.۳۳۰
 ۴ کم مصرف (۱۱) (لوتوس)شمعی E14 پارس شهاب ۵۰ ۹.۴۱۰
 ۵ کم مصرف (۱۳) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب ۵۰ ۹.۲۱۰
 ۶ کم مصرف (۱۵) نیم پیچ E27 پارس شهاب ۵۰ ۹.۵۱۰
 ۷ کم مصرف (۱۵) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۵۰ ۱۰.۲۱۰
 ۸ کم مصرف (۱۸) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۵۰ ۱۰.۴۲۰
 ۹ کم مصرف (۲۶) نیم پیچ E27 پارس شهاب ۲۵ ۱۰.۸۰۰
 ۱۰ کم مصرف (۲۶) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۲۵ ۱۱.۴۸۰
 ۱۱ کم مصرف (۳۲) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۳۰ ۱۳.۴۵۰
 ۱۲ کم مصرف (۳۸) نیم پیچ E27 پارس شهاب ۳۰ ۱۶.۵۸۰
 ۱۳ کم مصرف (۴۰) تمام پیچ بزرگ E27 پارس شهاب ۲۵ ۱۷.۹۵۰
 ۱۴ کم مصرف (۵۰) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۲۵ ۲۱.۲۷۰
 ۱۵ کم مصرف (۶۰) تمام پیچ E27 پارس شهاب ۲۵ ۲۴.۹۷۰
 ۱۶ کم مصرف (۷۵) لاله(لوتوس) E27 پارس شهاب ۸ ۳۷.۹۸۰
 ۱۷ کم مصرف (۸۰) نیم پیچ E27 پارس شهاب ۱۵ ۳۶.۳۹۰
 ۱۸ کم مصرف (۸۵) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب ۸ ۴۰.۴۹۰
 ۱۹ کم مصرف (۹۰) نیم پیچ E27 پارس شهاب ۱۵ ۳۹.۷۱۰
 ۲۰ کم مصرف (۱۰۵) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب ۸ ۴۸.۲۳۰
 ۲۱ کم مصرف (۱۰۵) گلسا (flower) E27 پارس شهاب ۴ ۶۴.۴۰۰
 ۲۲ کم مصرف (۱۲۵) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب ۸ ۶۲.۸۵۰
 ۲۳ کم مصرف (۱۵۰) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب ۶ ۸۲.۱۵۰
 ۲۴ کم مصرف (۲۰۰) لاله (لوتوس) E27 پارس شهاب ۶ ۱۰۲.۷۰۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ فلورسنت

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 ۱ فلورسنت ۴۰ مهتابی پارس شهاب ۲۵ ۲.۸۰۰
 ۲ فلورسنت ۲۰ مهتابی پارس شهاب ۲۵ ۲.۴۲۰
 ۳ فلورسنت ۳۶ مهتابی پارس شهاب ۲۵ ۲.۱۲۰
 ۴ فلورسنت ۱۸ مهتابی پارس شهاب ۲۵ ۲.۰۴۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ FPL

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالابرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 ۱ اف پی ال ۳۶ وات پارس شهاب ۵۰ ۵.۳۴۰
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت لامپ رشته ای

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۰۴/۲۱
ردیفنام کالانوع سرپیچبرندتعداد در کارتنقیمت (تومان)
 ۱ ۱۰۰ ساده E27 پارس شهاب ۱۰۰ ۱.۶۱۰
 ۲ ۱۰۰ مات E27 پارس شهاب ۱۰۰ ۱.۷۵۰
 ۳ ۲۰۰ ساده E27 پارس شهاب ۶۰ ۳.۰۵۰
 ۴ ۲۰۰ مات E27 پارس شهاب ۶۰ ۳.۳۵۰