قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی
قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی

لیست قیمت آیفون

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
ردیفنام کالابرندقیمت (تومان)
 ۱   دربازکن تصویری الکتروپیک مدل ۱۰۸۸/ صفحه نمایش ۳.۵ اینچ الکتروپیک ۲۱۶.۰۰۰
 ۲  دربازکن تصویری الکتروپیک مدل ۱۲۸۶/ صفحه نمایش ۳.۵ اینچ الکتروپیک ۱۷۰.۰۰۰
 ۳ دربازکن تصویری الکتروپیک مدل ۵۹۲/ صفحه نمایش ۴ اینچ الکتروپیک ۲۲۵.۰۰۰
 ۴ دربازکن تصویری الکتروپیک مدل ۸۸۹/ صفحه نمایش ۵ اینچ لمسی الکتروپیک ۴۳۵.۰۰۰
 ۵  دربازکن تصویری الکتروپیک / صفحه نمایش ۷ اینچ لمسی الکتروپیک ۴۵۰.۰۰۰
 ۶ گوشی مستقل V2 الکتروپیک الکتروپیک ۴۰.۰۰۰
 ۷ دربازکن تصویری تابا مدل ۱۰۲۴ / صفحه نمایش ۲.۵ اینچ- اقتصادی تابا ۱۱۶.۰۰۰
 ۸  دربازکن تصویری تابا مدل ۱۰۳۵M / صفحه نمایش ۳.۵ اینچ-ذخیره ۲۰۰ عکس در حافظه داخلی تابا ۱۸۸.۰۰۰
 ۹   دربازکن تصویری تابا مدل ۱۰۴۰M new / صفحه نمایش ۳.۵ اینچ- ۲۵۶ مگابایت حافظه داخلی تابا ۱۸۴.۰۰۰
 ۱۰   دربازکن تصویری تابا مدل ۱۰۴۳Mi / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی فیلم و عکس تابا ۲۰۸.۰۰۰
 ۱۱   دربازکن تصویری تابا مدل ۱۰۷۰Mi / صفحه نمایش ۷ اینچ-دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه تابا ۳۲۸.۰۰۰
۱۲دربازکن تصویری تابا مدل ۱۰۹۰M / دارای قابلیت اینترکام-دارای حافظه داخلی جهت ذخیره عکس تابا---
۱۳  دربازکن تصویری تابا مدل ۱۹۱۰ / صفحه نمایش ۱۰ اینچ-ذخیره عکس و ودیو و امکانات متنوع- کامل تابا۸۳۹.۰۰۰
۱۴دربازکن تصویری تابا مدل ۲۰۴۳ / صفحه نمایش ۴.۳ اینچ- بدون حافظه تابا۱۴۸.۰۰۰
۱۵   دربازکن تصویری تابا مدل ۲۰۷۰ / صفحه نمایش ۷ اینچ-دارای ارتباط داخلی تابا۳۹۴.۰۰۰